"abban az esetben" English translation

HU

"abban az esetben" in English

volume_up
abban az esetben [example]

HU abban az esetben
volume_up
[example]

abban az esetben
- Abban az esetben önnek ötezer levelet kell aláírnia, elnök úr.
'In that case, Mr President, you have about five thousand letters to write.'
Abban az esetben, ha az egyiket elfogják, és vallatni kezdik, a többi biztonságban van.
In case one is discovered and put to the question, the other is safe.
Hiszen abban az esetben sem ő választott.
But the fact was that even in this case he hadn't chosen.

Similar translations for "abban az esetben" in English

az conjunction
English
az preposition
English
az pronoun
English

Context sentences for "abban az esetben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz nem igaz, ezért bármilyen szankció csak abban az esetben működhet, ha átlátható.
That is not true, and so any such sanctions will only work if they are transparent.
HungarianNekünk csak abban az esetben van hatáskörünk, ha jogalkotásra kerül sor.
We can become competent only when such matters are translated into legislation.
HungarianCsak a szerzőknek fizetnek jogdíjat, de abban az esetben is számos kivétel létezik.
They pay them only to authors, and, even then, there are many exceptions.
HungarianAbban az esetben, ha megfelelő értesítés nem érkezik, intézkedünk a holttá nyilvánításáról.
In the event of no further report, the said person will be pronounced missing.
HungarianKivéve természetesen abban az esetben, ha ennek az ellenkezőjét indokoló tényező áll fent.
Except, of course, in cases where there are factors justifying the opposite.
HungarianEz az indíték csak abban az esetben helytálló, ha az illetőnek tudomása van rólad.
' 'That motive only works if the person doing this knows about you.
HungarianAbban az esetben, ha a küldetés netán kudarcba fulladna, a felvételeket megsemmisítik.
In the event that this mission came to a bad end too, the recordings could be disposed of.
HungarianTermészetesen ez még relevánsabb abban az esetben, ha a hosszabbítás megtörténik.
This is particularly relevant, of course, if our demand for an extension should be implemented.
HungarianMár abban az esetben, ha nem kívánta volna Rhoda jelenlétét mint ahogy nem is kívánta.
That is, if you didn't want, as she hadn't wanted, to have Rhoda, too.
HungarianAbban az esetben, ha a feltételek egy éven belül nem teljesülnek, a 15. cikk alkalmazandó.
Where such conditions are not met within one year, Article 15 shall apply.
HungarianHa viszont valódi, abban az esetben nagyon jelentős értesülés lehet.
If it is genuine, and I dont know that yet, it could be a significant input.
HungarianCsak abban az esetben tudunk gyorsan és hatékonyan reagálni, ha ismerjük a valódi helyzetet.
We can react rapidly and effectively only if we know the true situation.
HungarianAbban az esetben, ha elkapnák... tartozik 90 dollár telefonszámlával.
But before you guys bust him, he kind of owes me $90 on the phone bill.
HungarianMég abban az esetben sincs szükségük erre a tömegre a felső végén.
Even if they did, they don't need all this mass at the top end, do they?
HungarianKülönösen igaz ez abban az esetben, amikor egyes partnerek fizetnek a mások élvezte előnyökért.
This is particularly true when certain partners pay for the benefits enjoyed by others.
HungarianCsak abban az esetben tudjuk versenyelőnyünket fenntartani, ha a munkaerőnk megfelelő képzésben részesül.
We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
HungarianTörökországot szívesen látjuk tagjaink között abban az esetben, ha teljesíti a koppenhágai kritériumokat.
Turkey is welcome to membership on the basis of meeting the Copenhagen criteria.
HungarianAmennyiben ez törlésre kerül, abban az esetben nem tudjuk a jelentés mellett letenni voksunkat.
If it is deleted, we will not be able to vote in favour of the report.
HungarianPersze erre csak abban az esetben kerülhetett sor, ha legalább esélyt láttak arra: legyőzhetik Daneelt.
This would only be done if they felt they had some chance of defeating Daneel.
HungarianAbban az esetben is lehet egyidőben töltetni a készülékeket, ha azok különböző gyártmányúak és típusúak.
Even if the sets are different makes and models, they can be charged simultaneously.