"abszurd" English translation

HU

"abszurd" in English

HU

abszurd {adjective}

volume_up
abszurd
A nemzeti munkáltatók kriminalizálása a mélyülő válság időszakában abszurd gondolat.
To criminalise national employers at a time of deepening recession is absurd.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Ez egy abszurd helyzet, amelyet rendkívül nehéz demokratikusan igazolni.
This is absurd and truly difficult to justify democratically.
abszurd (also: ferde, lehetetlen, furcsa, bolondos)
volume_up
cockeyed {adj.} [coll.]
Meglepő és nagyon is abszurd mondta Mrs. Lorrimer, ha lehet, még az eddigieknél is fagyosabban.
Fantastic and very absurd, said Mrs. Lorrimer still more coldly.
Az egész ügy olyan abszurd, olyan fantasztikus!
The whole thing's so absurd—so fantastic!
I think that's too fantastic.
abszurd (also: képtelen)
Abszurd, hogy a tagállamok által okozott torlódást a vállalkozásokkal fizettetik meg.
To make businesses pay for congestion caused by the Member States is nonsensical.
Genar-Hofoen ezt abszurd, ostoba és nevetséges indoknak találta.
He'd found this a slightly preposterous reason, but had just shrugged and got on with life.
What a preposterous and deeply tedious idea!
'That would be preposterous.'

Context sentences for "abszurd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKét szempontból is abszurd a nem materiális kulturális javakra kivetett adó.
The absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
HungarianEzeken a döbbenetes dolgokon kívül abszurd módon egyértelmű tárgyak voltak mindenütt.
And on all sidesamong these astonishmentswere things that were absurdly recognizable.
HungarianSok efféle névvel találkozott már; igaz, a többsége inkább abszurd volt, mint rejtélyes.
So many of their ship names were like that, even if more were just jokey.
HungarianS ez az abszurd a harci mágiában alig teszünk többet, mint hogy semlegesítjük egymás erejét.
And that is the absurdity of magic in war - we do little more than negate each other.
HungarianNem tudom, hogy Delli asszony honnan veszi ezeket az abszurd feltételezéseket.
I do not know where Ms Delli is getting all this nonsense from.
HungarianAbszurd módon és baljóslatúan , mint egy udvarló, aki épp a hölgy kezét kéri meg.
He knelt in front of her with the tape, absurdly - and ominously - like a suitor proposing marriage.
HungarianRáadásul a javasolt irányelv is mutatja, hogy az elővigyázatosság elve milyen abszurd.
What is more, the proposed directive demonstrates the absurdity of the precautionary principle.
HungarianDe miközben a kínok kínját állta ki, felfigyelt rá, hogy a gondolkodása abszurd módon ismét józan maradt.
Again, while his leg throbbed agonizingly, his surface thoughts were absurdly rational.
HungarianTraian Băsescu elnök az e tartományban élő magyarokat abszurd módon etnikai tisztogatással vádolta.
President Traian Băsescu has absurdly accused the Hungarians in this region of ethnic cleansing.
HungarianA lényeg az, hogy azt kapják, amire számítanak, még akkor is, ha ez valami teljesen abszurd dolog.
The key to that was in giving them something that they expected to see, even if it was unbelievable.
HungarianMinden egyes bútorukat abszurd elragadtatással köszöntötték.
Then some bright spark suggested, What about smelling feet?
HungarianMagában mosolygott; milyen abszurd módon félénk volt ez a férfi!
She smiled to herself; how absurdly shy he had been!
HungarianUtálom ezt mondani, de csak át kell néznünk néhány adatot, hogy lássuk a helyzet abszurd voltát.
I hate to say it, but we only need to run through a few of the figures to see the absurdity of the situation.
HungarianA mészárlás abszurd... mégis aprólékos és megfontolt.
The butchery's irrational... yet meticulous and deliberate.
HungarianÕ maga színész, ez pedig valami őrült, abszurd film.
He was an actor and this was some crazy absurdist film.
HungarianMicsoda abszurd dolog elmenni és eltemetni magát ott Dél-Amerikában, ahol egyébként is mindig forradalmak vannak.
What an absurdity to go and bury oneself in South America, where they are always having revolutions.
HungarianHirtelen egy gazda fennhatósága alatt találják magukat, akiről abszurd módon azt hiszik, hogy tartoznak neki.
They suddenly find themselves with an owner, who they absurdly enough often believe they are indebted to.
HungarianEgyes tagállamoktól ugyanis azt várják el, hogy abszurd kamatlábakkal próbálják meg finanszírozni adósságaikat.
Instead, individual Member States are expected to use ridiculous interest rates in order to finance their debts.
HungarianAztán alighanem rádöbbent, milyen abszurd kis lény az ellensége, és inkább megint nekirontott a kardjaival.
Then he seemed to remember the absurdity of his enemy, and instead of backing away he came at them again with the swords.
HungarianAz egész helyzet méltatlan volt, és abszurd.
They sat cheek to cheek, looking down the hill.