"adni" English translation

HU

"adni" in English

volume_up
adni {vb}
EN

HU adni
volume_up
{verb}

A kezdeményezés új lendületet kíván adni az euro-mediterrán kapcsolatoknak.
This initiative seeks to give a boost to Euro-Mediterranean relations.
- Akkor kénytelen vagyok ezt a választ adni, cserébe az ajándékodért.
Then that is the answer I must give, and it fully discharges the requirement.
Erkölcsi szempontból pont opt-out-ot adni ilyen témában, vállalhatatlan.
From a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.

Context sentences for "adni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tavalyi évben már ki tudtuk adni az első webes változatát a Wolfram Alpha-nak.
And last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.
HungarianA piaci helyzetre való tekintettel, helyénvaló helyt adni Németország kérésének.
In view of the market situation, the request made by Germany should be granted.
HungarianEz olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
You mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
Hungarian- Majd kérdezek egyet-mást, amire azt hiszem, választ tudsz adni, Drogó fia Frodó.
'To those questions I guess that you could make some answer, Frodo son of Drogo.
HungarianAz az érzésem, hogy ön meg tudja adni a választ erre a kérdésre, Miss Blacklock.
I've a feeling that you must know the answer to that question, Miss Blacklock.
HungarianTudom, hogy nem csak hírszerzési ügyekben szokott tanácsot adni Grusavoj elnöknek.
' 'I know you advise President Grushavoy on more than just intelligence matters.
HungarianCsattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét.
He meant to slap him hard with his open hand, but Wayne was very good at ducking.
HungarianEzt a követ nem merném mások kezébe adni, még azért se, hogy az életemet mentsem.
For it is one I dare not risk falling into other hands, even to save my own life.
HungarianEzt igen nagyra értékelem, és ennek itt a Parlamentben is hangot kívántam adni.
I appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
HungarianHa már itt tartunk, van itt egy apróság, amit a repertoárodhoz szeretnék adni.
While we're at it, there's a little something I want to add to your repertoire.
HungarianÚgy vélem, egyenlő esélyt kell adni a képviselőknek a vitában való részvételre.
I think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
HungarianNagy kihívást jelent az az ajánlat, amit az Európai Unió részéről adni kívánunk.
The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Hungarian- Nem hiszed, hogy Igraine képes keresztényhez illő nevelést adni a lányának?
Do you doubt Igraine's ability to rear her daughter as befits a Christian woman?
HungarianNem akarok több ellenőrzést a kezébe adni ezeknek a sötét és korrupt intézménynek.
I do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
HungarianVégül is mi lehetőséget akarunk adni a Bíróságnak teljes körű felülvizsgálatra.
We will finally have the possibility of a full review by the Court of Justice.
HungarianEzért mindkét esetre vonatkozóan megpróbáltam egyértelmű állásfoglalást adni.
In both of these cases, I have therefore provided a clear statement, I believe.
HungarianTud valami magyarátatot adni arra, hogy megtalálták rajta az ujjlenyomatait?
Have you any explanation for the fact that your fingerprints were found upon it?
HungarianOlyat szerettem volna adni, amelyet kis ajándék formájára vissza lehet alakítani.
I wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
HungarianValakinek az esztétikára is adni kellett, még ha ez kevésbé tűnt is fontosnak.
Someone had to pay attention to aesthetics, no matter how low their priority.
HungarianTudod, Coop, van itt még valami, amit meg kell tanulnod - parancsot adni, haver.
You know, Coop, there's one more thing you gotta learn about command, mate.