"adományozó" English translation

HU

"adományozó" in English

HU adományozó
volume_up
{noun}

adományozó (also: donor)
volume_up
donor {noun}
Ez határozottan nem egy adományozó és megadományozott közötti csúcstalálkozó.
It is definitely not a donor/recipient summit.
Egyedülálló lehetőséget nyújt az adományozó országoknak, hogy megismételjék a kötelezettségvállalásukat.
It will offer the donor countries a unique opportunity to reiterate their commitment.
Mi vagyunk a legfőbb adományozó a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás terén.
We are the leading donor of development and humanitarian aid.
adományozó (also: adakozó)
volume_up
giver {noun}

Context sentences for "adományozó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian. - (NL) Az Afganisztánnak adott fejlesztési és humanitárius támogatások terén az EU az egyik legnagyobb adományozó.
in writing. - (NL) The EU is one of the largest donors of development and humanitarian aid to Afghanistan.
Hungarian- S a lelke mélyén táncoló manó még hozzáfűzte: Tudomásom szerint az ajtóban tett adomány az adományozó adóalapjából is leírható.
And some dancing, interior imp made him add: I believe the initial donation may even be tax deductible.
HungarianNem kényszeríthetünk senki arra, hogy döntést hozzon a szervadományozással kapcsolatban, amikor az esetleges adományozó sem vette még számba a kérdést világosan és megfontoltan.
We cannot force anyone to make a choice about organ donation when the sector itself has not yet weighed the issues clearly and responsibly.
HungarianA koordináció javítása nem csupán az Európai Unió gondja, mivel a terület fejlesztése konstruktív elemzést, és valamennyi adományozó részéről lépést kíván.
Improving cooperation is not a matter just for the European Union, because progress in this area requires constructive analysis and action on the part of all substantial donors.
HungarianReméljük, hogy amikor a Bizottság a következő adományozó konferencián ígéreteket tesz az Európai Unió nevében, akkor azokat előtte megbeszéli a költségvetési hatóságokkal is.
We hope that when the Commission makes promises on behalf of the European Union at the next Conference of Donors they will be discussed with the budgetary authorities beforehand.
HungarianLéteznek autológ terápiás eljárások is, azonban a köldökzsinórvért adományozó gyermekek ma még csak csekély számú és igen korlátozott területen élvezhetik azok előnyeit.
There are also autologous therapy techniques, however, where the child from whom the cord blood is obtained can already benefit from this today in a small number of narrowly restricted areas.