"adott" English translation

HU

"adott" in English

EN
volume_up
adni {vb}
EN

HU adott
volume_up
{adjective}

Félegyenes szerkesztése adott pontból indulóan, egy adott vektor irányában.
Construct the half-line by a given vector starting at given point.
Egyenes szerkesztése adott ponton keresztül, egy adott vektor irányában.
Construct the line by a given vector though a given point.
Hiperbola szerkesztése adott aszimptotákkal, adott ponton keresztül
A hyperbola with given asymptotes through a point

Context sentences for "adott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA sólyom csendben maradt, nem csapkodott szárnyaival, egyetlen hangot sem adott.
The hawk had remained quiet, no flap of wings or hissing beak to warn Simon off.
HungarianA Wurtz úrnak és Cohn-Bendit úrnak adott válaszai hasonlóképpen találóak voltak.
Your answers to Mr Wurtz, Mr Cohn-Bendit and Mr Schultz were likewise pertinent.
HungarianAz ír népszavazásban adott "nem” válasz nem az euró erősségére adott válasz volt.
Ireland's 'no' in the referendum was not a reaction to the strength of the euro.
HungarianAz Általános Ügyek Tanácsa üdvözölte a Bizottság Montenegróról adott véleményét.
The General Affairs Council welcomed the opinion of the Commission on Montenegro.
HungarianAznap, amikor képzésük befejeződött, Isiguro még egy utolsó leckét adott nekik:
On the day they finished their training, Ishiguro gave them their final lesson.
HungarianSosem adott címet a festménynek, de manapság Mágikus ablak címen ismeri mindenki.
He never gave the picture a title, but it is now generally known as Magic Window.
HungarianRugyin parancsokat adott a gárda őőrnagyának, aki bólintott, és kikísérte Munrót.
Rudin issued his orders to the guard major, who nodded and escorted Munro out.
HungarianA főző halk, fémesen bongó hangot adott, és végiglocsolta forró kávéval a batmant.
It struck with a muted metallic bonging and spewed hot coffee all over the thing.
HungarianA főképviselő által hétfőn kiadott nyilatkozat ennek a véleménynek adott hangot.
The statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
HungarianKözben újabb lövések találták el az acéllemezt, amely mély, kongó hangot adott.
More blaster bolts struck the door, making the musty corridors echo and thrum.
HungarianTalán tévedtünk, mikor azt hittük, hogy Rawlinson a nővérének adott oda valamit.
Our idea that Rawlinson planted these things on his sister seems to have been wrong.
HungarianA maga részéről a Bizottság véglegesíti a konzultációs folyamatra adott válaszát.
On its side, the Commission is finalising its response to the consultation process.
Hungarian"nem adott lökést a művészi karrierjének?"
Hasn't this incident, as you call it... jump-started your career as an artist?
HungarianJókora lyukaknak, mintha valaki nagy kaliberű puskával két lövést adott volna le rá.
And now I was somehow sure that George had finally snapped and killed his wife .
HungarianLestat egy öregembert csípett el a karjánál fogva, és ötven dollárt adott neki.
Lestat had an old man by the arm and was putting fifty dollars into his hand.
Hungarian(4) A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot az adott áruosztály törléséről.
The Commission shall notify a beneficiary country of the removal of a section.
HungarianAz alsó listából lehet az adott kategóriához tartozó sablonok közül választani.
In the lower list box, you can select among the various presentation styles.
HungarianA szobrok talapzatába fémtáblát ékeltek, amelyen az adott istenség neve szerepelt.
A metal plaque on the pedestal of each set forth the name of the represented deity.
HungarianAzt a verziót választom, ami az adott körülmények között a legkevésbé kelt gyanút.
The choice is mine; whatever might arouse the least suspicion in the circumstances.
HungarianDe még a halálvágy sem adott teljes magyarázatot Allwine lakásának berendezésére.
A death wish did not, however, entirely explain either the decor or Allwine.