HU

ajándék {noun}

volume_up
Ez csak egy ajándék, Leah hercege pusztán egy ajándék a királytól!
This was a gift, Prince of Leah... merely a gift from the King.
Nimue tiltakozott, hogy az ajándék túlságosan becses, de magában örvendezett.
Nimue protested that such a gift was all too valuable, but inwardly she was overjoyed.
Csodálatos adomány ez, de mint minden isteni ajándék, ez is szörnyű terhet rak az ember vállára.
It is a wondrous gift, but a gift from a god can be a difficult burden for a man to bear.
ajándék (also: jelen)
Románia és Bulgária a schengeni térség évfordulója alkalmából kapott ajándék lehet.
Romania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.
Olyat szerettem volna adni, amelyet kis ajándék formájára vissza lehet alakítani.
I wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Nem diplomáciai ajándék, amit csak úgy felkínálunk.”
It is not only a diplomatic present which we offer along the way'.
ajándék (also: adomány)
Mondd nekik, hogy ez egy éttermi ajándék, vagy mi.
Tell them it was a restaurant giveaway or something.
I'm not some chalupa giveaway.
ajándék (also: felajánlás)
Úgy gondolta, ezen szerény ajándék a kedvedre lesz, és kifejezi úrnőm jóakaratát.
She thought that this offering would please you and demonstrate her good will.
Ha ez tényleg egy ajándék, akkor ki adja? kérdezte Trull.
If it is indeed a gift, Trull asked, who is offering it?
Tudta, hogy az az ajándék, amit fel fog ajánlani Moszkvának, a világ legnagyobb karácsonyfája alatt is megállná a helyét, és az oroszok bolondok lennének visszautasítani.
He knew that he was offering Russia a gift fit for the world's largest Christmas tree, and he didn't think they were stupid enough to reject it.
- Ajándék egy hárpiától, találkozásunk emlékére - magyarázta nyugodtan Schmendrick.
Souvenir of my encounter with a harpy, Schmendrick explained calmly.
Bármilyen kiábrándító is volt nézni, ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik, közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára.
Frustrating as it was to see her dress again so soon after their undressing, the fact of their having been naked together would be souvenir enough.

Context sentences for "ajándék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianÚgy gondolta, ezen szerény ajándék a kedvedre lesz, és kifejezi úrnőm jóakaratát.
She thought that this offering would please you and demonstrate her good will.
HungarianÉs neked van második látásod is, ami értékes, de ugyanakkor veszedelmes ajándék.
And you have the Second Sight, as welland that is a gift both precious and perilous.
HungarianOlyat szerettem volna adni, amelyet kis ajándék formájára vissza lehet alakítani.
I wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
HungarianDe bármit mondott is a püspök, gondolta reszketve Gwenhwyfar, gonosz ajándék volt.
Yet whatever the bishop said, it had been an evil gift, Gwenhwyfar thought, shaking.
HungarianRománia és Bulgária a schengeni térség évfordulója alkalmából kapott ajándék lehet.
Romania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.
HungarianDe ez nem egy átlagos lánynak való ajándék, akit egy sírós gyerek érdekel.
But this is not a gitt for an ordinary girl... who takes care of a screaming baby.
HungarianNimue tiltakozott, hogy az ajándék túlságosan becses, de magában örvendezett.
Nimue protested that such a gift was all too valuable, but inwardly she was overjoyed.
HungarianEgy ajándék, mondaná az ember, egy a sok közül, melyeket sosem kértem tőle.
A gift, you might say, one of a number of gifts, none of which I asked for.
HungarianA legnagyobb ajándék, amelyet egy gyermeknek adhatunk, az a boldog otthon.
Mr President, the greatest gift that we can give to any child is that of a happy home.
HungarianHomályosan érezte, hogy ez helyes, elfogadható ajándék és áldozat Isten előtt.
Dimly she felt that this was right-the acceptable gift and sacrifice to bring before God.
HungarianSok európai számára az emberi jogok tisztelete vele született ajándék.
For many Europeans, the respect for human rights is a gift they were born with.
HungarianSzöszit a vezető melletti ülésre lökték, törött karja az "ajándék" az ölében nyugodott.
Blondie was thrown in the front passenger seat, his broken arms in his lap.
HungarianAjándék, mit azért kaptunk a természettől, hogy elhallgathassuk lelkünk titkait!
Ah, irony of language-this gift nature has given us to keep silent the secrets of our spirit!
Hungarian- Ajándék egy hárpiától, találkozásunk emlékére - magyarázta nyugodtan Schmendrick.
Souvenir of my encounter with a harpy, Schmendrick explained calmly.
HungarianThroop mohón meg fogja kívánni a korsót, és ez lesz az ajándék, amit tőletek kap.
Throop will covet the vessel, and it will become your host-gift.
HungarianSajnos nem elég értékes ajándék ahhoz képest, amit ma öntől tanultam.
I fear it is not a sufficiently valu- able gift for what I have learned from you today.
HungarianAnyja ajándék irrigátorai is csak ahhoz járultak hozzá, hogy szállásáról végül kirakták.
Not her mother's douche bags, though these were responsible for Jenny's eventual eviction.
HungarianHogy e csomag megfelelő születésnapi ajándék vagy sem, ezt meglátjuk.
Whether this package will be a good birthday present remains to be seen.
HungarianAz egyik legnagyobb ajándék, amelyet hű követőiknek adhatnak, a megnövelt élettartam.
One of the gifts they can bestow upon their followers is the gift of a greatly expanded lifetime.
Hungarian- Persze megvettem a szokásos sálat is... de ez egy amolyan extra, személyes ajándék.
- I have bought the traditional scarf as well but this is my other, slightly special, personal one.