"akárki" English translation

HU

"akárki" in English

HU akárki
volume_up
{pronoun}

akárki (also: valami, bármi, bárki, valaki)
volume_up
any {pron.}
- Akárki tünde jön, szívesen látjuk - mondta Szilszakáll.
'Any Elf that comes with you will be welcome,' said Treebeard.
Mi a fenének tette volna vissza Armstrong vagy akárki más?
Why the devil should Armstrong, or any one else for that matter, put it back?
Már hogy tudna akárki ellenállni ennyi ellenségnek, s ilyen izzó gyűlöletnek?
How shall any tower withstand such numbers and such reckless hate?
akárki (also: bárki, valaki)
volume_up
anybody {pron.}
Csak egy cigarettacsikket, azt meg akárki szívhatta.
Nothing but a cigarette butt that anybody might have smoked.
Akárki megmondja, hogy amit én csinálok, az becsületes, törvényes önvédelem.
Anybody would call it legitimate self-defense on my part.
Azért teszem, mert szeretném látni, ahogy te akárki helyett megcsinálod.
I'm doing this because I want to see you - somebody; anybody - do it.'
akárki (also: bárki, aki csak)
volume_up
whoever {pron.}
A lehető leghatározottabban elítéljük ezt, akárki is felelős a történtekért.
We condemn this in the strongest possible terms, whoever is responsible.
Akárki üldöz, biztosan feltételezi, hogy kapcsolatba lépek a rendőrséggel.
Whoever's hunting me will make the assumption that I'll get in touch with the police.
Hugh odalépett, és azzal nyitotta az ajtaját, hogy leteríti, akárki.
He went over and opened it, ready to coldcock whoever was hiding inside.

Context sentences for "akárki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRW: Igen, ez ténylegesen az első alkalom, hogy akárki is tudott róla, először is.
RW: Yes, this is actually the first time anyone of us knew about it, for one thing.
HungarianWil kétségbeesetten nekilódult, hangtalanul sikoltozva, hogy segítsen valaki, akárki.
He lunged from it in desperation, screaming soundlessly for help, anyone's help.
HungarianEngem nem érdekel, akárki akármit mond, de el kell temetni megszentelt földbe!
She has to be buried in consecrated ground, I don't care what anyone says.
HungarianEz a Kimberly akárki húszéves, nem ment neki túl jól a tanulás, és egyszerűen eltűnt.
This Kimberly-something is twenty, wasn't doing well at school, and just disappeared.
HungarianValószínűleg ugyanolyan jó esélye, mint akárki másnak mondta Miss Marple erélyesen.
Probably as good a chance as anyone else, said Miss Marple vigorously.
Hungarian- Menjen innen, akárki legyen is - mondtam anélkül, hogy felnéztem volna.
I'm teaching myself for one very simple reason: I don't want to be here.
HungarianAkárki is volt a parancsnokunk, engedékeny volt, elragadtatott, és végül mindig hálás.
He was our patron for just a little while, permissive and fascinated and finally grateful.
HungarianAkárki betörhetett volna azon éjjel, mert szerintem fel sem ébredt volna az a kutya.
Anyone could have broken into the caf that night: I don't think that dog would have woken up.
HungarianElőretuszkoltam Pyle-t és mind a ketten kijutottunk a térre, mielőtt akárki megállíthatott volna.
I pushed Pyle forward and ahead of me into the square before we could be stopped.
HungarianDe megeszik ezek mind, tömik magukba, pedig lopott pénzből van az, akárki láthassa!
And they all eat it, too, stuffing their mouths with it, stolen pennies, you can be sure of it.'
HungarianMáskülönben akárki kérhetne név szerinti szavazást, amikor csak kedve tartja.
Otherwise, we could all request roll calls when we felt like it.
HungarianMeg akartuk mutatni, hogy vagyunk mi is olyan tisztes és józan polgárok, mint akárki más.
We wanted to show that we were as decent and sober citizens as anyone.
HungarianAkárki megpróbál behatolni, lapáttal verem szét a koponyáját!
And if you happen to come down here I'll split your brains open with this shovel.
HungarianGyakran hagy veszélyes gyógyszereket őrizetlenül heverni, úgy, hogy akárki hozzájuk férhet?
Are you in the habit of leaving dangerous drugs lying about where anyone could get at 'em?
HungarianA magáénak tekintette... holott levelet akárki bedobhat, nem igaz?
. . but anyone could drop a letter through a mail-slot, wasn't that true?
HungarianAkárki mondta a főzést, az hülye... csak a férgek szedik le egy hulláról a húst.
Carpet beetles are the only way to get flesh off a corpse.
HungarianElég, ha látja az ember, milyen élet van itt - és akárki csupán emberségből is segíteni akar magukon.
It'd only be human to co-operate when I see how things really are, wouldn't it?
HungarianAkárki nézte is meg eddig, mind azt mondja, hogy nagyon életszagú.
All the peo­ple who've looked at this for us say it feels very real.
HungarianApámat hibáztatom és persze azt a buta picsát, akárki volt is, aki dobta egy másik pasiért.
I blame my father, not to mention whatever stupid bitch it was threw him over for another man.
HungarianKötelességének érezte, hogy szívélyes legyen, akárki vagyok is valójában.
She thought she had to be warm, no matter what I really was.