"akármilyen" English translation

HU

"akármilyen" in English

HU akármilyen
volume_up
{adverb}

akármilyen (also: akármi, akármit, akármilyent, ami csak)
Akármilyen rejtekhelyet válasszunk, biztonságban kell lennünk Santinóéktól.
Whatever abode we choose for ourselves, we must be safe from them, always.
Akármilyen folyamat hozza létre a menyéteket, az a belekben kezdődik, nem a tüdőben.
Whatever process started the weasels, it began in the gut, not the lungs.
Akármilyen utat járt is meg visszafelé gondolatban, egyedül járt rajta.
Whatever road he traveled back in his thoughts, he traveled alone.
akármilyen (also: akármi, akármit, akármilyent, amit csak)
Mivel a protestáns lelkész életét vesztette a szerencsétlenségben, szeretném felajánlani szolgálatomat mindenkinek, bármiféle ügyben, akármilyen hitű legyen is.
Since the Protestant chaplain was killed in the crash, I would like to offer my services to anyone, of any faith, who can use them for anything whatsoever:

Context sentences for "akármilyen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRendíthetetlen és tiszta, akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk.
It is unwavering and pure, no matter what preposterous adventure may befall us.
HungarianTíz évvel ezelőtt kezdtük el ezt, és úgy tűnik, nem akármilyen ösztönzőereje van.
We started that about ten years ago and it's proved to be quite an inducement.
HungarianA kép minden egyes figurájához, akármilyen kicsike, tartozik egy háborús történet.
There is a war story to go with every figure in the picture, no matter how small.
HungarianAkármilyen szomorú alkalom is ez, drágám, nagyon örülök, hogy viszontlátlak.
Shall look forward to seeing you again, dear, in spite of the melancholy reason.
HungarianDe akármilyen ügyes kezű személy megtanulhatja a technikáját tíz perc alatt.
But any reasonably dexterous person could acquire the technique in ten minutes.
HungarianAkármilyen valószínűtlennek látszik, ma már szentül hiszem, hogy így kellett lennie.
It is improbable, on the face of it, but I now believe that it must have been so.
HungarianAkármilyen cingár volt középtájt, a nadrágot nem tudta begombolni a derekán.
As scrawny as he was around the middle, he couldn't button the pants at the waist.
HungarianAkármilyen gyorsan, akármilyen mélyeket lélegzett, nem tudta megtölteni a tüdejét.
No matter how quickly and deeply he breathed, he couldn't satisfy his lungs.
HungarianAmennyire én látom, emberkéz vagy akármilyen más kéz nem érintette még a bolygót.
As far as I can tell, the planet's untouched by human--or any other--hands.
HungarianAkármilyen nehéz volt a nap, mostanra kifáradtam, és örültem, hogy egyedül lehetek.
And hard as it had been, I was deliciously tired now and elated to be alone.
HungarianNem vagytok ti bolondok, akármilyen indulatosan vagy meggondolatlanul viselkedjetek.
You are not fools, any of you, no matter how emotional or impetuous you are.
HungarianTudni akarok mindent, amit felfedezett, legyen akármilyen zagyva vagy ellentmondásos.
I want everything you've discovered, no matter how random or contra- dictory.
HungarianAkármilyen jó kapcsolatai vannak is Washingtonban és Londonban, ez nem megy.
It would never happen, despite all the drag he had in Washington and London.
HungarianAkármilyen kezes volt, szerintem Mister Dillon megharapott volna, ha próbálkozunk.
Sweet as he was, I think Mister Dillon vould have bitten us if we'd tried.
HungarianCIA-kém, de meg kell adni, nem akármilyen mondta elismerően Tan Tö-si.
He was a CIA spy, and by all accounts an effective one, Tan Deshi reminded them.
HungarianAkárhová mentem, és akármilyen esetlenül, odament az én Ruth-om is ameddig tudott.
Whither I went, and no matter how clumsily, there did my Ruth go - as long as she could.
HungarianAkármilyen gyorsan fut, a Banyapók gyorsabb nála, még egy-két szökkenés, és utoléri.
Swiftly he ran, but Shelob was swifter; in a few leaps she would have him.
Hungarian- Te végül is erdőtünde vagy, bár a tündék, akármilyen fajtából valók, fura népek.
'You are a Wood-elf, anyway, though Elves of any kind are strange folk.
HungarianVan valami elképzelése, akármilyen homályos is, hogy mi okozhatta ezt a tragédiát?
Have you any idea at all, even the vaguest, of what might have precipitated this tragedy?
HungarianVédenünk kell a fejlesztési együttműködési költségvetést, akármilyen nehéz is legyen ez.
We must protect the development cooperation budget, however hard that may be.