"akarat" English translation

HU

"akarat" in English

HU akarat
volume_up
{noun}

akarat (also: szándék, kedv, értelem, ész)
volume_up
mind {noun}
A telekinézis a tárgyak akarat útján történő elmozdításának vagy megváltoztatásának képessége.
Telekinesis is the ability to move objects or to cause changes in objects by force of the mind.
De mintha kezének külön szándék és akarat parancsolt volna: csak forgatta tovább a lapokat, egyre gyorsabban.
But his hands seemed to have a mind and a will of their own; they kept on turning the pages, faster and faster.
Figyelj csak meg egy tömeget egy téren, a sok akarat hogyan olvad eggyé!
Watch a mob in a square, the way the minds of every person in it seem to melt into one.
akarat (also: akarás)
Az emberi akarat gyakran kevésbé potens, mint ahogy mi egoisták képzeljük, Planch kapitány!
Human volition often proves less potent than we egotists imagine, Captain Planch.
Etarr megállt ugrás közben, karjai ernyedten az oldalához hullottak, és akarat nélküli, tehetetlen teremtménnyé vált.
Etarr stopped in mid-stride, his arms fell listless to his side, and he became a creature without volition, all his will drained by the leaching magic.
A sikeres KBVP szempontjából elkerülhetetlen a politikai akarat helyreállítása.
Restoring political will in this respect is thus indispensable for a successful CSDP.
Valóban, egy intézményt nem lehetséges politikai akarat nélkül létrehozni.
Actually, institutional creation is not possible without political will.
A gyakorlati megvalósításukhoz szükséges valódi és politikai akarat meglehetősen gyenge.
The actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.

Context sentences for "akarat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzerintem ezen a téren hiányzik a politikai akarat és a megfelelő finanszírozás.
I believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
HungarianMeglehetnek a képességeink, de ha hiányzik a politikai akarat, semmink sem lesz.
We may have the capabilities, but if we do not have political will we have nothing.
HungarianÉlményeimet minden más emberi tulajdonságnál hathatósabban formálta az akarat.
Sheer will had shaped my experience more than any other human characteristic.
HungarianA sikeres KBVP szempontjából elkerülhetetlen a politikai akarat helyreállítása.
Restoring political will in this respect is thus indispensable for a successful CSDP.
HungarianA válasz az, hogy az eddigi bizonyítékok szerint nincs meg az akarat a tagállamokban.
The answer is that all the evidence so far shows that Member States lack that will.
HungarianBármilyen nagy is a politikai akarat, ez nem fogja semmissé tenni a fizikai törvényeket.
The political will, as great as that may be, will not nullify any physical laws.
HungarianA bennük megfogalmazott célok eléréséhez pedig pénz kell és politikai akarat.
Achieving the goals set out in them will require money and political will.
HungarianAnnyi bizonyos, hogy megvan a politikai akarat a tárgyalások sikeres befejezésére.
What is certain is that the political will for them to succeed is there.
HungarianAmennyiben hiányzik ez az akarat, valamennyi intézményi reform semmibe veszik.
Should this will be lacking, all the institutional reform will have counted for nothing.
HungarianA transzatlanti piac 2015-ig történő megvalósításához politikai akarat szükséges.
In order to complete the transatlantic market by 2015 there will need to be political will.
HungarianA többségi akarat tehát nem mindig szolgálhat a polgárok jogainak garanciájaként.
Therefore, the will of the majority cannot always serve as a guarantee of citizens' rights.
HungarianRemélem, hogy az ehhez szükséges politikai akarat megvan a legfelsőbb szinteken is.
I hope that the political will that is needed on this matter is felt at the highest level.
HungarianMég mindig amiatt bosszankodott, hogy Elliott képes volt őt elrángatni ide, akarat ellenére.
He was furious still with Elliott that he had been dragged here against his will.
HungarianA gyakorlati megvalósításukhoz szükséges valódi és politikai akarat meglehetősen gyenge.
The actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
HungarianEz tehát nem egyszerűen támogatás kérdése, hanem főleg politikai akarat kérdése.
It is therefore not simply a matter of funds but also, and mainly, a matter of political will.
HungarianHa egy Fürkész az uralma alá hajt egy embert, az olyan lesz, mint egy akarat nélküli báb.
Once the Seeker takes control of somebody, the man becomes a mindless tool.
HungarianValóban, egy intézményt nem lehetséges politikai akarat nélkül létrehozni.
Actually, institutional creation is not possible without political will.
HungarianÉs a kurzus ezen részét természetesen X Faktornak nevezte, az emberi akarat lehetőségeinek.
And he called this part of the course the X Factor, the potential of the human will.
HungarianFigyelj csak meg egy tömeget egy téren, a sok akarat hogyan olvad eggyé!
Watch a mob in a square, the way the minds of every person in it seem to melt into one.
HungarianA tűzerejük megvan, így csupán politikai akarat kérdése az egész.
They have the firepower they need to win, and so it's a matter of political will.