"akna" English translation

HU

"akna" in English

HU akna
volume_up
{noun}

akna (also: bánya)
volume_up
mine {noun}
És egyetlen fiát, Kis John-t egy szárazföldi akna ölte meg a vietnami háborúban.
And then his only son Little John was killed by a land mine in the Vietnam War.
Az akna-szakértő szerint lehetetlen hatástalanítani.
The mine disposal expert says it is impossible to defuse it.
Azt mondta, a Polaris akna vasárnapra kész lesz.
- He told me the Polaris Mine... - will be ready on Sunday.
akna (also: szakadék, csapda, üreg, árok)
volume_up
pit {noun}
Az akna szélén az antigravitációs sugár elkapta és felvágta a magasba, mintha egy óriási, láthatatlan hüvelykujj fricskázta volna fel.
At the edge of the pit it was caught by the anti-grav beam and flicked upwards as by a giant invisible thumbnail.
Az üregek között kanyarogtak, míg eljutottak O-3-hoz, ahol az akna szája Presteign színű zászlókkal volt fellobogózva, és ahol kis tribünt emeltek.
The entourage continued, winding its way through pits until it arrived at O-3 where the pit-mouth was decorated with bunting in the Presteign colors, and a small grandstand had been erected.
Kézzel-lábbal csapkodott a levegőben, hogy elérje a legközelebbi akna antigravitációs sugárnyalábját, amely felkaphatná és lefékezné a zuhanását.
He sailed out into space, arms and legs flailing, trying to reach the up-thrusting anti-grav beam of the nearest pit which might catch him in mid-flight and cushion his fall.
A 12-es akna van a legközelebb a víztárolóhoz, Beömlő Aknaként is ismerik.
Shaft 12, the one closest to the Reservoir, is also known as the Intake Shaft.
Hatalmas, koromfekete üresség, akna a legmélyebb mélyekig.
It was a vast black emptiness, like a shaft into the deepest darkness.
Fölpillant a tévére és látja, hogy filmbéli mása az akna széléig vonszolta a kutyát.
He glances up at the TV and sees that his film self has gotten the dog to the edge of the shaft.
Meg sem próbált gondolkodni, nem érdekelte az emlékezés, ő csak bele akart temetkezni a sziklafalú akna békéjébe és nyugalmába.
He didn't try to think, didn't care to remember, but wished only to lose himself in the peace and quiet of the tunnel rock.
akna (also: forrás, kút)
volume_up
well {noun}
A központi akna pereméről az egész épületegyüttes látható volt.
The whole complex was visible from the rim of the central well.
Egy bevásárlóközpont, magasan a központi akna felett.
A shopping mall, high up above a central well.
Nincs jó és rossz akna, hanem nemzetközi szinten a járművek elleni aknákat is be kell tiltani.
There is no difference between good and bad mines, but there is a need to ban anti-vehicle mines internationally as well.

Context sentences for "akna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKurva nehéz ezt a liftet működésben tartani mondta Watson, és az akna felé bökött.
That elevator's a bitch to keep runnin, Watson said, jerking his thumb at it.
HungarianA gyalogsági akna nem tesz különbséget civil vagy katonai áldozat között.
Anti-personnel mines make no distinction between civilian and military victims.
HungarianEgy kissé megdőlt akna futott föl az üregből; ez volt a furdancsfa helyén robbantott járat.
It was the great drill-root Toshio and Dennie had blown apart a few days earlier.
HungarianEgy öreg akna fenekén szivárványosan csillant meg a napfényben a poshadt, olajtajtékos víz.
There was the stagnant, oil-scummed water of an old sump iridescent in the sunlight.
HungarianÉn vagyok az és nem más, aki kezében tartja az időzített akna gyújtózsinórját.
In any case, he was the one who held the fuse to the time bomb.
HungarianA megmaradt aknák száma.Piros színűre változik, ha több zászlót tett le, mint ahány akna maradt.
Mines left.It turns red when you have flagged more cases than present mines.
HungarianJöhet a kézigránát füstölgő ívén vagy a becsapódó akna éles reccsenésével.
It can come with the smoke-emitting arc of the grenade, or the sharp, cracking drop of the mortar.
HungarianTizenkét függőleges akna található a vízvezeték és a föld között.
Twelve vertical shafts run between the ground and the aqueduct.
HungarianMeglepetésére kerek kamrában találta magát, ahova még számos más akna torkollt.
To his surprise he found himself at the entrance to a round chamber with numerous other passages leading into it.
HungarianIsteni válaszként három akna robbant a bombázó orra előtt.
As if in reply, three mortar shells exploded in front of the bomber.
HungarianAggódtak, hogy a sziget belsejében robbantott akna megijesztheti a vadászó-gyűjtögető lényeket.
They had worried that blasting a way to the interior of the island might panic the hunter-gatherers.
HungarianEgy szennyes akna mélyén vagy márványobeliszk alatt, a hegytetőn?
In a dirty sump or in a marble tower on top of a high hill?
HungarianMegálltam, az akna vize áporodottan bűzlőtt a hátam mögött.
I stopped dead, the sump water stagnant and stinking at my back.
HungarianAkna süvített el felettünk, a senki földjén csapódott be.
A mortar-shell whizzed over and crashed somewhere in no mans land.
HungarianHari már csak egy méternyire volt az akna falától.
He flailed like a bad swimmer against the pliant electrostatic fields.
HungarianKeze reszketett, valahányszor egy akna robbant, és mégis megtette ezt az értelmetlen kiruccanást Nam Dinhtől.
His hand shook whenever a shell burst, any yet he had made that senseless trip from Nam Dinh.
HungarianMiután Erika újra kinyitotta az akna csapóajtaját, egyenként nyomultak a nyíláshoz egy kis friss levegőt szippantani.
After Erika reopened the maintenance hatch, they took turns straining for fresh air through the gap.
HungarianAz akna megpróbált töltést juttatni belé, és a fülkébe is, de a két test jelenléte felfoghatatlan volt az irányítórendszer számára.
Quite soon the limited control system would probably decide that the e-cell was its business and he was not.
HungarianAhogy előrébb haladt, az akna közelében elhelyezett csövek, kábelek miatt egyre nehezebben tudott mozogni.
As he drew closer the going got harder because ducts, pipes, optical conduits, and cross- joints thickened, converging on the hallway.
HungarianAzt se tudom, hogy miféle akna ez.
I don't even know what this shithole's called.