"alapján" English translation

HU

"alapján" in English

HU

alapján {adverb}

volume_up
alapján (also: szerint, által, -ra, át)
Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet."
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
"Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged.”
'For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.'
Feltehetőleg dízelgenerátor-rendszer a kipufogó füstje alapján.
Probably a diesel generator system, by the look of this exhaust plume.
alapján
Itt látható a világ ahogy a valóságban kinéz, legalábbis a szárazföld mérete alapján.
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
A programok kiválasztásakor a mintavétel kockázatelemzés alapján történik.
The selection of programmes for sampling shall be based on a risk analysis.
Ezeket most természetesen végre kell hajtani a Bizottság javaslatai alapján.
These must of course now be implemented, based on Commission proposals.

Context sentences for "alapján" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNekünk úgy tűnik, hogy a Parlament eljárási szabályzata alapján erre nincs mód.
It seems to us that, according to the rules of Parliament, that is not possible.
HungarianÉppen ennek alapján fogadott el a Tanács egy közös álláspontot szeptember 15-én.
It was on this basis that the Council agreed a common position on 15 September.
HungarianA mamám mindig azt mondta: sok minden kiderül valakiről már a cipője alapján is.
Mama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.
HungarianÁm Morgaine meséi alapján nemigen hiszem, hogy együtt láthatnám mindkettőjüket...
But from what Morgaine has told me, I do not think I will see them together ...
HungarianAz EU saját számai alapján Egyiptom várhatóan 1,5 millió munkahelyet veszít el.
On the basis of the EU's own figures, Egypt is expected to lose 1.5 million jobs.
HungarianÉn meg a feleségem örököljük, a néhai Sir Matthew Tressilian végrendelete alapján.
They will go to me and my wife under the will of the late Sir Matthew Tressilian.
HungarianTeljesen archaikus dolog a rákot prosztata, mell, vagy izom alapján elnevezni.
It is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
HungarianCsak azt tudhatjuk, amit tudunk, és csak annak alapján tervezhetünk, amit tudunk.
We have only the information we have, and we must design our plan around that.
HungarianMásodsorban: az EIT bemutatása egy kísérleti jellegű szakasz alapján történt.
Second, the presentation of the EIT has been established on a pilot-phase basis.
HungarianEzek alapján az erre a jelentésre adható egyetlen válaszunk, hogy ellene szavazunk.
That being the case, our only response to this report can be to vote against it.
HungarianMáskülönben egész népek telepedhetnek le Európában a menekült jogállás alapján.
Otherwise, whole peoples may be able to settle in Europe under refugee status.
HungarianUtána ennek alapján szabályba foglalhatunk új követelményeket és intézkedéseket.
We can then formulate any new requirements and measures on the basis of that.
HungarianEgy képzett orvos sokat meg tud állapítani a tünetek részletes leírása alapján.
A skilled physician can learn a great deal from a detailed description of symptoms.
HungarianSoha nem jutott még eszedbe, hogy külső alapján választani nem a legjobb módszer?
It never occurred to you that picking girls on their looks may not be the best way?
HungarianA szerződések alapján nincs semmilyen jogosultságunk ilyen intézkedés elfogadására.
We have no legitimacy in terms of the Treaties for passing a measure like this.
HungarianA gyakorlatban a HÉÁ-t a célország által alkalmazott kulcs alapján vetették ki.
In practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
HungarianMindazonáltal fontos, hogy milyen feltételek alapján hozzák meg ezeket a döntéseket.
Nevertheless, the conditions under which these decisions are made are important.
HungarianA 145. cikk alapján csak egy személyes nyilatkozatot szeretnék tenni.
Mr President, pursuant to Rule 145, I would just like to make a personal statement.
HungarianA regényeken kívül a bűnözők ritkán kerülnek börtönbe az ujjlenyomatok alapján.
In real life, criminals hardly ever go to WI on the basis of fingerprint evidence.'
HungarianA szabályzat 31 c pontja alapján, iskolai alkalmazottak, szerepelhetnek a versenyen.
As per Section 31C of the rule book, school employees are allowed to be mascots.