"alku" English translation

HU

"alku" in English

HU alku
volume_up
{noun}

alku (also: alkalmi vétel, üzlet)
Elnök úr, a Sarkozy elnök úrral való alku során a Kreml mindent megkapott, amit csak akart.
Mr President, the Kremlin has got all it wanted from its bargain with President Sarkozy.
That's what makes it a bargain, I suppose.
- Én megtartottam az alku rám eső részét.
I have kept my part of the bargain.
Az alku azonban alku, és ő kész volt ragaszkodni a jogaihoz.
But a deal was a deal, and she was ready to insist upon it.
Hu Jintao elnöknek el kell fogadnia, hogy az alku az alku.
But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal.
Áll az alku mondta Spicer, két társától várva a jóváhagyást.
It's a deal, Spicer said as he looked at the other two for approval.
volume_up
go {noun}
Az alku: ott leszel 8-ra, és felébresztem.
The deal is, we go at 8, and I wake the pilot up.

Context sentences for "alku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMikor volt utoljára, hogy gratulált nekem... egy sikeres túsz-alku helyzetben?
When's the last time you congratulated me... on a hostage negotiation situation?
HungarianEzek alkalmazásának szabállyá, nem pedig politikai alku tárgyává kell válnia.
Their application should become a rule, not an object of political bargaining.
HungarianAz alku részeként vegyük rá Lake-et, hogy adjon nekünk kegyelmet, ha megválasztják.
As part of our negotiations, we make Lake agree to pardon us if he's elected.
HungarianHallottunk a hajók visszatéréséről is Alku kikötőjébe folytatta Buruk.
Word has also reached us, Buruk continued, of the ships return to Trates harbour.
HungarianKréda, tudunk már valamit arról a démonról, ami betört Alku kikötőjébe?
Ceda, have you learned anything more of the demon that entered Trate harbour?
HungarianNekal Bara volt, Alku mágusa, akinek hatalma csaknem felért a Krédáéval.
Nekal Bara, Trates resident sorceress, whose power was a near rival to the Cedas own.
HungarianBúvó Tharav a tizenegyes szobából, Csóbor Fogadójából, a Fóka utcában, Alku városában.
Tharav the Hidden, of room eleven, Chobors Manse on Seal Street, Trate.
HungarianA média irányításának függetlensége és a véleménynyilvánítás szabadsága nem lehet alku tárgya.
The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.
HungarianAlku lakói már pontosan tudják, hogy mi az a fekete víz, és mi jár a mélyén.
The residents of Trate know well that dark water, and what it holds.
HungarianRengeteg tűhegyes foggal Alku piacán láttam is ilyen fogakat egy-két standon.
Lots of sharp teeth - Trates markets had the occasional stall selling the old teeth and bones.
HungarianNeki egyedül, mert ez volt az a teher, amelyet elvállalt, és az alku tárgya, amelyet megkötött.
To him alone, because that was the burden he had assumed and the pact he had made.
HungarianA hadsereg lassan mozgásba lendült valahol Alku betört kapuján túl, a szárazföld belsejében.
The army was stirring itself into motion somewhere beyond Trates broken gates, inland.
HungarianA szabadság nem képezheti alku tárgyát, a szabadság minden embert megillető egyetemes jog.
Freedom is not something to be negotiated, it is a universal right for every human being.
HungarianAzért jöttem éppen, hogy az alku művészetébe avassam a lakosságot.
But that's one of the reasons I came-to conduct a seminar in the fine art of dickering.
HungarianAz alku nem volt könnyű, és Sam több kötelezettséggel távozott, mint amennyivel szeretett volna.
The negotiation wasn't easy, and Sam came away owing more than he cared.
HungarianVan még rá időd, feltéve, ha időben kijutsz Alku városából.
Theres time for that, provided you get out of Trate as soon as you can.
HungarianA császár erői Alku felett járnak, még nem vették őket észre.
The emperors forces are poised above Trate, undetected as yet.
HungarianIndulnom kell, elkísérem Sápadt Burukot vissza Alku városába.
I must be leaving now, to escort Buruk the Pale back to Trate.
HungarianAz én képviselőcsoportom azzal a ténnyel foglalkozik, hogy a régiók közötti szolidaritás nem alku kérdése.
The focus for my group is on the fact that solidarity between the regions is not negotiable.
Hungarian...az alku addig nem áll, amíg tőlem nem hallja, hogy áll.
... and the duelling isn't done until Mr. Gaunt SAYS it's done.