"amíg" English translation

HU

"amíg" in English

EN
HU

amíg {conjunction}

volume_up
amíg (also: ameddig, míg)
Amíg a királynő magatehetetlen, Lycheas herceg beszél a korona nevében.
'Prince Lycheas speaks for the crown for as long as the Queen is incapacitated.
Amíg demokratikusabban legitim Parlamentünk van, mindenki nyer.
As long as we have a more democratically legitimate Parliament, everybody wins.
Maradhatsz Floridában, amíg visszajövök, vagy amíg kedved tartja.
You can stay here in Florida till I come back, or as long as you want.'
- Mindaddig, amíg hűségesen betartják a királyi törvények minden egyes pontját.
So long as you faithfully adhere to each and every provision of royal law.
Nem sokat mindaddig, amíg ellenőrzés alatt tudom tartani Alekszandrov nyakasságát.
Not many, so long as I can keep Alexandrov's obstinacy in control.
És amíg vigyáznak az Ellcrysre, a rosszat is elzárják a világtól.
And so long as the Ellcrys was kept well, so long would the evil be locked from the land.
mivel bizonyos, különleges problémákat jelentő területeken a tagállamok rendelkezései nem közelíthetők addig, amíg egy alaposabb vizsgálatot el nem végeztek;
Whereas, in certain fields presenting special problems, the provisions in Member States cannot be approximated until a more thorough study has been made;
amíg (also: míg, mialatt)
Bármi megtörténhetett, amíg az az öt szélhámos a hajón garázdálkodott.
'Anything might have happened whilst those five crooks were on board.'
Addig maradnak, amíg jelentős profitra és támogatásra tesznek szert.
They stay whilst they obtain massive profits and grants.
Amíg ők a széfet vizsgálták, kivettem a ládából az iratokat.
Whilst they were looking in the safe, I removed the papers from the trunk.

Context sentences for "amíg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHosszú másodpercekbe tellett, amíg Marty rájött, ismeri ezt a bohócot, ez Flynn.
It took Marty several seconds to register that he knew this clown: it was Flynn.
HungarianDe miért nem kever két koktélt, amíg én kibújok ebből a kényelmetlen öltönyből?
Listen, why don't you mix us a couple of drinks while I change out of this suit.
HungarianDylan megvárta, amíg a fiú félig kiszabadult az ölelésből, s csak akkor mondta:
'but give us two or three minutes before you call nine-one-one,' Dylan finished.
HungarianCsak telelövöm őket altatóval, hogy nyugton maradjanak, amíg lefényképezem őket.
I just shoot them full of anesthetic so they'll hold still while I photo them.
HungarianEgyvalamit azonban elmondanék neked most, amíg szól a zene, úgyhogy jól figyelj!
But let me tell you this while the music plays on, and listen to me carefully.
HungarianSzerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
He'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
HungarianÖsztönösen fürkészted Maryt is, engem is, egész idő alatt, amíg a házamban éltél.
You were unconsciously peeping Mary and me all the while you were in my house.
HungarianDe két évbe vagy inkább háromba is beletelik, amíg megkezdődhet a kitermelés.
But it will take two years, closer to three, probably, to commence opera- tions.
HungarianÉszaknak lovagoltak, amíg el nem érték a folyó főágát tápláló keskeny csatornákat.
They rode on north to the series of small streams that fed into the main channel.
HungarianHa a felperes javára ítélnek, akkor is évekbe telik, amíg a pénz gazdát cserél.
If there's a plaintiff's verdict, it will be years before the money changes hands.
HungarianJó időbe telt, amíg rájöttem, hogy bajban van, ahogy az ilyenek mondani szokták.
It was some time before I found out that she was what they call 'in trouble.'
HungarianAmíg etette, s látta, hogy ízlik neki az étel, egy darabig még próbálkozott: - Jó!
When she fed him and she saw that he liked what he was eating, she'd say, Good!
HungarianLe sem vette a szemét Garpról, amíg a nő a súlyos mondókáját a fejére nem olvasta.
The woman spoke a stream of things to Jenny, who never took her eyes off her son.
Hungarian- Majdnem fél órát vártunk, amíg jött egy taxis, aki azt mondta, felvesz bennünket.
'We waited for almost half an hour before we got a driver who said he'd take us.
HungarianAmíg mindannyiunknak be kell tartanunk a törvényt, addig a gazdagok nevetnek azon.
While the rest of us obey the law, rich playboys like himself get to laugh at it.
HungarianMinden utas köteles.. magánál tartani a poggyászát, amíg a repülőtéren tartózkodik.
Would all passengers ensure that they keep their luggage with them at all times.
HungarianRedland sövénye mögé, és várjátok meg, amíg Lew elhúz előttetek.
The three of you go behind Mrs. Redland's hedge there and wait for Lew to pass.
HungarianMinden játékban, ahol eddig részt vett, Gurgeh várt, amíg a harc végül elérte őt.
In all the games he'd played, the fight had always come to Gurgeh, initially.
HungarianMásodperceken belül ott voltunk, s amíg vártunk, senki nem lépett be az épületbe.
We were there within seconds, and no one else entered the premises while we waited.
HungarianRáadásul Fred Jones végig mellettem állt, amíg ettem, mint egy mogorva börtönőr.
Fred Jones moreover stood over me while I ate -- like a sullen prison guard.