"amely" English translation

HU

"amely" in English

EN

HU amely
volume_up
{pronoun}

amely (also: mi, amelyet, ami, amit)
volume_up
what {pron.}
Túlságosan közel vagyunk a hatalom forrásához, amely ezzé tett.
We are all simply too close to the source of the power that makes us what we are.
Mert nem attól a dologtól félt, amely álmaiban űzte, nem a démontól, amely Arborlon óta kergette őt és Amberlét.
All these weeks. it had been there, and he had not recognized it for what it was.
De még nem ismered annak az italnak a valódi hatalmát, amely azzá tett engem, amivé lettem.
But you don't understand the full power of the potion that made me what I am.
amely (also: amelyet, ami, amit, amelyik)
volume_up
which {pron.}
Egy olyan EU-t szeretnénk, amely emberközpontú, és amely elhozza a demokráciát.
We want an EU which is people-centred and which delivers that democracy.
A problémát maga az irányelv idézi elő, amely újra és újra megismétli, hogy a "tagállamok” "...tehetik”.
The problem is in the directive itself which repeats over and over again that 'Member States 'may'...'.
Az a földrész, amely nem végez beruházásokat, hanyatlani fog.
A continent which does not invest is a continent which will decline.

Context sentences for "amely" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNémelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
Some say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
HungarianCsak nem szörnyűbbek annál a hangzavarnál, amely Krisztust kísérte a Kálváriára?
Were they more terrible than the cries surrounding Christ on the road to Calvary?
HungarianEzért gondolom, hogy ez egy kitűnő kezdeményezés, amely megérdemli támogatásomat.
This is why I believe this to be an excellent initiative that merits my support.
HungarianNem az Első utcai ház volt az egyetlen, amely rozsdás kerítés mögött korhadozott.
The First Street house was not the only moldering mansion behind a rusted fence
HungarianA vallási erőszak a dogmatizmusból ered, amely valamennyi vallásban megtalálható.
Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
HungarianGöbbé csavarodott, amely apró, skarlát cseppekben préselte ki belőle az életet.
He twisted down into a knot that squeezed away his life in small, scarlet drops.
HungarianA keze, amely a partvist fogta, az arca magasságába ért, és aztán megmerevedett.
The fist wrapped around the handle got to the level of his chin and then froze.
HungarianVan azonban néhány olyan terület, amely véleményem szerint tisztázásra szorulna.
There are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
HungarianAdja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
Enter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Hungarian- A zsákban van néhány okmány, amely ezt is lehetővé teszi - mondta a magas férfi.
You will find some documents that will help you do that, as well, the man said.
HungarianKísérleti programot indítunk, amely különböző földrészeken 10 országot céloz meg.
We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.
HungarianMagának fogalma sincs a gonosz gépezetről, amely cicomás homlokzatom mögött lapít.
You have no idea of the evil engine that lurks behind this fancy facade of mine.
HungarianEurópának erős légi közlekedési iparra van szüksége, amely munkahelyeket teremt.
Europe needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
HungarianLátod-e a szellemet, amely bennünk lakik, az éhes szellemet, ami vámpírrá tesz?
Do you see the spirit that inhabits us, the hungry spirit that makes us vampires?
HungarianSzámos véleményt hallottunk, amely ellenezte Fazakas úr bármiféle "büntetését”.
A number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
HungarianIzgalma, amely idáig fűtötte, hirtelen ellobbant, és ő kiürült a kétségbeeséstől.
The flood of excitement she felt at being close to him suddenly drained from her.
HungarianA mondott intervallum végéig beszéljünk tehát a tárgyról, amely most elttünk áll.
Now beginning is a deep search of our long-term memory archival storage capacity.
HungarianKisimította a gyerek takaróit, ráborította a paplant, amely az ágy végében feküdt.
He straightened the boy's blankets and added the quilt from the foot of the bed.
Hungarian- És az Excaliburra csapott, amely ott függött az oldalán bíborvörös hüvelyében.
His hand struck against Excalibur, belted at his side, inside its crimson scabbard.
HungarianEz a magyarázat az egyetlen, amely logikusnak tűnik a bizarr fejlemények tükrében.
That explanation was the only one that made sense of the recent bizarre events.