"amelyet" English translation

HU

"amelyet" in English

EN
HU

amelyet {pronoun}

volume_up
amelyet (also: mi, amely, ami, amit)
Elítélem a környezetszennyezést, amelyet a dohánygyárak művelnek.
I deplore what these corporations do to the environment.
Anyámtól kaptam előlegbe a keresetemre, amelyet a gyapotszedésért fogok kapni.
My mother had given me I he money as an advance against what I would earn picking cotton.
Ez volt az a betegség, amelyet a Vének Testülete rá akart szabadítani a galaxisra.
That was what the Cult of the Ancients planned unleashing on the galaxy.
amelyet (also: amely, ami, amit, amelyik)
Előbb elmondom a történetét feleltem , legalábbis azt a részét, amelyet ismerek.
First her story, I said, or that part of it which I know.
Ezt mondta nekem, és rám zúdult a tudás, amelyet nem utasíthattam el.
This she said to me, and there came a rush of knowledge into me which I couldn't deny.
Most az egyszer azt a nevet mondom, amelyet apám adott nekem.
For the nonce, I use the name my father gave me, which is Orlo.

Context sentences for "amelyet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCsak az a tett mentette meg az életét, amelyet gondolkodás nélkül hajtott végre.
That one action, so automatic she could not even really remember performing it.
HungarianEz egy olyan kérdés, amelyet nem is országos, hanem helyi szinten kell megoldani.
This is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
HungarianVan nálam egy levél, amelyet Lance írt apjának, állítólag az után, hogy itt járt.
I've got a letter that Lance is supposed to have written to him after being here.
HungarianRamsey, egy vers, amelyet Shelley írt a Nagy Ramszeszről.
But there is that poem, Mr. Ramsey, that poem about Ramses the Great by Shelley.
HungarianEz volt az a jelentés, amelyet Szolomin azon a bizonyos jaltai padon ülve átadott.
It was this report that Solomin brought on microfilm to the park bench at Yalta.
HungarianFelidézhetik a vitát is, amelyet a múlt évben Koppenhága előtt folytattunk itt.
Recall, if you will, the debate that we had here last year prior to Copenhagen.
HungarianNem azt a tiszta, kékesszürke szemet látta, amelyet ismert, és amelyet szeretett.
They weren't the clear, electrifying, blue-gray eyes that he had known and loved.
HungarianMinél tovább akartam érezni a lázat, amelyet kezemre kulcsolódó ujjai keltettek.
And treasuring the sensation, I let her fingers linger as she looked into my palm.
HungarianEzért olyan vitába kapcsolódunk most be, amelyet a Bizottság már előkészített.
Therefore, we are now joining a debate that the Commission has already prepared.
HungarianUgyanakkor próbáltam enyhíteni a félelmet és aggodalmat, amelyet sokan éreztek.
At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.
HungarianKérik a legjobb legendámat, azt a legendát, amelyet tíz év alatt raktam össze.
They want my best legend, a story that took more than ten years to put together.
HungarianA süti egy kis adatcsomag, amelyet néhány webhely helyez el a helyi számítógépen.
A cookie is a small bit of information stored on your computer by some web sites.
HungarianSoha nem történt olyan előrelépés, amelyet ne kísért volna valamilyen visszalépés.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
HungarianVálassza ki vagy keresse meg a képfájlt, amelyet felsorolásjelként kíván használni.
Select the graphic, or locate the graphic file that you want to use as a bullet.
HungarianOlyan hanyag volt a tartása, amelyet csakis csavargásai közben sajátíthatott el.
His whole posture was casual; he'd learned, beating about the world, I guess.
HungarianJerle Shannara még sok éven át, haláláig viselte a híres kardot, amelyet kapott.
Jerle Shannara carried the famous sword given him until his death some years later.
HungarianEz tehát olyan kérdést jelent, amelyet az Euromed országokkal kell megvitatnunk.
It is therefore an issue that should be discussed with the Euromed countries.
HungarianEz egy időközi jelentés, amelyet egy 2012-ben benyújtandó zárójelentés követ majd.
It is an interim report ahead of the final report that is to be tabled in 2012.
HungarianOlyan géppel fényképezték le, amelyet egy elektormikroszkóppal kötöttek össze.
'They photographed it with a camera hooked up to a powerful electron microscope.'
HungarianNem kérdezősködtek, nem kételkedtek a látomásban, amelyet a kövek tártak föl.
They did not question, did not doubt the vision the stones had revealed to them.