"apad" English translation

HU

"apad" in English

HU

apad {verb}

volume_up
A harasztban vergődő segged után, mondaná apád, de a tengerrel én is így incselkedek.
I can also feel the sea's eagerness to get at meto get at my dry middle, my landlocked little heart.
Ha a mi kincstárunk tovább apad, mialatt Uriké csak nő, akkor hamarosan elég erősek lesznek ahhoz, hogy újra megtámadjanak minket.
If our treasury dwindles further while Urik's grows, it shall not be long before they are strong enough to attack us once again.
Megint jön az újabb csúcsértekezlet, az újabb válság, hétről hétre apad az euróba vetett bizalom.
So here we have another summit, another crisis, confidence in the euro ebbing by the week.

Context sentences for "apad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianApád letehette volna a titkos esküt, ami az égvilágon semmire sem kötelezte volna.
Your father could have sworn a secret oath that required all but nothing of him.
HungarianÉs örülj neki, hogy olyan apád van, aki olyan jó vásárt csinál, mint én neked.
And be glad you have a father who can make a bargain as good as I have for you.
HungarianApád azonban gúnyt űzött királyi méltóságunkból és igenis megérdemelte a sorsát!
He made a fleeting mockery of our royal dignity, and well deserved his fate.”
HungarianBefolyásolni fogja a döntésedet, hogy visszaküldd, ha tudod, hogy az apád?
Will it affect your decision to send him here... knowing that he is your father?
Hungarian- De a Hold nem az apád tulajdona! - jelentette ki Lysette némi éllel a hangjában.
Your father doesn't own the moon, Lysette said with the faintest note of disapproval.
HungarianApád egy tökéletesen elégedett, önellátó hullajelölt, ha nem veszed zokon a szavaimat.
He's a perfectly contented, self-sufficient zombie, if you'll pardon my saying so.
HungarianApád megérezte, hogy félsz tőle, nem szívesen ülsz az ölében, és ideges lett.
He sensed you were afraid of him, afraid to be on his lap, and that made him nervous.
HungarianOdáig rendben, hogy mikor már az új apád vagyok, azt kell csinálnod, amit mondok.
That's right, when I'm your new dad, you're gonna have to do what I say.
HungarianEgy szép közös vacsorát szeretnék, mielőtt apád elmegy a konferenciára.
I want us to have a nice dinner tonight before your dad goes to his conference.
HungarianPonyvába csavartam az apád hulláját, és betettem a kocsim csomagtartójába.
I wrapped your father's body in a tarpaulin and loaded him into the trunk of my car.
HungarianHacsak az apád nem valamiféle semmirekellő csavargó volt, akit szégyell.
Unless your father was a scapegrace and a vagabond, of whom she is ashamed.”
HungarianÚgy vélem te és apád képesek lesztek... nyitni egy második boltot is.
Guess you and your dad will be able... to open up that second garage after all.
HungarianHarkert és Frye-t nem érdekli, hogy mit tett az apád - biztosította Michael.
Harker and Frye don't care about what your father did or didn't do, Michael assured her.
HungarianNem fogunk végleg ott maradni, de apád szeretne valami fix munkát találni.
We're not stayin' forever, but your father needs to find somethin' steady.
HungarianAz apád lehetne vetettem oda Amparónak, miközben végigvonszoltam az áruspultok előtt.
He's old enough to be your father, I said to Amparo as I dragged her through the stalls.
HungarianOtt hagytam, ahol mindig lenni szokott, ugyanúgy, ahogy apád többi holmiját.
I left it where he always put it, the same as I left his other things.'
HungarianHa az apád lennék folytatta halkan az öregember büszkén vállalnálak lányomnak.
If I were your father, he said quietly, I would be proud to admit it.
Hungarian-Egy őrült gazfickó vagyok, egy bajkeverő, és egyben az apád... de szeretnék barát is lenni.
I'm a crazed villain and a proudly enthusiastic meddler as well as thy father .
HungarianMindez szerepelt az apád naplójában, amit jómagam is olvastam, utólagos engedelmeddel.
And then there was your father's notebook, which I read, at your behest.
HungarianA tulajdonosnak csak az ütött szöget a fejébe, hogy apád este sem jelentkezett.
The owner didn't think much about it till your father failed to show up that evening as well.