"arcátlan" English translation

HU

"arcátlan" in English

HU arcátlan
volume_up
{adjective}

arcátlan (also: merész, bátor, pofátlan, szembeszökő)
volume_up
bold {adj.}
Lehet, hogy ez itt veszélyes, lehet, hogy nem, arcátlannak mindenesetre eléggé arcátlan.
This one may or may not be as dangerous as you say, but it's bold enough.
Ezzel persze megszegtem arcátlan és vérengző partnerem kikötéseit, de azokat én sose fogadtam el.
Of course I was disregarding the terms of my bold and savage partner, but I had never agreed to them, had I?
arcátlan (also: szemtelen, sértő)
A gaun arcátlan ráérősséggel lépkedett egy hosszúkás, romos, boltíves építmény felé.
The Gaun, with insolent leisure, stalked toward a long edifice of dark tumbled arches.
"Arcátlan nőszemély - mondta magában Elizabeth.
Insolent girl! said Elizabeth to herself.
Idehallgass, te arcátlan egylábú rabszolga! mondtam.
Look, you insolent one-legged slave, I said.
arcátlan (also: vakmerő, merész, szemtelen)
Az Európai Bíróság számos döntése, amelyekkel az Andersson-jelentés szándékozik foglalkozni, arcátlan támadást jelent az említett alapvető jogok ellen.
The series of European Court of Justice rulings which the Andersson report purports to address represent an audacious attack on these basic rights.
Azt mondani ebben a jelentésben - mert ezt teszi -, hogy a kevésbé műveltebbek valószínűbben ellenzik a további európai integrációt, arcátlan sértés és hihetetlen arrogancia.
To say in this report -as it does - that the less educated are more likely to oppose further European integration is an audacious insult and arrogance of unbelievable proportions.
arcátlan
arcátlan (also: szemtelen, metész)
A megállapodás a polgárok jogai, az adatvédelem és a jogállami alapelvek arcátlan megsértéséről szól.
The agreement represents a flagrant breach of citizens' rights, data protection and the principles of the rule of law.
arcátlan (also: őszinte, pimasz, elülső, előre haladó)
Te fogsz beszélni, te arcátlan, félkész, gazdátlan felkapaszkodott!
Now you shall talk, impertinent, half-formed, masterless upstart!
Először is, ha lehetek oly arcátlan, úgy tűnik számomra, hogy az októberi európai tanácsi ülést követő tárgyalások nem kifejezetten a megnyugtatás irányába hatottak.
In the first place, if you would permit me to be slightly impertinent, it seems to me that the meetings were not particularly reassured after the conclusion of the October European Council meeting.
arcátlan (also: szemtelen, pimasz)
Ez az arcátlan fiatalember negyvenezret költ naponta hírnévre.
This impudent young man is spending forty thousand a day; for notoriety, if you please.'
Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl, hogy Mianyavalyának akarnám én óvasni a Két városi!
They would ask such impudent questions as, Whuffo I want to read no Tale of Two Cities?
You impudent phantom, look at me!
arcátlan (also: vakmerő, ideges, bátor, pimasz)
volume_up
nervy {adj.}
arcátlan (also: élénk, eleven, huncut, szemtelen)
volume_up
perky {adj.}

Context sentences for "arcátlan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem tartja arcátlan dolognak, hogy megkérdőjelezi a felettese döntését?
Isn't it presumptuous of a first officer to second-guess his captain's judgement?
HungarianÕ túlságosan udvarias volt, hogy kimondja a nevet, amelyet arcátlan fiatal társa kikiabált.
But he was far too polite to say her name, though the other young one had brashly spoken it.
HungarianFranklin volt olyan arcátlan, azt állította, ha itt marad az a lány, majd vigasztalásomra szolgál.
Franklin had the impertinence to suggest that she might be a comfort to me.
HungarianArcátlan fiatalember volt, vérvörösre festett vízvezeték-szerelő rakodókocsit vezetett.
He was an arrogant young man in a blood-red plumber's truck.
HungarianEz pedig alázatot kíván a részünkről, nem arcátlan dacot.
That re­covery will require humility on our part, not blustering defiance.
HungarianLydia a régi maradt: szilaj, zabolátlan, lármás és arcátlan.
Lydia was Lydia still; untamed, unabashed, wild, noisy, and fearless.
HungarianKalandos lelke éppen ilyen merész, sőt arcátlan tettre vágyott.
The audacity of this operation appealed to his adventurous nature.
HungarianNéhányan odébb húzódtak, arra számítva, hogy Geryon halálra sújtja az arcátlan démont.
Several pit fiends shrank away, expecting Geryon to lash out with deadly force to punish this impertinence.
HungarianA birtokháborító volt olyan arcátlan, hogy betörjön hozzánk a házba!
The trespasser had had the gall to come into the house!
HungarianKülönös módon egyszerre vagy arcátlan és esdeklő.
And you are strangely defiant and beseeching in the same breath.
Hungarian- Nem tehet ilyet egy nemesi származású ska hölggyel, hogy aztán arcátlan módon az apja arcába vágja tettét!
You cannot do such a deed to a noble Ska lady, and then dismiss it so casually in front of her very father!
HungarianA párizsi szerelem alapjában véve kérkedő, arcátlan, tékozló, szemfényvesztő és pompaszerető.
Love, for her, is above all things, and by its very nature, a vainglorious, brazen-fronted, ostentatious, thriftless charlatan.
HungarianEz az arcátlan fráter pedig képes fogni az apám kedvenc puskáját, elköti a csónakot, vadászni jár, mert öröme telik benne.
The fellow would take the boat and my father's best gun and treat himself to little shooting trips.
HungarianSzinte arcátlan hangneme meglepte a másik férfit.
It was his tone that surprised the other man.
HungarianA talz ügyet sem vetett erre az arcátlan hazugságra.
The Talz ignored this palpable untruth.
HungarianTudtam, hogy anyám viselkedése arcátlan és irgalmatlan, bár ezt nem állt módomban szavakba foglalni vagy bizonyítani.
I knew that her attitude was irreverent and cruel, but I could not put this into words or defend such a position.
Hungarian. - (PT) Sokadik alkalommal már ne várják, hogy tisztára mossuk képmutató és arcátlan beavatkozási kísérleteiket.
in writing. - (PT) For the nth time, do not expect us to whitewash your exercises in hypocrisy and barefaced interference.
HungarianEz egyértelmű abból az arcátlan kampányból, amelyet a kormányzati szervek folytattak a békésen tiltakozó egyházak ellen a közelmúltban.
This can be seen from a blatant campaign by government agencies against peaceful protestant house churches of late.
Hungarian- Nem tolerálom az arcátlan beszédet!
HungarianAz az arcátlan ribanc visszament!