"atka" English translation

HU

"atka" in English

EN

HU atka
volume_up
{noun}

1. general

2. zoology

atka
volume_up
mite {noun}
Amíg minderre sor kerül, a varroa atka folytatja ártalmas munkáját, és elpusztulnak a méhek.
Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die.
A méhek mozgása magában rejti a varroa atka behurcolását, mint az Írországban történt.
The movement of bees has the potential to import the varroa mite, as has happened in Ireland.
Az első probléma az élősködők - a varroa atka - problémája, amivel foglalkoznunk kell.
The first problem is that of the parasites - the Varroa mite - that has to be addressed and dealt with.

Context sentences for "atka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz idegenek azt gondolták, valami bosszúszomjas boszorkány átka ül a városon.
Strangers thought the town accursed, having offended some vindictive witch or other.
HungarianAzért az Úr reá bocsátotta a Harmadik Átkot, ami a Gyilkosságnak Átka.
And so the Lord visited Eve with a third Curse, and this was the Curse of Murder.
HungarianA hatalom átka okozta vesztüket jegyezte meg Koris, amikor Simon ezen töprengett.
' 'The curse of the Power finished them here,'' Koris observed when Simon commented on this.
HungarianMutasd meg neki, hogy ha bűntelen marad, nem szállott volna rá a Vérnek Átka.
Show her that if she had remained sinless the Curse of Blood never would have come on her.
HungarianHa nem létezne a káosz átka, folytatnám azt, amit ezek a szerencsétlenek elkezdtek.
If not for the curse of chaos, I would side with those poor people.
HungarianTudja atyám, ez ennek a családnak az átka, a szertelen fantázia.
`You might say it's the curse of our family, Father, this excess of imagination.'
HungarianKóbor átka, hogy ő olyan Ösvényeken jár, melyeket már korábban is taposott.
Its the Errants curse, that he walks down paths hes walked before.
HungarianÁldása és átka a rendőri munkának, hogy mindig történik.
That was both the curse and the blessing of police work; something always came up.
HungarianVajon Allah átka volt ez rajta, amiért megkínozta az orosz pilótákat?
Was this Allah's curse on him for torturing the Russian flyers?
HungarianAngliában az élet egyik átka minden bizonnyal az adórendszer.
The curse of living in England is undoubtedly our system of taxation.
HungarianHarhoring legnagyobb bánatára azonban az arcát eltorzította Asmodeus örökké tartó átka.
It was a pity Harboring's face was also permanently lined with the pain given him by the Curse of Asmodeus.
HungarianBár fogna, s mielőbb fogna Gollamon Faramir átka!
May the curse of Faramir bite that Gollum and bite him quick!
HungarianA logika a neveltetése áldása és átka is volt egyben.
Logic was the blessing and the curse of her upbringing.
HungarianA csontokat csikorgató tél volt az emberiség közös átka.
There was no time however for such thinking.
HungarianMajd eljőve a Második Átok, az az a Viselősségnek Átka; Éva pedig szüli vala Káint vérben és verítékben.
And there was a second Curse, and this was the Curse of Childbearing, and Eve brought forth Cain in sweat and blood.
Hungarian- Isten átka valamennyi hitetlenen! - szólt Mahbub.
'God's curse on all unbelievers!' said Mahbub.
HungarianA terepen való munka egyik legegyszerűbb feladata, és éppen ezért a kémelhárító ügynökségek átka.
It was the simplest of examples of fieldcraft, the easiest to use, and for that reason the curse of counterespionage agencies.
Hungarian- Allah átka minden hitetlenen! - szólt Mahbub és istállójába vánszorgott, de elégedetten dörzsölte szakállát.
'The curse of Allah on all unbelievers!' said Mahbub heartily, and climbed into his own stall, growling in his beard.
HungarianEz volt Mekare - a nő - jóslata és átka.
It had been Mekare's-the woman's-prophecy and curse.
HungarianFejében a boszorkány átka károgott.
The witch's rhyme jangled in her memory, over and over.