HU

autóbusz {noun}

volume_up
1. general
autóbusz
2. transportation
autóbusz (also: busz)
Most egy autóbusz torlaszolta el a kereszteződést, és befutott a második járőrkocsi.
A bus was now blocking the intersection, and another police car had pulled up.
A Martha egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt, amelyből kivették az üléseket.
Martha was a full-sized General Motors transcontinental bus, but with the seats removed.
Ebben a pillanatban egy autóbusz állt meg a múzeum előtt.
At that point a city bus pulled up in front of the museum.
olyan rendeletet, amely védené az autóbusz-közlekedéshez való megkülönböztetéstől mentes hozzáférést;
a regulation that would protect non-discriminatory access to transport by bus and coach;
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a páneurópai autóbusz-vállalkozások nagyban különböznek egymástól.
We also need to remember that panEuropean bus and coach companies differ greatly from one another.
A választókerületemhez tartozó térségek és a főváros, Dublin között számos autóbusz-üzemeltető kisvállalkozás működik.
There is a buoyant small business enterprise in coach travel between rural areas in my constituency and the capital, Dublin.
3. "omnibusz"
autóbusz

Context sentences for "autóbusz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMost egy autóbusz torlaszolta el a kereszteződést, és befutott a második járőrkocsi.
A bus was now blocking the intersection, and another police car had pulled up.
HungarianTout de mme,( aligha lehetett túl kellemes esőben, amikor az autóbusz belseje tele volt.
Tout de même, it was not always agreeable in the wet weather when the inside was full.
HungarianAz autóbusz-megálló alig százlépésnyire volt, és a busznak néhány perc múlva meg kell érkeznie.
A hundred yards away was a bus stop where a bus ought to arrive in a few minutes.
HungarianA Martha egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt, amelyből kivették az üléseket.
Martha was a full-sized General Motors transcontinental bus, but with the seats removed.
Hungarianolyan rendeletet, amely védené az autóbusz-közlekedéshez való megkülönböztetéstől mentes hozzáférést;
a regulation that would protect non-discriminatory access to transport by bus and coach;
HungarianAbban bízom, hogy mindezt ki lehet majd terjeszteni a nemzetközi autóbusz-közlekedésre is.
I trust that it will by extension be possible to apply this provision to international bus services.
HungarianEgy poggyászcédula van benne az autóbusz-végállomás csomagmegőrzőjéből, arra a csomagra, amit tegnap kaptunk.
There's a Pickwick Stage parcel-roomcheck in itfor the bundle we got yesterday.
HungarianDe Nagy Sárkány meghalt, többé nem fogja látni, maga alá gyűrte egy autóbusz kereke.
. . but their little Large Dragon was dead now, never to be seen again, crushed by the wheel of a passenger bus.
HungarianAzt sem szabad elfelejtenünk, hogy a páneurópai autóbusz-vállalkozások nagyban különböznek egymástól.
We also need to remember that panEuropean bus and coach companies differ greatly from one another.
HungarianS ebben a percben egy nagy autóbusz jelent meg a színen és Virginia szállt le róla, a kopasz fejű gróf karján.
And then a big bus drew up and Virginia got out of it on the arm of the bald-headed Baron.
HungarianHangosabb lett a forgalom; autóbusz robajlott el mellettük.
The sound of the traffic grew louder; a bus roaring past.
HungarianEbben a pillanatban egy autóbusz állt meg a múzeum előtt.
At that point a city bus pulled up in front of the museum.
HungarianCarter körülbelül egy óra hosszat várt önre, amíg meg nem érkezett a vasúttól jövő utolsó autóbusz.
Mr. Carter waited for you for more than an hour, until after the last stage came in from the railroad.
Hungarian- Persze, hiszen nagyon sok az autóbusz is ma itt.
He said: Of course there are a good many charabancs here today.
HungarianHálás volt, hogy félbeszakították az álmát, mert az autóbusz mindjobban közeledett, s már világosan ki lehetett venni
He had reason to be thankful that his dream was broken, for the bus had been nearer and more distinct.
HungarianA légi közlekedés nem ugyanaz, mint az autóbusz-közlekedés.
HungarianA kisfiú azonban négyéves korában meghalt: egy kerékpár letaszította a járdáról, éppen egy autóbusz elé.
But the young­ster had died at the age of four, bumped by a bicycle off the sidewalk into the path of a passenger bus.
HungarianLehet, hogy hazafelé elüt egy autóbusz.
I might be run over by a bus on the way home, she said.
HungarianAz autóbusz a hegyekkel ellentétes irányba indult.
HungarianEzenfelül a javaslat láthatóan nem ismeri el a határmenti területeken működő autóbusz szolgáltatások helyi jellegét.
In addition, the proposal does not appear to recognise the local nature of bus services operating in border areas.