"az, amit" English translation

HU

"az, amit" in English

EN

HU az, amit
volume_up
{pronoun}

az, amit (also: mi, amely, amelyet, ami)
volume_up
what {pron.}
Mi az, amit még nem láttunk, és mi az, amit még el kell mondanunk Srebrenicáról?
What have we yet to see and what is there still to say about Srebrenica?
Ez az amit megmutatok a megbízónak, s azt mondom "Ez az amit meg szeretnék csinálni."
This is what I show to the client to say, "That's what I want to do."
Ez az, amit eddig tettünk, és ez az, amit ezután is tenni fogunk.
This is what we did and this is what we continue to do.

Similar translations for "az, amit" in English

az conjunction
English
az preposition
English
az pronoun
English
amit conjunction
English
amit pronoun
English
ámít verb

Context sentences for "az, amit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianOtt volt Samu is, különös pillantást vetett az ernyedt batyura, amit becipeltek.
Sam was there, and he gave a queer look at the limp bundle that the men carried.
HungarianÉs mindabban, amit teszünk, az emberi jogok ezüstfonala végighúzódik a munkánkon.
And with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
HungarianTehát az eszköz, amit látnak egy 14 csatornás, nagy pontosságú EEG-vevő rendszer.
So the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
HungarianEz egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
This place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
Hungarian- Nem is beszélve arról, hogy kokaint árulnak, amit azzal az orosszal hozattak be.
Not to mention selling coke, all that coke the Russian brought in, Chavez added.
HungarianÚgy véli, egy kicsivel többet tudnak, mint amit az sajtóanyagokból kihámozhattak.
They know a little more than they could have gotten from the press, she thinks.
HungarianIgen, ez nem egészen az a fajta festmény, amit az ember felakaszt a nappalijában.
Yeah, It's not exactly the kind of thing you'd want to hang up in the rec room.
HungarianEz az a kihívás, amit a Tanácsnak komolyan kell vennie, és amit meg kell oldania.
This is a challenge that the Council must take seriously and get to grips with.
HungarianKezdenek idegesek lenni tolmácsolta halkan oroszul, amit az arcokról leolvasott.
They're getting tense, Chavez noted quietly in Russian as he read the expressions.
HungarianA munkások valódi száma már egymillióval kevesebb, mint amit az ábrák mutatnak.
The real size of the labor force is already a million less than the figures show.
HungarianMindenki figyeljen tehát, és elmondom mindazt, amit az anyámtól tudtam meg...
Listen then and I will tell you the information which came to me from my mother.
HungarianAz, amit eddig láttam, meg se közelítette szépségben és nagyságban ezt a templomot.
For nothing I had seen so far could equal this structure in grace and in height.
HungarianAz asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
A crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
HungarianUgyanazt, amit az ikrekkel, ha halva születnek - felelte könnyedén Mrs.
The same as I'd done if the twins had been born dead, Mrs. Yancy said blithely.
HungarianValószínűleg az alapozó módszer okozza, amit alkalmaztam, de ők ezt nem tudják.
Presumably related to the shoring methods I employed, but they dont know that.
HungarianEgy-két tisztálkodási eszköz van benne meg néhány ruha, amit az otthontól kapott.
In it are a few toiletries and a few items of clothing donated by the shelter.
HungarianEmlékszem a hosszú, lidérces estére, amit az épület megerősítésével töltöttünk.
I remember the long, nightmarish evening that we spent in fortifying the building.
HungarianEz az uniós pénzek pazarlása, amit nem engedhetünk meg egy gazdasági válság idején.
This is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
HungarianAz a biogáz-jelentés, amit ön kér a Bizottságtól, minden bizonnyal hasznos lenne.
The report on biogas that you request from the Commission is certainly useful.
HungarianNagy kihívást jelent az az ajánlat, amit az Európai Unió részéről adni kívánunk.
The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.