"bágyadtan" English translation

HU

"bágyadtan" in English

HU bágyadtan
volume_up
{adverb}

bágyadtan (also: erőtlenül, vontatottan, ernyedten)
Lestat lassan, bágyadtan megfordult, és ismét letekintett a siralmas alakra.
Slowly, languidly, Lestat turned to look down again at the painful sight.
Julia Simmons bágyadtan lapozgatta a Telegraph-ot.
Julia Simmons was languidly glancing through the Telegraph.
Szétkulcsolta a kezét, és bágyadtan a fémtáblára bökött.
He unrolled his hands and pointed languidly at the sign.
bágyadtan (also: kábultan, betegesen, gyengéd)

Context sentences for "bágyadtan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSpade bágyadtán mosolygott, kihúzta kezét a zsebéből, és megveregette Tom vállát.
Spade grinned faintly and took a hand from his pocket to pat Tom's shoulder.
HungarianKarras bágyadtán meredt rá, s a démon kárörvendő kacajjal vetette hátra a fejét.
As Karras stared numbly, the demon put its head back in gloating laughter.
HungarianAz Ítélet Napja tovább lassult, hogy felvegye a bágyadtan bukfencez hajó tempóját.
The Killing Time slowed to keep pace with the slackly somer­saulting craft.
HungarianA rákötözött kis szalag bágyadtan fityegett, éppen csak, hogy mutassa, valami mozog.
The bit of ribbon tied to it fluttered weakly, just to show that something was moving.
Hungariankérdezte halkan, bágyadtan tekintve főnökére.
You want me, Mr Greenholtz? she murmured, fixing a limpid gaze on him.
HungarianBágyadtan kinyújtotta a kezét, és megragadta a druida köntösét.
Weakly he stretched forth his hand and caught the front of the Druid's robe.
HungarianNehéz teste elterült az ágyon, izmai elernyedtek, csuklóból bágyadtan lógatta a kezét.
His heavy body lolled on the bunk, the muscles slack, the hands drooping listlessly from the wrists.
HungarianJulie átnyúlt az ágyrács felett, és megfogta Frank mindkét kezét, aki bágyadtan mosolygott:
Reaching over the bed railing, Julie took one of Frank's hands.
Hungarian- Nem hiszem, hogy ez olyan jó ötlet, Ding - tiltakozott Clark bágyadtan.
Not sure that's a good idea, Ding, Clark objected weakly.
HungarianRemélem, nem kezdi újra a tűzpiszkálást és a rendrakást mondta Spade bágyadtán.
You're not going to go around poking at the fire and straightening up the room again, are you? he asked lazily.
HungarianArmand könnyű biccentéssel, bágyadtán nyugtázta a csekély viccet.
With a subtle nod, Armand acknowledged the little jest wearily.
HungarianLagardie bágyadtan mosolygott, és sóhajtva hátradőlt a székében.
He smiled faintly and leaned back in his chair with a sigh.
HungarianBágyadtan araszolt előre a padlón, mint a félszárnyú légy.
He was crawling softly along the baseboard like a fly with one wing.
Hungarian- Nem vagyok éhes, menjünk innen - mondta Dániel bágyadtán.
I'm not hungry, let's get out of here, Daniel had answered weakly.
HungarianNéha még megpróbált elsütni egy-egy viccet, de a hangja is bágyadtan szólt; félig önkívületben feküdt.
He still tried to crack an occasional joke, but his voice was weak and he lay in a semi-coma.
HungarianBiztosan a hőség miatt legyintett bágyadtan a varázslónő.
The heat, perhaps,' she said, passing a slow hand across her eyes.
HungarianMolly bágyadtan sóhajtott, s a szeme lecsukódott.
The doctor paused outside the bungalow and the Hillingdons stood with him.
HungarianNem elég szóltam halkan, bágyadtan, de már aludtam is el.
It's not enough, I said softly, weakly, but I was falling asleep.
HungarianAmthor bágyadtan, szinte álmodozva mosolygott előttem.
Amthor stood smiling very slightly, almost dreamily in front of me.
HungarianBármelyiket szívesen fogadnám mondta a kanonok bágyadtan.
Either, said Canon Pennyfather faintly, would be very welcome.