"bár" English translation

HU

"bár" in English

EN
HU

bár {conjunction}

volume_up
bár (also: habár)
Bár törekszik az ésszerűségre, egyúttal azonban jelképek alapján is működik.
Although it tries to be rational, it operates on the basis of symbols, too.
Bár kifejezetten nincs megemlítve, ez egy súlyosan aggályos, földindulásszerű elmozdulás.
Although not explicitly referred to it is a seismic shift of great concern.
Boriszov kissé lecsillapodott, bár Karpov tagadása meglepte.
Borisov was mollified, although puzzled by Karpovs assertion of ignorance.
bár (also: hátha)
O, bár nyitva tudnám tartani a szemem, bár tudnék gondolkozni, bárcsak ne kelne föl a nap!
Oh, if only I could keep my eyes open, could only think, if the sun wasn't rising.
Bár kétségtelenül ez volt a legrégibb és legtitkosabb változat.
This was the oldest instance yet, though, and the only concealed one.
Bár számos problémás kérdés van, ezek közül csak egyet említek.
Although there are several problematic issues, I will only mention one of them.
És bár ugyanazok a kötelezettségeik, jogosultságaik eltérnek.
However, while their obligations are equal, their entitlements are not.
Bár a megállapodás tartalma kielégítő, néhány pontján még mindig lehetne javítani.
While this agreement is satisfactory, certain points could still have been improved.
Bár a Weber-jelentés nem felel meg céljának, mégis a helyes irányba tett lépés.
The Weber report, while inadequate for the purpose, is a step in the right direction.

Context sentences for "bár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianGusztustalan - mondta Shep, bár valószínűleg ő még mindig a Goldfishnél tartott.
'Disgusting,' Shep said, though he was most likely still talking about Goldfish.
HungarianLeodegranz a közelben ült, bár nem a legbelső körben, Arthur közvetlen közelében.
Leodegranz was seated near, though not in the inner ring of those around Arthur.
HungarianBár Dees semmit nem látott, érzékelte, hogy az Éjszakai Denevér közelebb lépett.
Although Dees could see nothing, he sensed the Night Flier had moved even closer.
HungarianMitch Flanaganben meg lehet bízni, bár megeshet, hogy már nem emlékszik Rowanra.
Mitch Flanagan was the man there she trusted, though he might not remember her.
Hungarian- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
For a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
HungarianJessének is tetszett itt, bár ő már elment, csatlakozott Maharet-hez Rangoonban.
Jesse had loved it here too, though she was gone now, to join Maharet in Rangoon.
HungarianHittem zavarában, bár mindkettő, a zavara is meg a hiszékenységem is meglepett.
I believed in her bewilderment, though both it and my belief in it surprised me.
HungarianAzután Grober lehiggadva megjegyezte: - Bár tudnám, mi erről Joseph véleménye.
Then Grober said, softly, “I wonder what Joseph thinks of all this.”
HungarianBár Jody alighanem megszokta mostanára, hogy anyja örökké aggódik valami miatt.
Although by now, Jody would probably consider any look of concern normal for her.
HungarianA Garth barátságos világnak bizonyult, bár messze esett a többi földi teleptől.
Garth was a friendly world, though isolated far from other Earthling settlements.
Hungarian- súgta Mona, bár valahol nagyon tetszett neki.
Jesus Christ, this is a wild place, Mona whispered, but in a way she loved it.
HungarianHa tehetem szólt Marius szelíden, bár hirtelen borzasztóan elbizonytalanodott.
If I can, said Marius gently, though suddenly he looked overwhelmingly hesitant.
HungarianNos, bár nem olvastam az Earth Mother Magazine-t, magam is környezetvédő vagyok.
Even though I haven't read Mother Earth Magazine, I'm an environmentalist as well.
HungarianNem szükségszerű, hogy kartell legyen, bár sosem lehet biztos abban, hogy nem az.
It need not necessarily be a cartel, though you never can be sure that it is not.
HungarianValójában újra csatlakozunk a NATO-hoz, bár a hidegháború már 1990-ben véget ért.
In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
HungarianSzerintem igen, bár nehéz és összetett lesz, és nem jár majd konfliktusok nélkül.
I do believe so, though it will be difficult, complex and not without conflict.
HungarianEgyütt nőttünk fel, mint nővér és fivér, bár nem voltunk vér szerint testvérek.
We grew up together as brother and sister, though we were not related by blood.
HungarianA szája attól véres, hogy kiverte az egyik fogát bár az amúgy is kiesett volna.
The blood on his mouth was where a tooth was knocked out, but it was loose anyway.
HungarianA tanú azt gondolta részeg, bár a leheletén nem lehetett alkoholszagot érezni.
She had supposed he was drunk, though she hadn't smelled alcohol on his breath.
HungarianA Társak készséggel beleegyeztek, bár váltig nem hitték, hogy Argrow-nak sikerül.
The Brethren readily agreed, though they did not believe Argrow could pull it off.