"bármely" English translation


Did you mean: barm
HU

"bármely" in English

EN

HU bármely
volume_up
{pronoun}

bármely (also: bármelyik)
volume_up
any {adj.}
Bármely tollra, illetve bármely tollal borított bőrre vagy más részre.
§ 2 Any feathers or any skin or other part with feathers on it.
Az EU bármely országának bármely munkása jöhet, és munkát vállalhat Franciaországban.
Any worker from any EU country can come and work in France.
Az Európai Unió 27 tagállama valamelyikének jogára, vagy a világ bármely országának jogára?
To the law of one of the 27 states of the European Union, or to the law of any country in the world?

Context sentences for "bármely" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHogy lehet ezen a bolygón élni, ha bármely pillanatban lecsaphat rájuk a téboly?
If madness lay on this planet, ready to claim them all, how could they survive?
HungarianA világ bármely részén is tartózkodtak, ugyanabba a metahumán csoportba tartoztak.
Wherever in the world they lived, they were all the same breed of metahumanity.
HungarianVadászkészültsége, bármely pillanatban bevetésre készen álló gépei nem voltak.
He had no alert fighters, no aircraft configured for combat on a day-to-day basis.
HungarianA szeparatizmus támogatása a világ bármely részén ellentétes az ENSZ szellemével.
Supporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
HungarianA nők jelentik a béke és az újjáépítés legfontosabb hajtóerejét bármely országban.
Women, Commissioner, are the main vehicle for peace and reconstruction in a country.
Hungarianc) beléphetnek a vállalkozás bármely helyiségébe, ingatlanára és járművébe;
(c) to be given access to all premises, land and vehicles of undertakings;
HungarianEzek nem mutatnak olyan trendet, hogy bármely tagállam elutasítaná a Szerződéseket.
They do not represent a trend of a Member State rejecting the Treaties.
HungarianDe ugyanakkor megijesztenének és szégyenbe ejtenének bármely varázslót Cormanthorban!
But they would also have awed and shamed most sorcerers of Cormanthor!
HungarianAz ilyen kezdeményezéseket támogatni kell, bármely országról legyen is szó.
Such an initiative must be facilitated, wherever it might take place.
HungarianNem szabad egy másikat építenünk Törökországgal, vagy bármely más európai állammal szemben.
We must not now build a new one against Turkey or other European countries.
HungarianEz az államok és a kormányok ügye, nem pedig bármely ország népeié.
That is to do with the state and the governments, not the peoples of either country.
HungarianA bármely tagállam által nyújtott elismerés vagy bejegyzés a Közösség egész területén érvényes.
Approval or registration by a Member State shall be valid throughout the Community.
HungarianEmellett úgy tűnik tehetségem van abban is, hogy felmérgeljek bármely elfet, akivel találkozom.
I also seem to have a blundering talent for upsetting elves whom I encounter.
HungarianEzért is megdöbbentő a gondolat, hogy bármely intézménye megsértse az Unió elveit.
The more appalling is the idea of one of its institutions acting against the Union's principles.
Hungarian. - Az UKIP támogatja bármely uniós jogszabály hatályon kívül helyezését.
in writing. - UKIP supports the repeal of all EU legislation.
HungarianEz óhatatlanul megindítana bárkit, legyen a világ bármely részén.
That is something that cannot fail to move anyone, wherever in the world they may be.
HungarianMint a világ bármely részén, az elit itt is szükségét érezte, hogy fizessen az előjogokért.
As was true in most parts of the world, the elite felt the need to pay for the privilege.
HungarianJobban kellesz nekem, mint bármely más asszony, aki esetleg tucatnyi fiat szült volna nekem.
I would rather have you than another woman who could have given me a dozen sons already.
HungarianÉs ha bármely más helyről hívom, akár azt is bevallhatom, hogy ide feljöttem magához.
And if I call you from anywhere else, I might just as well admit that I came up here to see you.
HungarianA japán helyzethez hasonló bármely európai országban bekövetkezhet.
A similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.