"bármi más" English translation

HU

"bármi más" in English

HU bármi más
volume_up

bármi más (also: akármi más)
Mindenesetre, ha bármi más az eszébe jutna, csak szóljon nekem.
By all means, if you think of anything else, just let me know.
Bármi más azt jelentené, hogy ránk irányították a sugarat.
Anything else, and they were steering the beam at us.
Bármi más ártana a vállalataink és tőkepiacunk nemzetközi versenyképességének.
Anything else would damage the international competitiveness of our companies and our capital market.

Similar translations for "bármi más" in English

bármi adverb
bármi pronoun
English
más adjective
English
más
English

Context sentences for "bármi más" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tesztek kimutatnák ezt, és bármi más drog vagy hallucinogén anyag jelenlétét.
Our tests would've shown that, or any signs of drugs, hallucinogens or contaminants.
Hungarian- Nem hinném, hogy bármi más miatt akcióba lendült volna Vince-ék szervezete.
I can't see what else would have brought an organization like Vince's so deeply into this.
HungarianA nyers erő több dolgot oldott meg... az idők során, mint bármi más.
Naked force has resolved more issues... throughout history than any other factor.
HungarianMost már nyugodt és azt mondja, hogy a saddhuöltözék jobban tetszik neki, mint bármi más.
He lies quiett just now, and says Saddhu-disguise suits him to the ground.
HungarianValójában, sokkal közelebbi rokonságban állunk a gombákkal, mint bármi más rendszertani ággal.
In fact, we're more closely related to fungi than we are to any other kingdom.
HungarianMárpedig John aligha mondhatott bármi olyat, amit bárki más nem hallhatna meg.
Now, John wouldn't have said anything someone else couldn't hear.
HungarianTalán kecske lenne a legjobb, de bármi más is lehet, csak disznó ne.
'Goat would be nice, but anything will do as long as it's not pork.'
HungarianHa a világ pusztulásnak indul, Grove is van olyan jó hely, mint bármi más: kényelmes, ismerős, kihalt.
As places to die went, the Grove was as good as any: comfortable, familiar, empty.
HungarianVagy amikor túl sokat eszel azért, mert megbántottak, vagy bármi más.
Or when you overeat because your feelings are hurt, or whatever.
HungarianGyorsabban jutottak el a szépségtől a mészárszékig, mint bármi más állat, gondolta az ezredes.
They can go faster from fair beauty to the knocker’s shop than any other animal, he thought.
HungarianAzt hiszem, ez is van olyan jó ok, mint bármi más bólintott Sparhawk.
That's as good a reason as any, I suppose,' Sparhawk said.
HungarianMost nézzük, tudunk-e szerezni egy kis tűzifát, vagy bármi más égethetőt hazafelé menet.
Now, we should see if we can scrounge some firewood - or at least something that burns - on our way home.
HungarianAmennyit ti értetek hozzá, attól akár titkos fegyver is lehet, talán veszélyes fegyver, vagy bármi más!
For all you know this may be some sort of a secret weapon,a dangerous chemical -- anything.
HungarianNyolc órakor (vagy lehetett bármi más időpont ebben az időtlen szakadékban) csengetés ébresztette.
At eight o'clock (or it may have been any hour in this timeless abyss) he was awakened by a bell.
HungarianOlyan fogadalom volt ez, aminek megtartása fontosabb volt számára, mint bármi más az univerzumban.
That vow she intended, above all else in the universe, to keep.
HungarianNem is súly, gondolta, könnyebb, mint bármi más.
It isn’t heavy, he thought, it is lighter than anything there is.
HungarianKülönösen nagyra értékeltem, hogy a minőséget olyan alapként említette, amelyre bármi más építhető.
In particular, I appreciated the reference to quality as a foundation on which to build everything else.
HungarianLegyen az szénadó, bankadó vagy bármi más, biztos, hogy az adófizetők fognak nagyobb áldozatot vállalni.
Be it carbon tax, a bank levy or whatever, it is certain that the taxpayers will be taking more pain.
HungarianEz az érzés túl tiszta, túl valószerű volt ahhoz, hogy bármi más lehetett volna, mint a valóság.
For a moment - and it was only a moment - there was a sensation of two hands grasping two writing instruments.
HungarianNem Bármi Más Ügyről, hanem a Túlélésről beszélünk.
We are not talking about Any Other Business but about Survival.