"bátortalan" English translation

HU

"bátortalan" in English

HU bátortalan
volume_up
{adjective}

bátortalan (also: lagymatag, kishitű)
Az EU által nyújtott támogatás és diplomáciai jelenléte bátortalan maradt.
Its support and its diplomatic presence remain half-hearted.
Ez azt jelenti, hogy az Iránnal szembeni bátortalan szankciók politikája és a diplomácia kudarcot vallott.
That means that the policy of containing Iran only by half-hearted sanctions and diplomacy has failed.
Azonban a Bizottság csupán bátortalan erőfeszítést tett a játékokról szóló uniós irányelv érdekében, és sajnálatos módon nem javult e kompromisszum által.
However, the Commission has only made a half-hearted start in connection with the EU Toys Directive, and unfortunately it has not been improved by this compromise.
Néhány nap múlva hosszú, bátortalan levelet kapott Ravelstontól.
A few days later Ravelston wrote him a long, diffident sort of letter.
Why are you so diffident?
Madouc néhány bátortalan próbálkozás után nagy levegőt vett, hogy kissé megnyugodjon, aztán megfújta a sípot, és elénekelte a hívó dalt.
Madouc, after a diffident rehearsal, took a deep breath to settle her nerves, then blew a soft note on the grass flute and spoke the cantrap.
bátortalan (also: félénk, gyenge)
volume_up
faint {adj.} [arch.]
A városi szemétlerakóból bátortalan füstfoszlány szállt fel épp velem szemben.
A faint wisp of smoke rose ahead of me from the town dump.
bátortalan (also: félénk)
bátortalan (also: erőtlen, félénk, erélytelen, gyáva)
bátortalan (also: félénk, pipogya, kishitű, csüggeteg)
volume_up
shy {adj.}
Shy-like, he is, said his mother.
'Ah; you're shy.
Bohby és Clint egymásra nézett, de Pollard továbbra is a kezére meredt, túlságosan is bátortalan vagy zavart volt, semhogy védekezzék.
Bobby and Clint looked at her, but Pollard continued to stare at his hands, too shy or confused to defend himself.
bátortalan (also: félénk, szégyenlős, gyáva, elfutó)
volume_up
timid {adj.}
Végül bátortalan, erőltetett nevetéstől akadozó hangon megszólalt:
She gave a timid and artificial laugh, and spoke hesitantly.
Észrevehettünk néhány bátortalan jelet a Marguerite alapban, amely azonban még nem fejlődött ki.
We have seen a few timid signs, not yet brought up to date, in the Marguerite Fund.
Az Európai Parlament - eltekintve a Maghreb-delegáció bátortalan nyilatkozatától - néma volt.
The European Parliament has been mute apart from a timid statement by the Maghreb delegation.
bátortalan (also: félénk, gyáva, ijedős)

Context sentences for "bátortalan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA vékony, dülöngélő, kissé régimódi, bátortalan kézírás ugyanaz volt mindkét könyvben.
The thin, sloping, somehow old-fashioned backhand script was the same in both books .
HungarianVéleményem szerint ez nem ambiciózus, hanem bátortalan csúcs volt.
In my view, this was not an ambitious summit; it was fainthearted.
Hungarian- Az rruhája, uram - szólalt meg egy bátortalan hang a háta mögül.
The Attitude Adjuster did not attempt to re-establish it.
HungarianUtána nyomozok mondta színtelen, bátortalan hangon.
I'm working on him, he said, and his voice sounded flat and discouraged.
HungarianA Tanács soros Elnöke, az Európai Unió válasza túlságosan gyenge és túlságosan bátortalan volt.
President-in-Office of the Council, the European Union's response has been too weak and too fainthearted.
HungarianHangja bátortalan volt; újra olyan, mint egy gyerek.
Her voice was so tentative; she sounded like a child again.
HungarianDe már néhány bátortalan tiltakozó szó is felhangzott.
None the less, some began to protest faintly.
HungarianMég mindig kicsit bátortalan vagyok.
HungarianAmikor másodszor is beléptem a fekete szobába, már nem voltam olyan bátortalan, bár ugyanolyan bizonytalan léptekkel haladtam a vörös fény felé a szoba belsejében.
Less hesitant on my second visit to the black room, I strode more boldly yet with that same queasy-making buoyancy, toward the crim-son beacon at the center of the chamber.