HU

bírság {noun}

volume_up
Hiszen ugyanazért a jogsértésért a bírság 500 és 5000 euró között mozoghat az egyes európai tagállamokban.
The penalty for the same offence in different Member States varied from EUR 500 to EUR 5 000.
Az értékelés alapjait kell megváltoztatnunk, és a prémiummal minden esetben együtt kell járnia egy bírság-összetevőnek is.
We must change the basis for assessment and, wherever there is a bonus, it must also have a penalty component.
Egyetértek Klinz képviselő úr véleményével a bírság fontosságával kapcsolatban, továbbá, hogy az ESMA-nak lehetőséget kell kapnia pénzbüntetés kiszabására.
I share Mr Klinz's view on the importance of penalties and the ability of ESMA to impose them.
bírság (also: földadó, skót)

Context sentences for "bírság" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEgyetértek azzal, hogy a bírság ne haladhassa meg a bruttó hazai termék 0,2%-át.
I agree that it should not be possible for the fine to exceed 0.2% of gross domestic product.
HungarianA bírság gyakran olyan kicsi az elérhető nyereséghez képest, hogy azt az aprópénzből kifizetik.
Often, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.
HungarianMár léteznek a bírság jellegű kártérítési kötelezettségek jogi alapjai.
There are already bases for liability for punitive damages.
HungarianA bírság összegét a bírságok meghatározására vonatkozó módszertani iránymutatások alapján állapítjuk meg.
These fines are fixed in accordance with our guidelines on the method of setting fines.
HungarianNem bírság jár érte, hanem bevágnak a sittre, és lenyelik a kulcsot.
They put you in jail and throw the key over their shoulder.
HungarianHiszen ugyanazért a jogsértésért a bírság 500 és 5000 euró között mozoghat az egyes európai tagállamokban.
The penalty for the same offence in different Member States varied from EUR 500 to EUR 5 000.
Hungarian2019-től azonban a bírság összege előre láthatólag 95 euró lesz a határérték átlépésének első grammjától kezdve.
From 2019, however, the fine envisaged is EUR 95 from the first gram of CO2 by which the limit value is exceeded.
HungarianNagyon gyakran, de mit számított nekem egy kis bírság?
HungarianAz értékelés alapjait kell megváltoztatnunk, és a prémiummal minden esetben együtt kell járnia egy bírság-összetevőnek is.
We must change the basis for assessment and, wherever there is a bonus, it must also have a penalty component.
HungarianEz a 15 perces szabálysértés miatti bírság következtében elszenvedett valódi veszteséget megközelítőleg 1 750 euróra emelte.
This brought the real loss suffered as a result of the fine for the 15-minute violation to approximately EUR 1 750.
HungarianRáadásul a bírság a megbüntetett vállalatok munkavállalóit is sújtja, hiszen veszélybe kerül a munkahelyük.
Furthermore, the adverse effects of the fines imposed also entail employees at the companies which have been penalised losing their jobs.
HungarianEgyetértek Klinz képviselő úr véleményével a bírság fontosságával kapcsolatban, továbbá, hogy az ESMA-nak lehetőséget kell kapnia pénzbüntetés kiszabására.
I share Mr Klinz's view on the importance of penalties and the ability of ESMA to impose them.
HungarianA gondolkodási idő, ami 10 napra korlátozódik, és ahol a bírság a teljes összeg 3%-a, nem oldja meg a problémát.
The cooling off period, which is limited to 10 days and carries a fine in the order of 3% of the total amount, does not resolve the problem.
HungarianLényeges eltérések vannak a tagállamok között is, ami a bírság kivetésének körülményeit és a bírságok szintjét illeti.
There are also significant differences between Member States as regards the circumstances in which fines are imposed and the level of the fines.
Hungarian2014-re a gépjárműállomány 80%-a fog megfelelni a normáknak, míg minden egyes, a határértéket meghaladó gramm utáni bírság 2019 után 95 euró lesz.
By 2014, 80% of the car fleet will conform to the standards, while the penalty for every gram above the limit will be EUR 95 after 2019.
HungarianKülönösen üdvözlendőnek tartom azt az ismételt kérést, hogy a bírság meghatározásának alapjaként fogadják el az általunk megtárgyalt alapot.
In particular, I strongly welcome the reiterated request for the incorporation of the basis for calculating fines, which we have already discussed.
HungarianAmennyiben nem rendelkeznek megfelelő és hatékony hulladékkezelési tervvel, a Bizottság újra a Bírósághoz fordul, hogy bírság kiszabására tegyen javaslatot.
If there is no adequate and effective waste management plan, the Commission will return to the Court and propose the imposition of fines.
HungarianÍgy tehát bírság fizetésére szólít fel minden olyan tagállamot, amelyik nem tesz eleget a Stabilitási és Növekedési Paktum által rájuk szabott követelményeknek.
Thus, it calls for the payment of fines by any Member States that do not meet the requirements imposed on them by the Stability and Growth Pact.
HungarianA jelentés bírság fizetésére szólít fel minden olyan tagállamot, amelyik nem tesz eleget a Stabilitási és Növekedési Paktum által rájuk szabott követelményeknek.
The report calls for the payment of fines by any Member States that do not meet the requirements imposed on them by the Stability and Growth Pact.