"börtön" English translation

HU

"börtön" in English

HU börtön
volume_up
{noun}

1. general

börtön (also: fogház)
volume_up
prison {noun}
A kertfalon túl ott van Tintagel, mint valami börtön... számomra börtön is volt.
Beyond that garden wall lies Tintagel, like a prison ... a prison it was to me, indeed.
A börtön hagyományos, kétszintes katonai kaszárnyabarakkok mély négyszöge volt.
The prison was a hollow square of conventional, two-story military barracks.
A legalacsonyabb biztonsági fokozatú börtön, inkább tábornak szokás nevezni.
It's a minimum-security prison, commonly referred to as a camp.
börtön (also: fenék, autó, doboz, kanna)
volume_up
can {noun}
Ez börtön, morfondírozott magában, hogy lehetnek ezek ilyen kövérek?
This is prison, he kept telling himself, how can they be so fat?
Lehet, hogy csak a régi melónk vár otthon, de még az is ezerszer jobb, mint a börtön.
However... mundane work might be at least we can go home and do whatever we want to.
Abbynek börtön volt a ház, bár tetszése szerint jöhetett-mehetett.
To Abby, the house was a prison, though she could come and go at will.
börtön (also: fogda, dutyi)
volume_up
jail {noun}
A gyereket sem rendőrök, sem a börtön alkalmazottai nem kísérték.
Subject was not accompanied by Memphis police or jail personnel.
Börtön alapköve, alapozáskor beillesztve, igaz?
Cornerstone of the jail, put in with the foundations, right?
Az ezért kiróható büntetés magas pénzbírság és egy esztendeig terjedő börtön volt.
The penalties could be stiff fines and up to a year in jail.
börtön (also: fegyház, siti, sitt)
volume_up
big house {noun} [slg.]
börtön (also: sötétzárka, dutyi, fogda)
volume_up
cells {noun} [coll.]
Hosszú börtön vagy kényszermunka várt volna bárkire, ha elmegy panaszkodni a hatóságokhoz.
It would be long seasons of cells and roadgang-work for anyone who went yapping to the authorities.
Nyugtalanította a lenti börtön bűze, ám én gyengéden megmagyarázni hogy ahhoz nekünk semmi közünk.
The stench from the lower prison cells disturbed her, but I told her gently it was nothing to do with us.
börtön (also: sitt)
volume_up
clink {noun} [slg.]
börtön
volume_up
confine {noun} [obs.]
börtön (also: fegyház)
volume_up
gaol {noun}
Ha olyan személy érdekében szólalunk fel, aki még évekig börtön sínylődhet, akkor az az egy perc nem olyan sok idő, elnök úr!
If we can speak in favour of somebody who may be in gaol for years, one minute longer is not too much, Mr President!
börtön (also: befolyás, hatalom, támasz, tartó)
volume_up
hold {noun}
börtön (also: sitt)
volume_up
hoosegow {noun} [slg.]
börtön (also: dutyi)
börtön (also: dutyi, sitt)
volume_up
jug {noun} [slg.]
börtön (also: élelem, eltartás, vártorony)
volume_up
keep {noun}
Azt gondolhattak és érezhették, amit akartak a Leavenworth szövetségi börtön hűs vackainak mélyén.
They could hate all they wanted, but the prospect of Leavenworth Federal Pen kept them in their dark little holes.
Ez börtön, morfondírozott magában, hogy lehetnek ezek ilyen kövérek?
This is prison, he kept telling himself, how can they be so fat?
John és Ding beültek a kocsiba, Mole pedig a bázis fogdájához hajtott velük, ahol a többi terroristát tartották elzárva, mert a helyi börtön nem volt elég biztonságos.
John and Ding got in, and the car drove to the base stockade, where the others were being kept for the time being, because the local jail wasn't secure enough.
börtön (also: feledés, elfeledettség)
volume_up
limbo {noun}
börtön (also: őrszoba, dutyi, hűvös, előzetes)
volume_up
nick {noun} [Brit.]
Leavenworth Federal Penitentiary is no joke.
volume_up
stir {noun}

2. nautical science: "hajón vagy tengerészeknek"

Context sentences for "börtön" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA börtön-főfelügyelőségen hivatalosan táborként tartották nyilván a Trumble-t.
Within the Bureau of Prisons, Trumble was officially referred to as a camp.
HungarianA feljegyzés faxon érkezett a washingtoni börtön-főfelügyelőség körzeti felügyelőjétől.
The memo arrived by fax from the Regional Supervisor, Bureau of Prisons,Washington.
HungarianSzámára a Vihartorony a valódi börtön, ahonnan még csak meg sem kísérelheti a szökést.
For her, Stormweather was the trap, and one from which she could not even attempt escape.
Hungarian- Ezért börtön jár, uram - figyelmeztette Rossellit a vonalat felügyelő tiszt.
'Sir, they'll lock us up for doing this,' the Link supervisor said.
HungarianKocsifeltörés, két év börtön, aztán még egy év fegyveres rablásért.
Two years in J.D., then another year for aiding and abetting an armed robbery.
HungarianA washingtoni börtön-főfelügyelőség legutóbbi feljegyzése komoly fejtörést okozott az igazgatónak.
The latest memo from the Bureau of Prisons in Washington baffled the warden.
HungarianA motor felzúgott, a kocsi befordult balra a Trinity Road-ra, maga mögött hagyva a börtön kapuját.
The car purred away from the gates and made a left onto Trinity Road.
HungarianNem tudom biztosan, van-e kapcsolatunk a börtön-főfelügyelőségnél.
I'm not sure we have the contacts within the Bureau of Prisons.
HungarianItt, a washingtoni börtön-főfelügyelőségen valaki azt mondta, hogy Carson rendszeresen bejár.
According to a source within the Bureau of Prisons here in Washington, Carson visits all the time.
HungarianDe arra nincs hatalmunk, hogy egy állami börtön ügyeibe avatkozzunk.
But we have no authority to interfere with state prisoners.
HungarianA bentlakók áthelyezése a börtön-főfelügyelőség kizárólagos joga.
The Bureau of prisons has sole authority in placing inmates.
HungarianAz első az, hogy a börtön vagy a halál elől menekülnek.
The first is that they run the risk of being locked up or killed.
HungarianTéves parancs kiadása, mely megfosztja a börtön irányításától.
Command failure resulting in loss of control of facility.
Hungarian(börtön) Tudok ám azokról a dolgokról, amik kiskorodban történtek!
I know those things that happened to you growing up.
HungarianAz újságírás börtön lett számára, nem karrier.
Journalism had come to seem not like a career but like an incarceration.
HungarianMost szervezzük az igazságüggyel meg a börtön-főfelügyelőséggel.
We're working with justice and the Bureau of Prisons.
HungarianUraim, javaslom, hogy vegyük át a börtön írányítását.
Gentlemen, I propose that we seize control of this facility.
HungarianAzt gondolhattak és érezhették, amit akartak a Leavenworth szövetségi börtön hűs vackainak mélyén.
They could hate all they wanted, but the prospect of Leavenworth Federal Pen kept them in their dark little holes.
HungarianNoha a börtön, ahol rothadok, új, egyik-másik kövét, mint mondják, még Salamon király idején faragták.
Though the cell in which I rot is new, some of the stones in it, I'm told, were cut in the time of King Solomon.
HungarianAz egyik mondat így hangzott: "Némelyik munkahely börtön."
One of the sentences was, "Some jobs are jails."