"bőbeszédű" English translation

HU

"bőbeszédű" in English

HU bőbeszédű
volume_up
{adjective}

bőbeszédű
Nem volt nehéz magyarázatot találni arra, hogy néha miért olyan jókedvű és bőbeszédű Mrs.
I understood why Mrs McNaughton was sometimes so bright and garrulous and why she was occasionally a little unsteady on her feet.
Miközben társa visszatérésére várt, a bőbeszédű kalandor úgy döntött, hogy előad színes kalandoréletéből egy újabb fejezetet.
While waiting for his companion to return, the garrulous adventurer decided to launch into still another wild tale of his hair-raising life as a road agent.
bőbeszédű (also: szénsavas, fecsegő, szószátyár, dumás)
volume_up
gassy {adj.}
bőbeszédű (also: szószátyár, nem kifulladó)
bőbeszédű (also: bőséges, gazdag, cikornyás, terjengős)
bőbeszédű (also: beszédes)
Egy bőbeszédű szuka, amilyenekkel tele van a világ.
You're a talkative bitch, but the world's full of them.
A két férfi a jól megtermett, napbarnított, bőbeszédű Franklin Clarke és a zárkózott, csöndes Donald Fraser érdekes ellentéte volt egymásnak.
Of the two men, Franklin Clarke, big, bronzed and talkative, Donald Fraser, self-contained and quiet, made an interesting contrast to each other.
Rabelais-i Sorbonne-ját építgető bőbeszédű serénysége láttán pedig fel sem merült az emberben, mennyire bántja őt, hogy száműzetett a teológiai fakultásról, az igaziról.
When you saw him so enthusiastically talkative, constructing his Rabelaisian Sorbonne, there was no way of knowing how much he suffered at his exile rrom the faculty of theology, the real one.
bőbeszédű (also: beszédes, szóbő, szapora, pergő)
Perenna, aki néha bőbeszédű, szokványos penziósné, néha meg, egy-egy futó pillanatra, tragikus és szenvedélyes személyiség.
Mrs Perenna, sometimes the voluble, commonplace, guest house hostess, sometimes, for fleeting minutes, a tragic violent personality.
volume_up
wordy {adj.}
Luscombe ezredessel, Elvira gyámjával folytatott rövid telefonbeszélgetése még eredménytelenebb volt, noha szerencsére kevésbé bőbeszédű.
A short telephone call to Elvira's guardian Colonel Luscombe had been even more unproductive, though fortunately less wordy.

Context sentences for "bőbeszédű" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe most egy fél éve Miss Blacklock levelet kapott: bőbeszédű, szánalmas levelet.
But six months ago a letter had come to Miss Blacklock, a rambling, pathetic letter.
HungarianSosem volt bőbeszédű, de mostanában különösen keveset beszél.
He's always been one to use words sparingly, but he says even less lately.
HungarianDe ez legalább megmagyarázná, hogy miért ilyen temperamentumos és bőbeszédű.
But it would account for the vitality and the exuberance.
HungarianA barátja, úgy értem, a férje nem valami bőbeszédű állapította meg, miközben betette a húst a sütőbe.
Your friendI mean, your husband doesn't talk much, she remarked as she set the pie in the oven.
HungarianA harmadik viszont egy bőbeszédű, idősebb fickónak bizonyult, aki látszólag nagyon szeretett társalogni.
The third, however, proved to be a garulous old fellow with a great fondness for conversation.
HungarianSoha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban.
She never really spoke much about the ol' home town.
Hungarian- Hallgatom - mondta Chen, de az ajka kemény vonallá változott, és látszott rajta, hogy nem lesz bőbeszédű.
Perhaps, Chen said, with a curl of his lip that indicated he was not going to be very magnanimous.
HungarianIgényének és ízlésének megfelelően egyikük sem bőbeszédű.
Neither of them talked much to her for one thing.
HungarianA bratyód nem volt túl bőbeszédű.
B. Your brother didn't sweat the details.
HungarianNem volt bőbeszédű asszony.
HungarianÉs Meredith bőbeszédű előadása a koniinról csak,kezébe adta az eszközt, amellyel végrehajthatta, amit akkor már elhatározott.
And I think that Meredith's happening to discuss coniine so freely just gave her the means to do what she'd already made up her mind to do.
HungarianBőbeszédű jelentés volt.
HungarianHa tizenöt perccel előbb telefonál mondta Mike Fournier, a bőbeszédű főnök a hétfői postaszállítást is megúszod, de már nem tudtalak elérni.
Mike Fournier, the big talker who was in charge of things at the Castle Rock P.O., had routinely filled out a HOLD MAIL UNTIL NOTIFIED card and flipped it over to George's station.