"bőségesen" English translation

HU

"bőségesen" in English

HU bőségesen
volume_up
{adverb}

Tenyere bőségesen izzadt, teste egyre jobban kihűlt a cella sötétjében.
His palms were sweating freely, and he felt his body grow cold in the cell's darkness.
Egész idő alatt ivott is bőségesen, és hajnali egy órakor megint beszálltunk a kocsiba.
All this while he drank freely too, and about one in the morning we went into the coach again.
Annyi szívósság, elpusztíthatatlan életerő volt a határvidékiben, amiből bőségesen ajándékozhatott a társaság minden tagjának.
There was something very durable about the borderman, a quality of indestructibility that lent itself freely to all of the members of the company and gave them courage.
bőségesen (also: bőven)
Ezt az előttem szólók bőségesen bemutatták.
This has been abundantly demonstrated by the speakers before me.
De mihelyt megízleltem ezt a kitűnő bort, amelyet oly bőségesen töltesz nekünk, ó, nagylelkű Lucius, akkor csak polgárháborúkra és hősi párviadalokra gondolok.
But when I have tasted the excellent wine that you give us so abundantly, generous Lucius, I dream of nothing but civil wars and heroic combats.
bőségesen (also: bőven)
volume_up
amply {adv.}
Pillanatnyilag bőségesen jóllakottnak érezte magát.
She was for the moment amply nourished.
Összességében három problémánk van a fogyasztói termékeket, és ezen belül a különösképpen a játékokat illetően, amelyeket már bőségesen megtárgyaltunk.
We have three problems in all with consumer products, and with toys in particular, and these have already been amply discussed.
bőségesen (also: kiadósan)
bőségesen (also: bőven, bőséggel)
Bőségesen van bizonyítékom Ladislaus Malinowski ellen mondta az Atya.
I've plenty of evidence against Ladislaus Malinowski, said Father.
DESOTO GYÖGYSZERTÁR Ne felejtsen el bőségesen folyadékot inni!
Don't forget to drink plenty of water with that.
Mindannyian bőségesen el vannak látva vízzel.
They are all supplied with plenty of water.
bőségesen (also: bőkezűen, pazarlóan)
Rumfoord bőségesen ellátta a Tadzs Mahalt földi élelemmel és itallal.
Rumfoord had stocked the Taj Mahal lavishly with Earthling food and Earthling liquor.
Fagyos izgalommal néztem, ahogy Merrick fölemelte a benzines kannát, bőségesen megöntözte a szenet meg a fát, aztán belenyomta a viasztekercset, és hátralépett.
I felt a cold trepidation as Merrick lifted the can of kerosene and poured it over the coals and the wood lavishly, and then applied the taper and stepped back.
bőségesen (also: nagyvonalúan, bőkezűen, megértően)
Így aztán embereivel együtt, mint mindenki más, ő is bőségesen bekente magát minden reggel.
So, Chavez and his men liberally slathered the stuff on every morning just like everyone else.
Kurik bőségesen átkente sötét festékkel, aztán hátralépett, és kritikus szemmel megvizsgálta az új bútordarabot.
Kurik rather liberally laid a dark stain over it, then stepped back and viewed the new woodwork critically.
Mindent elborított a környéken termesztett, marihuánával bőségesen feljavított dohány émelyítőén édeskés, gomolygó füstje.
The sick-sweet smoke of locally grown tobacco-liberally cut with marijuana-rose in thick, roiling plumes.
bőségesen (also: bőven, alaposan, túláradóan, túlontúl)
A szenvedés lesz mindennapi kenyered, és oly bőségesen fogsz sírni, hogy könnyeidből folyók lesznek, amelyben kedvtelve fürdik majd a kifáradt rabszolga.
Suffering shall be Thy daily bread, and Thou shalt weep so profusely that Thy tears shall form rivers, in which the tired slave shall bathe with delight.

Context sentences for "bőségesen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLátják, itt elegendő mennyiségben, sőt, bőségesen állnak rendelkezésünkre sejtek.
`There are sufficient cells there, you see, in fact, they exist in profusion.
HungarianEzen az oldalon bőségesen találsz információt ahhoz, hogy ne tévedj el az országban.
On this page you have enough information to find your way through the country.
HungarianAz iparnak tehát bőségesen lesz ideje egyéb, biztonságosabb anyagok kifejlesztésére.
The industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
HungarianA Gummidgy növényei évmilliárdokon át bőségesen el voltak látva ultraibolya fénnyel.
For billions of years the plants of Gummidgy had had oversupplies of ultraviolet light.
HungarianBőségesen lesz lehetőségünk arra, hogy megvitassuk az első vasúti csomag átdolgozását.
We will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
HungarianA mosogató fölötti tágas ablakokon borús időben is bőségesen áradt be világosság.
There were big window over the sink and they would let in a lot of light even on cloudy days.
HungarianBőségesen méretett rá szenvedés, és most bőséges jutalomban részesül mindenért.
He had suffered mightily, and now he was being rewarded mightily.
HungarianMiközben bőségesen meglocsolta a zokniját after-shave-vel, elmosolyodott.
Pouring a healthy splash of after-shave into each sock, Venkman smiled.
HungarianA parabolaantennákkal bőségesen ellátott furgon egy rövid földút végénél parkolt.
The van sat parked at the terminus of a short dirt road that ended in a shallow dumping ground.
HungarianNem az adomány a fontos nekem, hanem inkább a gyümölcse, amelyet majd bőségesen javatokra írnak.
Not that I seek the gift: but I seek the fruit that may abound to your account.
HungarianA Talamascának az utóbbi hónapokban bőségesen kijutott a belső bajokból.
The Talamasca in recent months has had its internal troubles aplenty.
HungarianHangos volt a zene, bőségesen fogyott a sör, és a füvet úgy kínálták körbe, mint a cukorkát.
The music was loud, the beer plentiful, the pot passed around like candy.
HungarianBőségesen tárgyaljuk a határok védelmét és a migráció ellenőrzését.
There is a lot about protecting borders and controlling migration.
HungarianBőségesen kapott folyadékot is, természetesen intravénásan, hogy kimossuk a veséjéből a melléktermékeket.
He received intensive intravenous fluids to flush the by-prod- ucts out of his kidneys.
HungarianPénzük volt bőségesen, életük végéig, és Helennek nem kellett semmihez fognia, ha nem akart.
They had all the money they would ever need; Helen didn't have to do anything, if she didn't want to.
HungarianMost, hogy Hank és Tally elment, bőségesen volt helyük a rendetlenségre.
There would be more room now with Hank and Tally gone.
HungarianTehát hol találom ezeket a hússal bőségesen megajándékozott nővéreket?
Where are these mountainously endowed sisters, then?
HungarianAz európai mezőgazdaság, amely bőségesen használja a növényvédelmi termékeket, ettől nem lesz gyengébb.
European agriculture, which makes abundant use of plant protection products, will not be weakened.
HungarianTehát bőségesen hozzájárultak ahhoz, hogy olyanok lettek, amilyenek.
over the centuries anyone who was not aggressive.
HungarianKarlas és Tyl családjukkal egyetemben, bőségesen megkapták jutalmukat a Cormallon családtól.
Karlas, Tyl and other involved members of their ex-family were in receipt of Cormallon House and family shares.