"barátságtalan" English translation

HU

"barátságtalan" in English

HU barátságtalan
volume_up
{adjective}

1. general

barátságtalan (also: rideg, hideg, hűvös, közönyös)
volume_up
cold {adj.}
The morning was cold and dreary.
It's not cold medicine.
She has cold eyes.
barátságtalan (also: zord, nem vendégszerető)
Barátságtalan, rideg vidék volt ez, ahol se vad nem járt, se növény nem termett.
It was cruel, inhospitable country, offering almost nothing in the way of game or forage.
Ha gazdaság volt itt, elég szegény lehetett, ezen a barátságtalan helyen, gondolta.
If it had been a farm, then it had been a poor one, he saw, inhospitable to life.
...inhospitable and dangerous.
barátságtalan (also: önmegtartóztató, rideg, szigorú, aszkéta)
Bekukkantott, és hatszögletű fehér csempével kirakott, barátságtalan helyiség tárult elé.
Looking in, he saw an austere room floored with hexagonal white tiles.
Sivár, barátságtalan vidék, végtelen sivatag, néhány zord várossal, amelyek elszórt oázisok köré épültek.
It is an arid and bleak place, a wasteland with a handful of austere cities clinging precariously to a few scattered oases.
barátságtalan (also: savanyú, keserű, veszekedős, rideg)
volume_up
crabby {adj.}
barátságtalan (also: ellentétes, ferde, metsző, ellentmondó)
volume_up
cross {adj.}
Az előttük álló feladat, átkelni egy barátságtalan vidéken, nem irigylésre méltó, de az sem az, ami az oroszokra vár.
Their task, crossing a lot of nasty country, is not enviable, but neither is the Russian task, defending against it.
barátságtalan (also: zsémbes, mogorva, rosszkedvű, elégedetlen)
Egy BU-val, avagy egy Barátságtalan Utassal szemben a következőket tegye.
Upon encountering a DP, or a disgruntled passenger, take the following steps.
barátságtalan (also: kutyaszerű)
barátságtalan (also: zord, zsémbes, zsörtölődő, nyers)
volume_up
gruff {adj.}
- Rendőrség - szólt bele egy barátságtalan hang.
'Police department,' a gruff man said.
A nyomornegyed lakói barátságtalan, ellenséges pillantásokkal méregették őket.
The looks directed at them by the inhabitants of this slum were unfriendly, even hostile.
barátságtalan (also: mogorva)
volume_up
pouty {adj.}
barátságtalan (also: életerős, faragatlan, nyers, egyenetlen)
volume_up
rugged {adj.}
Soha egy zord tél, soha egy lángoló nyár; örökké ez a vacogás, ez a barátságtalan ridegség.
Never the rugged winter, nor the burning summer; only this eternal chill, this eternal inhospitable harshness.
barátságtalan (also: fanyar, savanyú, éretlen, mogorva)
volume_up
sour {adj.}
barátságtalan (also: mogorva, rosszkedvű, durcás, duzzogó)
volume_up
sulky {adj.}
barátságtalan (also: nehézkes, sivár, komor, baljós)
volume_up
sullen {adj.}
Gabriella kissé barátságtalan volt, mint akinek nem kellemes, hogy faggatják.
She was sullen, as if she didn't like being questioned.
Már nappal volt, szélcsöndes, barátságtalan délelőtt, s mindent megült a sűrű mocsárbűz.
It was already day, a windless and sullen morning, and the marsh-reeks lay in heavy banks.
kérdezte mogorva, barátságtalan hangon.
His voice had a sullen, unfriendly tone.
barátságtalan (also: goromba, veszekedős, mérges, zsémbes)
volume_up
surly {adj.}
Barátságtalan szemei acélos fénypontokként tüzeltek.
His surly eyes became points of steely light.
`He looked a surly bugger.'
Csendben lovagoltak át a néptelen településen, és ráfordultak az útra, amelyet a barátságtalan falusi mutatott nekik.
They rode through the silent village at a walk and entered the lane the surly vilager had pointed out.

2. "hely"

barátságtalan (also: zord, kietlen, kopár, sivár)
volume_up
bleak {adj.}
Barátságtalan kinézetű hely, de odabent még sosem voltam.
Bleak lookin' place it is, but I never went inside, though.'
A hó már elolvadt, de a március sivár és barátságtalan volt.
The snows had gone, but March 1 was bleak and uninviting.
Odakint a reggel sötét volt és barátságtalan.
Outside, the morning was as bleak as dusk.

3. "időjárás"

barátságtalan (also: hideg, hűvös)
volume_up
chilly {adj.}

Context sentences for "barátságtalan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBarátságtalan tekintete ellenére jóképű volt, és Mary azonnal felismerte.
His face was handsome in a heavy, pouting way, and Mary recognized him at once.
HungarianA peremén túl már látszott a Nazca fennsík kihalt és barátságtalan lapálya is.
Beyond the perimeter he could see the plains of Nazca, suitably vacant and forbidding.
HungarianTekintete újra találkozott Sorakéval, s az arca már nem volt olyan barátságtalan.
His eyes met Sorak's once again, and the expression on his face was no longer quite so stern.
HungarianHaja seszínű és rendezetlen, szája barátságtalan vonalú, szeme mogyoróbarnából zöldbe hajlott.
Hair mouse-coloured and unkempt, mouth unamiable, eyes hazel inclining to green.
HungarianA legtöbb kóbor eb barátságtalan, és agresszíven morog, ha valaki evés közben zavarja őket.
Most strays would squabble over food, and growl if they were disturbed while eating.
HungarianMyya barátságtalan hely volt, nem akart sokáig ott tartózkodni.
The Myya were no friends of the Ris in Aenor-Pywn, and would not risk his land.
HungarianSajnálom, hogy barátságtalan voltam mondta, és valamit az íróasztalon levő itatóspapír alá csúsztatott.
I'm sorry I was mean, she said, and pushed something under the blotter of my desk.
HungarianGyökeret vert benne a hit, hogy Darcy mogorva, barátságtalan ember.
That he was not a good-tempered man had been her firmest opinion.
HungarianMuszáj elmennünk ahhoz a barátságtalan, öreg Camilla nénihez? kérdezte zúgolódva Kay.
Something, some cloud, some uncertainty, Kay said rebelliously: Have we got to go to dreary old Camilla's?
HungarianA széles körben elterjedt, agyonstilizált ikonokról barátságtalan szentek néztek a szemlélőre.
And the Ikons or Holy Pictures which had become so common were highly stylized, with scowling faces.
HungarianBarátságtalan, mi? dörmögte Dolgan, és ádáz mosoly futott végig az arcán.
Dolgan gave a hard grin and asked, Mean looking, huh?
Hungarian- Lehet, hogy a mostohája a cselekedeteiben nem volt barátságtalan ön iránt - mondta Poirot -, ezt megengedem.
Poirot said: She may not have been actively unkind - that I will grant you.
Hungarian- Lancelet felesége talán barátságtalan veled, vagy kigúnyol, Gwen?
Is Lancelet's wife unkind or scornful to you, Gwen?
HungarianAz Antarktiszt leszámítva nem volt még egy olyan hely a bolygón, ahol a klíma ennyire barátságtalan lett volna.
Except for Antarctica itself, there was no place on the planet with a less attractive climate.
HungarianÚgy látszik, a botosok nem jelentettek újdonságot számukra, mert Gelmart csupán egy barátságtalan pillantásra méltatták.
Wandsmen they were apparently used to, for they spared Gelmar only an unwelcoming glance.
HungarianAlan viszont úgy hallotta, hogy Sheila barátságtalan.
Alan thought Sheila sounded rather huffy herself, however.
Hungarian- Hadizsákmány - felelte kurtán, barátságtalan mosoly kíséretében.
They're not really poison, are they, Doctor?
HungarianA szomszéd Gorgossziumhoz hasonlóan a terep sivár, barátságtalan, és állandóan dúl valahol vihar.
It shares with neighboring Gorgossium a spiky, barren topography, and storms rage perpetually about the landscape.
HungarianBarátságtalan hely mondta Ulath, miközben a nyakát tekergetve vizsgálgatta a sziklaormon emelkedő kastélyt.
'Gloomy-looking place,' Ulath said, craning his neck to look up at the brooding structure atop the crag.
HungarianHideg, barátságtalan, piszkosszürke felhőket hajtott a viharos szél, ameddig csak a szem ellátott.
Dirty-looking clouds, chill and unpromising, stretched from horizon to horizon, hurried along by a blustery wind.