"befejeződött" English translation

HU

"befejeződött" in English

EN

HU befejeződött
volume_up
{adjective}

befejeződött (also: elmúlt, felesleges, vége, felső)
volume_up
over {adj.}
Miután a saját játszmája befejeződött, volt ideje Nicosar mérkőzését nézni.
With his own game over, Gurgeh found time to watch Nicosar's match.
És ezzel szép csendesen, minden vérontás nélkül, befejeződött ez a küzdelmes nap.
And just that easily and quietly, this days fighting was over.
Akármi előzte is meg, a vetélés befejeződött.
Whatever had happened with the miscarriage was over.

Context sentences for "befejeződött" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAznap, amikor képzésük befejeződött, Isiguro még egy utolsó leckét adott nekik:
On the day they finished their training, Ishiguro gave them their final lesson.
HungarianRendkívül meglep az a végtelenül optimista meglátása, hogy a munkánk befejeződött.
I am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
HungarianA tárgyalások némelyike már befejeződött, míg a többit 2010-ben tervezik lezárni.
Some of these negotiations have already ended and others are set to conclude by 2010.
HungarianMára 25 országban befejeződött a Lisszaboni Szerződés ratifikálásának folyamata.
Today, 25 countries have all but completed the process of ratifying the Treaty of Lisbon.
HungarianAz értekezlet ezzel véget is ért, és ezzel együtt befejeződött a munkanap.
The meeting broke up a few minutes later, and with it the working day ended.
HungarianOdébb, a corvallisiak táncos mulatsága végre vidám kurjongatással befejeződött.
In the distance, the music from the Corvallis hoedown finally ended with a whooping cheer.
HungarianAmikor a program elindul, az internet-kapcsolat létrehozása már teljesen befejeződött.
When your program is called, all preparations for an Internet connection are finished.
HungarianPersze csak akkor, ha befejeződött a szervizelése és a modernizálása.
I have to bring back a robot—if her repairs and upgrades have gone well.
HungarianIgen, számomra végleg befejeződött az ügy, nem kellett többé döntéseket hoznom.
Because I had quit; I wasn't making choices and decisions any more.
HungarianMiután a felbomlás befejeződött, az út felé fordult, és beletaposott a gázba.
With their dissolution complete he turned from the blast, and put his foot on the accelerator.
HungarianA program 2010 végére befejeződött és most dolgunk mindössze annak meghosszabbítása.
The programme ran out at the end of 2010, and what we have now is simply the extension to it.
HungarianAz 1990-es évek elején, amikor befejeződött a megszállás, a lettek aránya már csak 51% volt.
At the beginning of 1990, when the occupation ended, Latvians accounted for only 51%.
HungarianDe amikor a film befejeződött, senki sem volt kíváncsi Chris benyomásaira.
But after, none of his group cared what he thought about the movie.
HungarianMiután a körséta befejeződött, visszamentünk a szalonba, és Mrs. Tuckerton teát hozatott.
Presently, the tour completed, we returned to the drawing room and Mrs Tuckerton rang for tea.
HungarianA végrehajtás automatikus újrakezdésének letiltása, ha az aktuális feldolgozási menet befejeződött
Disable the automatic restarting of execution when current processing pass is complete
HungarianAmikor az ünnepség befejeződött, az állványokat szétszedték, és a következő évig félretették.
When the festival ended the stands were taken down and stored away until the following year.
HungarianMost már, 2011 elején ez a feladat majdnem befejeződött.
Now, at the beginning of 2011, this mission has almost been accomplished.
HungarianÜröm az öröm mellé sóhajtott, miután befejeződött az előadás.
Of course, I've heard of the hound ever since I was in the nursery.
HungarianKezelés: több lapnyi adat, rettenetes... sikeresen befejeződött.
Treatment: pages of data, horrifying ... terminated, successful.
HungarianRendben van; a hadművelet befejeződött mondta Dagenham.
Call the rest off and tell them to report back to Courier headquarters.'