"befogadás" English translation

HU

"befogadás" in English

HU befogadás
volume_up
{noun}

befogadás (also: vétel, felvétel, fogadás, átvétel)
Ehhez tisztességes eljárás és a befogadás megfelelő előkészítése szükséges.
That requires a neat process and proper arrangements for reception.
Ezeket a beruházásokat ellensúlyozzák a fellebbezési szakaszokban keletkező megtakarítások és a befogadás teljes költségeinek csökkenése.
Such investments are offset due to savings at the appeal stages and a reduction in overall reception costs.

Context sentences for "befogadás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA harmadik téma a szociális befogadás, amely egyike az integrált irányelveknek.
The third issue is social inclusion, which is one of the integrated guidelines.
Hungarianvégül a társadalmi befogadás elősegítése elsősorban a szegénység csökkentése által.
Finally, promoting social inclusion, in particular through the reduction of poverty.
HungarianA környezeti fenntarthatóság vagy a társadalmi befogadás mérésére ugyanakkor nem alkalmas.
It is not, however, a measure of environmental sustainability or social inclusion.
HungarianA cél a befogadás, és az, hogy a gyermekeket a lehetséges mértékben integráljuk.
The goal is inclusion and the goal is to integrate children in a way that is possible for them.
HungarianEzért támogatjuk a aktív befogadás közös elveit mint közösségi politikát.
That is why we are promoting the common active inclusion principles as Community policy.
HungarianTovább kell dolgoznunk azon, hogy az ESZA-n belül nagyobb teret kapjon a társadalmi befogadás.
We have to go forward with making more room in the ESF for social inclusion.
HungarianA tudás a gazdasági növekedés, a szerkezeti átalakítások és a társadalmi befogadás katalizátora.
It is the catalyst for economic growth, structural adjustments and social inclusion.
HungarianAz aktív befogadás reformjának teljes megvalósításához azonban további lépésekre van szükség.
But more needs to be done to fully implement active inclusion reforms.
HungarianAz értelmes entitások általi befogadás ténye rögzítésre kerül.
& Escaruze Churt Lyne Bi-Handrahen Xatile Treheberiss (so cleared).
HungarianEzenkívül a társadalmi befogadás megvalósítására és a szegénység csökkentésére is törekednie kell.
It should also aim to achieve social inclusion and reduce poverty.
HungarianA befogadás a napirenden szerepel, a legkülönbözőbb összefüggésekben.
Inclusion is on the agenda in a great variety of contexts.
HungarianA mi üzenetünk viszont az, hogy módosításokra van szükség ahhoz, hogy az európai szociális befogadás erősödjék.
Our message is that they must be altered so as to improve social inclusion in Europe.
HungarianEmellett strukturális reformokra is szükség van a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdítása érdekében.
Structural reforms to promote employment and social inclusion must also be implemented.
HungarianLambert asszony kiemelte a társadalmi befogadás fontosságát.
Mrs Lambert emphasised the importance of social inclusion.
HungarianPoirot hosszú angliai tartózkodása után tisztában volt azzal, hogy ez a társadalmi befogadás jele.
Poirot, after his long sojourn in England, comprehended that this was an indication of social recognitio}i.
HungarianAz információs társadalom kihívása az emberi erőforrások és a társadalmi befogadás fontosságára mutat rá.
The challenge of an information society shows the importance of human resources and social inclusion.
HungarianA Duna fejlesztésével kapcsolatban az oktatás, a társadalmi befogadás kérdését nem szabad elfelejteni.
Talking about the development of the Danube, we should also look at education, social integration and acceptance.
HungarianA tagállamok számára is kulcsfontosságú feladat a digitális esélyegyenlőség és az elektronikus befogadás elősegítése.
Another key task for Member States will be promoting equal opportunities in IT and electronic inclusion.
HungarianA Portugál Köztársaság elnökeként a társadalmi befogadás témáját választottam egyik prioritásomként.
As President of the Portuguese Republic, I have chosen the subject of social inclusion as one of my priorities for action.
HungarianA társadalmi befogadás és a szociális védelem az Európai Unió alapvető értékei, és minden egyén alapjogai.
Social inclusion and social protection are basic values of the European Union and fundamental rights for all individuals.