"befutott" English translation

HU

"befutott" in English

HU befutott
volume_up
{adjective}

1. general

Harmincöt éves korára befutott embernek számított, aki még művelt is volt.
By the age of thirty-five he was a self-made man and an educated one.
Amint Han kapitány segélykérő üzenete befutott a Vensanról, Milijan kapitány a Xingjin minden ágyú és rakétalövegnél elrendelte a készültséget.
As soon as the warning cry had been issued by Captain Han on Wenshan, Captain Miliyan on Xingyi had ordered all missiles and guns made ready for action.
Egy ömlesztett árut szállító angol hajó készült behajózni a Maas torkolatába Rotterdam felé, mikor a Freya 9.00 órás hívása befutott a Maas irányítóba.
A British drycargo vessel had been preparing to enter the Maas Estuary for Rotterdam when the 0900 call was made from the Freya to Maas Control.

2. figurative

3. "ember"

Harmincöt éves korára befutott embernek számított, aki még művelt is volt.
By the age of thirty-five he was a self-made man and an educated one.
Amint Han kapitány segélykérő üzenete befutott a Vensanról, Milijan kapitány a Xingjin minden ágyú és rakétalövegnél elrendelte a készültséget.
As soon as the warning cry had been issued by Captain Han on Wenshan, Captain Miliyan on Xingyi had ordered all missiles and guns made ready for action.
Egy ömlesztett árut szállító angol hajó készült behajózni a Maas torkolatába Rotterdam felé, mikor a Freya 9.00 órás hívása befutott a Maas irányítóba.
A British drycargo vessel had been preparing to enter the Maas Estuary for Rotterdam when the 0900 call was made from the Freya to Maas Control.

Context sentences for "befutott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAmióta az ebédidőben befutott az a telefonhívás, alig bírt uralkodni az idegein.
Since the telephone call during the lunch-hour he had been in a state of nerves.
HungarianBefutott Larry Crowley egy Denise nevű lánnyal, s pár perc múlva az Edge házaspár.
Larry Crowley arrived, with a girl named Denis, and a few minutes later the Edges.
HungarianRoscoe Fisher az útszéli árnyak közt megbújva parkolt, amikor a hívás befutott.
Roscoe Fisher was parked back in the shadows of Jerry's Citgo when the call came in.
HungarianMost egy autóbusz torlaszolta el a kereszteződést, és befutott a második járőrkocsi.
A bus was now blocking the intersection, and another police car had pulled up.
HungarianAsprenas befutott a fedett folyosóra, ahol a germánok utolérték, és megölték.
Asprenas ran into the covered passage, where the Germans caught him and killed him.
HungarianÉppen ezeket olvastuk, amikor befutott állandó látogatónk, Dorothy Wynant.
We were reading them when our little constant visitor, Dorothy Wynant, arrived.
HungarianFüstöt lélegzett közölte a tűzoltók mentőse, aki közben szintén befutott.
Smoke inhalation, the fireman-paramedic said, on coming in the swinging doors.
HungarianMire tíz harmincra maga Kurtz is befutott, a technikai biztosítás is jött.
By the time Kurtz himself got there, at ten-thirty, support was starting to appear.
HungarianKorán reggel, alighogy befutott a hajóval, telefonált a San Franciscó-i közkórházba.
She called San Francisco General early the next morning when she brought the boat in.
Hungarian- Elhoztak minket az étteremből, mielőtt befutott volna a rendőrség - mondta a nő.
They got us away from the restaurant before the police arrived, she said.
HungarianA te lakásod helyett odament a hajóhoz, amikor megtudta, hogy befutott.
She went down there instead of to your house when she learned the boat was in.
HungarianA villamos éppen befutott, amikor egy küldöncdarázs szállt oda hozzájuk harangozva.
A tram appeared just as a messenger drone floated toward them, chiming.
HungarianFitch ismét a vetítőben ült két szakértőjével, amikor a hívás befutott.
FITCH WAS IN THE VIEWING ROOM with two of his jury people when the call came.
HungarianMár éppen le akart feküdni, amikor befutott a vészhívás a zsiliptől.
She had been about to go to bed when the emergency call came from the outlock.
HungarianMikor ez a hívás befutott, Rowan már a hordágyon feküdt St. Martinville-ben.
Rowan was already on a hospital gurney in St. Martinville by the time the call had come in.
HungarianA múzsa befutott, és ő úgy örült neki, mintha a postájában egy nem várt csekkre bukkant volna.
The muse had arrived, every bit as welcome as an unexpected check in the mail.
HungarianNéhány válasz már azeltt befutott, mieltt elhagyta volna az Iste'nitet.
The information he'd received looked genuine and the deal he'd been offered sounded good.
HungarianRyan az eddig befutott, nagyon hiányos adatok alapján befejezte a tájékoztatást.
Ryan had finished his briefing, and on completion the data he'd managed to deliver seemed very thin.
HungarianIdőközben Röfi is befutott, ziháló lélegzettel, nyöszörögve, mint egy kisgyerek.
Piggy arrived, out of breath and whimpering like a littlun.
HungarianEgy pillanattal később befutott Robin Wednesbury, majd Jisbella McQueen.
A moment later Robin Wednesbury appeared and then Jisbella McQueen.