"beható" English translation

HU

"beható" in English

HU beható
volume_up
{adjective}

beható (also: mélységes, alapos, mély)

Context sentences for "beható" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzemélyes szokásainak ez a beható ismerete félelemmel töltötte el Tesset.
Tess felt intimidated by Father Baldwin's intimate knowledge of her habits.
HungarianA fiú megérte a beható tanulmányozást.
HungarianÖrömmel hallottam, biztos asszony, amikor megerősítette, hogy két - nemcsak egy - tanulmányuk is készül e kérdés beható vizsgálatára.
I was delighted to hear you confirm, Commissioner, that you have two studies - not just one - looking at this issue in depth.
HungarianElnök úr, ez a beható kutatásra alapuló jelentés következtetései mellett arra is rámutat, hogy a háború első áldozata megint csak az igazság.
Mr President, this well-researched report shows us - in addition to all its conclusions - that, once again, the first casualty of war is truth.
HungarianA történelmi és régészeti időpontok beható vizsgálata nem támasztja alá azt a nézetet, hogy az öntözés volt az államok létrejöttének indítéka.
When historical or archaeological dates are examined in detail, they fail to support the view of irrigation as the driving force for state formation.
HungarianNemigen hiszek abban, hogy idegeneknek tanácsot lehet adni, de nekem volt egy rövid, de rendkívül beható tanfolyamom Miss Orfamay Questből, s ezért most megszegem a saját elveimet.
Ordinarily I don't believe in giving advice to strangers, but I've had a short intensive course of Miss Orfamay Quest and I'm breaking my rule.
HungarianMiss Mintont érdekelte, hogy mégis, miben áll Gracie néni betegsége, és beható összehasonlításokat tett Gracie néni meg a saját nagynénje, Selina néni betegsége között.
Miss Minton tended to be curious as to the exact nature of Aunt Grace's sufferings and compared them interestedly with the diseases of her own cousin Selina.
HungarianDe beható kutatás eredményeként kijelenthetjük, hogy nem volt szertelen kos sem a gimnáziumi nyájban, aki vakon állna be társai közé, hogy elpusztítsanak egy gyengébb juhot...
But intensive research has satisfied me that neither was he a human chicken in a public-school barnyard, joining mindlessly in the ruin of a weaker hen...
HungarianBiovegyészi ösztönei Jabba kedvenc italainak beható tanulmányozása után megalkották a tökéletes keveréket, azt a likőrt, ami kedvére lesz a féregfajzatnak.
His bioalchemist instincts, having studied carefully Jabba's other favorite drinks, had synthesized a theoretical perfect amalgam, a liqueur that would delight the huge wormthing.
HungarianEz természetesen igaz a Parlament kizárólagos hatáskörét képező nemzetközi kereskedelmi megállapodásokra is, sőt, ezek esetében még inkább indokolt a beható parlamenti vizsgálat.
This obviously includes international trade agreements, which constitute an exclusive competence of Parliament, and for which parliamentary scrutiny is more justified.
HungarianÉn voltam a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményének előadója és beható tanácskozásokat követően a bizottság konszenzussal jutott erre az álláspontra.
I was the rapporteur for the opinion of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection and after in-depth deliberations, the committee adopted this position by consensus.