"behatóan" English translation

HU

"behatóan" in English

HU

behatóan {adverb}

volume_up
A férfi ismét behatóan figyelte a lányt, de Victoria nem vette észre.
Once again he watched her narrowly - but Victoria was unaware of it.

Context sentences for "behatóan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianQuilannak fogalma sem volt, mennyire behatóan figyeli a lakosait egy kultúrabeli Központi Elme.
Quilan didn't know how close a watch on all its citizens a Culture Orbital Hub kept.
HungarianLord Roke nyílegyenesen fölébe siklott sólyma hátán, úgy vizsgálta behatóan.
Lord Roke on his hawk had glided up to it directly, circling above, examining it from all sides.
HungarianÉs Lyra azon kapta magát, hogy Hannah úrhölgy arcát tanulmányozza behatóan.
And it was Dame Hannah's face that Lyra found herself studying.
HungarianÉn természetesen kíváncsi voltam, hogy ki érdeklődik irántam ilyen behatóan.
Naturally I wished to know who was so interested in me.
HungarianLehetséges, hogy igen behatóan kell majd foglalkoznia vele.
It is likely you would have to devote yourself to it for some time.'
HungarianPowell elhallhatott, megint Reich felé fordult, és behatóan nézete.
He stopped, turned and looked at Reich with blazing eyes.
HungarianAz amerikai történelemből pedig a Függetlenségi Háborúval és a polgárháborúval foglalkoztak behatóan.
In American history, they learned about the War for Independence, the War of 1812, the Civil War.
HungarianÁm volt egy jó oldala azon kívül, hogy nagyon szerette és behatóan ismerte a filozófiát: kiváló katona volt.
Other than his extensive love and knowledge of philosophy, he had been a very good soldier.
HungarianAz előadó behatóan foglalkozott a területtel és az EU-Közép-Ázsia-stratégiában több alapkérdést is feszeget.
He has worked hard in this area and raised some fundamental issues on the EU and Central Asia strategy.
HungarianEzzel a kérdéssel eddig nem foglalkozott behatóan.
It was a deeper question that he'd scarcely considered.
HungarianAzt meg miből gondolja kérdezte Charlotte , hogy nem ismerem ezt a szellemet behatóan, és nem vagyok képes fegyelmezni?
`And what makes you think that I do not know this spirit intimately,' said she, 'and that I cannot control it?
HungarianJómagam behatóan tanulmányoztam az orvostudományt.
HungarianAz előadók és a képviselők behatóan elemezték az integrált tengerpolitika tartalmát.
(EL) Mr President, Commissioner, the rapporteurs and members have spoken in depth about the content of the integrated maritime policy.
HungarianLassanként rájöttem, hogy Claudia a hulla mellkasán térdel, és behatóan vizsgálja a hajtömeget és a csontot, amely a koponyája volt.
Gradually I realized that Claudia knelt on his chest, that she was probing the mass of hair and bone that had been his head.
HungarianEz annál is inkább bántó volt, mert a fiatalember valószínűleg éppen olyan behatóan ismerte a szöveget, mint ő.
'To imply,' Gurgeh continued, as the young man's mouth started to open again, 'that one can remove the element of luck, chance, happenstance in life by-'
Hungarianbehatóan tanulmányoz egy tárgykört
HungarianMásik javaslatom pedig az, hogy a résidők kérdésével a válságtól függetlenül, már csak önmagáért is behatóan foglalkozni kell.
The final suggestion is that, regardless of the existence or otherwise of the crisis, the subject of slots must be addressed properly, for its own sake.
HungarianAzt is elhatároztuk, hogy behatóan fogunk foglalkozni a nemek kérdésével, és ezt a fehér könyvben alaposabban körüljárjuk majd, mint a zöld könyvben.
We also decided to deal with the gender dimension in depth and also address it more extensively in the White Paper than in the Green Paper.
HungarianJavasoljuk, hogy felhasználó behatóan tanulmányozza az alábbi táblázatot a pontos és minden részletre kiterjed...
You are strongly advised to study this schedule carefully if you are not already fully familiar- [override] [Schedule read-out aborted.]
HungarianAz ételek ízletesek voltak, de furcsák, néha teljesen felismerhetetlenek, és a terrai jobbnak látta, ha nem érdeklődik túl behatóan az egyes dolgok miléte iránt.
The food was delightful, strange, some of it undefinable; the Terran made it a point not to inquire too closely as to just what certain things were.