HU

belül {adverb}

volume_up
Mindenkit megtéveszthetek, olyan ragyogóan játszom majd kívül-belül a nácit.
I would fool everyone with my brilliant interpretation of a Nazi, inside and out.
Az erőszak problémája nemcsak a stadionokon belül, hanem azokon kívül is jelentkezik.
The problem of violence arises not only inside but also outside of the stadium.
Házikó akkor, ha házon belül, ha füvecske, akkor szabadtéren.
The little house is when we do it inside, and the grass is for outside.
Belül a Nap fúziós kazánja stabilizálódott; a fotoszféra azonban még mindig tágult.
Internally Sol's fusion furnace had stabilized; but the photosphere was still growing.
Egyetlen európai hangon kell megszólalnunk kívül és belül egyaránt.
We need to speak with one European voice, both internally and externally.
Ez a hozzárendelés a programon belül történik, a szokásos nemzetközi nyelvkódok felhasználásával.
This is internally done with the usual international language codes.

Context sentences for "belül" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianHarminc másodpercen belül kint volt az iskola kapuján, és már az utcán szaladt.
It took her thirty seconds to reach the school gate and get out into the street.
HungarianAz általad megjelölt idtartamon belül nem észlelünk érkez vagy távozó tárgyakat.
'There are no objects known to be arriving or departing within that time period.'
HungarianMost egy másfajta szélzúgást is hallott - a fejében belül tomboló vad szélvihart.
Now he could hear another wind — a high, roaring wind inside his own head.
HungarianMegszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.
She's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
HungarianTíz mérföldön belül megközelítem azt a naszádot, ha nem lesz rakétavezérlő jele.
I'll take us within ten miles of that patrol boat unless a missile radar comes up.
HungarianMegláthatják, könnyen felismerhetik, és a rendőrség órákon belül a nyomában lesz.
He would be seen and easily recognized: the police would be after him-in hours.
HungarianSikerült befognia a célt, és az jóval az AMRAAM indítási paraméterein belül volt.
He had radar lock and it was well within the launch param­eters for his AMRAAM.
HungarianAlice bekapcsolta a lézernyomtatót és a maradék másodperceken belül papíron volt.
She turned on the laser printer, and within seconds the Directory was on paper.
HungarianEmlékezhetett a találkozásra, és tudhatta, mi fog történni egy-két éven belül...
To remember clearly that meeting, and to know what would happen in a year or two...
HungarianSenki sem akadályozhatja a nemzeti kormányokat, hogy egy éven belül végrehajtsák.
Nobody is stopping the national governments from implementing it in a year's time.
HungarianMenj el holnap a temetésre, hintsd el a híreket, és két napon belül felhívlak.
Go to the service tomorrow, start the rumor, and I'll call you within two days.
HungarianEz segít a megkülönböztetés legyőzésében, és türelemre tanít a stadionokon belül.
This helps to counter discrimination and teaches us tolerance at the stadiums.
HungarianHuszonnégy órán belül Párizsban leszek, onnan pedig egyenesen Zürichbe megyek.
I'll be in Paris in twenty-four hours, and from there I'll go straight to Zurich.
HungarianHa elszalasztjuk a lehetőséget, Európa öt éven belül nem kap második lehetőséget.
If we miss the opportunity, Europe will not get a second chance in five years.
HungarianAz átláthatóság tekintetében igen nagy utat tettünk meg az EU intézményein belül.
We have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
HungarianMásodperceken belül ott voltunk, s amíg vártunk, senki nem lépett be az épületbe.
We were there within seconds, and no one else entered the premises while we waited.
HungarianNéhány napon belül tanácskozik az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés Tenerifén.
In a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
HungarianA hideg úgy borult rá, akár a szoros ruha, amely belül mégis finoman melegít.
The cold moved over him like a tight garment, yet inside he was deliciously warm.
HungarianFölemelte csuklyáját, és nem volt arca, semmi nem látszott a sötét köntösön belül.
Its hood lifted, and there was no face, no sign of anything within the dark robes.
HungarianKérem tehát támogatásukat a kompromisszumokhoz, amikor egy órán belül szavazunk.
I therefore ask for your support for the compromises when we vote in an hour's time.