"beleivódott" English translation

HU

"beleivódott" in English

HU

beleivódott {adjective}

volume_up
Itt nincsenek poloskák (kivéve talán azokat, amelyek Kurtz két füle között rejtőznek), de főnökébe beleivódott az óvatosság.
There were no bugs here (except, maybe, for the ones hiding between Kurtz's ears), but the boss's caution was ingrained.
Vagy rendkívül laza volt a fegyelem, vagy annyira beleivódott a katonákba, hogy tisztek nem is kellettek a fönntartására.
Either discipline was extremely lax or so thoroughly ingrained in the individual soldier that superior officers were not needed to maintain order.
Hamilton mindvégig tisztes távolban maradt a rákjeles rendszámtáblájú GMC-től az óvatosság annyi: beléivódott, hogy nem is tudatosult benne.
Hamilton had remained a prudent distance away from the GMC with the crawdaddy plates all the while - this was so ingrained he hadn't even thought about it.

Context sentences for "beleivódott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian-... minden testnedv, ami beleivódott a kendőbe, emberi testtől származik.
... all bodily fluids, every part of the image, derived from fluids of a human body.
HungarianKemény fekhely volt, és a hal szaga beleivódott a ruhánkba.
It was a hard bed and the smell seemed to impregnate itself into our clothes.
HungarianA keze és karja piszkos volt; valószínűleg a bűz is beleivódott a ruhájába.
His hands and arms were grimy, and he probably smelled bad.
HungarianAz ágyterítőn érezte a beleivódott cigarettafüst szagát.
She could smell several months' accrual of cigarette smoke in the coverlet she lay on.
HungarianA művész alkotás közbeni lelkiállapota is egyértelműen látszott, szinte beleivódott a képbe.
The condition of the artist's heart, while he had labored on this portrait, was also evident, somehow infused into the work.
HungarianBeleivódott a mindennapjainkba.
This is a lesson that we have to keep reinforcing.
HungarianTudta, hogy járt ebben a szobában, de először semmit sem talált, amibe Frank mélyen beleivódott volna.
Repeatedly he sensed that Frank had been in the room, but at first he could locate nothing in which the aura of his brother was coagulated.
HungarianA vírust nagyon ügyesen tervezték meg, beleivódott az emberi kromoszómákba, aztán szétterjedt és több száz létfontosságú helyre bevette magát.
The virus had been cleverly designed to inveigle its way into human chromosomes, scattering and embedding itself in hundreds of crucial places.
HungarianA Gyár kétszer is ezt jövendölte, én is ösztönösen a tüzet hívtam segítségül, amikor rám támadt az a lator baknyúl, és a tz beleivódott emlékezetem minden eldugott szegletébe.
The Factory had said it twice, I had turned to it instinctively when attacked by the rogue buck, and it was squeezed into every spare corner of my memory.