"belföldi" English translation

HU

"belföldi" in English

HU

belföldi {adjective}

volume_up
belföldi (also: hazai, házon belüli)
(78) A belföldi eladásokat önigazolási alapon kell leszállítani és nyilvántartani.
(78) Domestic sales are dispatched and recorded on a self-certification basis.
Fehéroroszország részvétele a belföldi fejlemények függvénye.
The participation of Belarus will depend on its domestic development.
Az exportfinanszírozás nem per se biztosabb, mint a belföldi finanszírozás.
Export financing is not per se more secure than domestic financing.
belföldi (also: hazai, családi, házi, haza-)
2. a végtermékek meghatározott arányának belföldi felhasználása engedélyezett,
- declaration for home use of a specified proportion of the compensating products obtained is authorized,
A belföldi forgalom számára szánt áruk vámkezelését ennek a mellékeltnek a rendelkezései szabályozzák.
Clearance for home use shall be governed by the provisions of this Annex.
Az euró az egységes piacot belföldi piaccá alakítja.
The euro is making the internal market into a home market.
belföldi (also: szárazföldi, hazai)
iv. az uszályhajók és uszályok, illetve a belföldi vízi utakon használható egyéb vízi járművek,
(iv) lighters, barges and other vessels suitable for use on inland waterways;
Közöttük is csekély kisebbséget alkotnak a belföldi vízi utakon utazók.
Among these, those who use inland waterways represent just a small minority.
Belföldi vízi szállítás (kód: 227) A folyókon, csatornákon és tavakon történő nemzetközi szállításra vonatkozik.
Inland Waterway Transport (code 227) Relates to international transportation on rivers, canals and lakes.
belföldi (also: belső, bel-)
Kitűnő példája ez annak, hogy mit ne tegyünk a belföldi és nemzetközi politikában.
It is a prime example of what not to do in internal and international policy.
Érdekes, hogy a Tanács és a Bizottság is a belföldi utazásra összpontosított.
It is interesting that both the Council and Commission concentrated on internal travel.
Ezek a célértékek csak a belföldi járatokra érvényesek.
These targets affect only internal flights.
belföldi (also: belső)

Context sentences for "belföldi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÍgy a rendelet többé már nem említ "belföldi” és "nemzetközi” szolgáltatást.
So the regulation no longer refers to 'national' and 'international' services.
HungarianDe reggelig nem volt belföldi járat, a többi járaton pedig eladtak minden helyet.
There were no commuter planes until morning, and all of the early flights were already booked solid.
HungarianA liberalizáció a megfelelő irány a nemzetközi, de nem az a belföldi vasúti közlekedés számára.
Liberalisation was the right way to go on international rail transport, but not on national rail transport.
HungarianOdalent kiállt már a kocsi, a Gulfstream motorjai be vannak melegítve, a washingtoni belföldi reptéren is vár rám egy autó.
I have a car waiting down- stairs, a Gulfstream with warm motors, a car waiting at D.C.
HungarianA belföldi következményeket az ön képzeletére bízom.
The effect internally I leave to your imagination.
HungarianA bankok nem számolhatnak fel magasabb díjat az Európai Unión belüli nemzetközi euróátutalásokért, mint a belföldi euróátutalásokért.
Banks cannot charge more for international bank transfers in euro than for purely national transfers.
HungarianElőfordulhat, hogy valaki határ menti ingázónak minősül a szociális biztonság tekintetében, de az adózás szempontjából belföldi illetőségű.
You can be considered as a cross-border commuter for social security purposes but as a resident for tax purposes.
HungarianAz euróban teljesített nemzetközi és belföldi fizetési műveletekre felszámított bankköltségekkel kapcsolatos uniós szabályok a csekkekre nem vonatkoznak.
The EU rules on bank charges for international and national payments in euros do not apply to cheques.
HungarianA Parlament már az elején elszánt volt, hogy ezeket a jogokat minden vasúti szolgáltatásban vezessék be, így a belföldi közlekedésben is.
From the outset, Parliament was keen to see these rights introduced for all railway services, including national services.
HungarianKiderült, hogy az ügyletet lebonyolító mindkét bank helyesen járt el, mivel a belföldi fizetési műveletek esetében szokásos díjszabást alkalmazta.
It turned out that both banks involved had correctly levied their regular charges for national payment transactions.
HungarianEzek a jogok minden belföldi és nemzetközi menetrendszerű járatra érvényesek, amennyiben annak útvonala legalább 250 km.
These rights apply to all regular national and cross-border services, provided that the distance travelled is equal to or greater than 250 km.
HungarianA nemzeti szolgáltatási piacok megnyitása a 10 évvel ezelőttinek a töredékére csökkentette a belföldi telefonhívások árát.
The opening of national services markets has brought down the price of national telephone calls to a fraction of what they were 10 years ago.
HungarianAz aktív feldolgozás céljából történő ideiglenes behozatal jogát fenn lehet tartani a vámterületen belföldi illetőségű személyek számára.
4. The right to import goods temporarily for inward processing may be reserved to persons established in the customs territory.
HungarianA szabályozás azonban minden belföldi vagy nemzetközi személyszállítási szolgáltatásra érvényes lesz, legalább 250 km-es távolságot megtevő járatok esetében.
However, they will cover all national or cross-border road transport services over distances in excess of 250 km.
HungarianAlapvető eredmény az, hogy olyan megállapodásra jutottunk, miszerint azokat a belföldi és nemzetközi vasúti közlekedésben egyaránt alkalmazni kell.
To have reached agreement that these will apply to national as well as international rail travel is a fundamental achievement.
HungarianA rendelet 2013 tavaszától minden belföldi és nemzetközi távolsági (legalább 250 km-es útvonalon közlekedő) menetrendszerű járatra vonatkozik.
This regulation will apply to all long-distance (250 km or more) regular, national or cross-border services from spring 2013 onwards.
HungarianA Parlamentben kitartottunk amellett, hogy a belföldi közlekedésre - és nem csak a határokon átnyúló 5%-ra - is ki kellene terjednie.
In Parliament we have maintained that national transport - and not just the 5% of passenger transport that crosses borders - should be covered.
HungarianAz 50 000 eurónál kisebb összegű átutalások esetében az euróban történő nemzetközi átutalások az Európai Unión belül nem kerülnek többe, mint a belföldi bankközi átutalások.
YES - If you withdraw a currency other than euros, the banks involved in the transaction may charge you.
HungarianA tagállamok saját külön biztonsági előírásokat fejlesztettek ki saját műszaki és működtetési elgondolásaik alapján, főleg a belföldi járatokra.
Member States have developed their own safety standards, primarily for national routes, based on national technical and operational concepts.
HungarianA rendelet tulajdonképpen valamennyi menetrend szerinti, helyközi, belföldi vagy nemzetközi járatra vonatkozik, 250 kilométert meghaladó távolság esetén.
In fact, the regulation applies to all regular services, whether regional, national or international, over a distance greater than 250 km.