"-ben" English translation

HU

"-ben" in English

EN
EN

HU -ben
volume_up
{adverb}

Én egy új producer vagyok az "Inside Access"-ben.
I'm a junior producer at Inside Access.
Welcome to Inside Access.
1984-ben Curtis elhelyezett egy távirányítós videokamerát a kocsi ülésén (semmi sem történt).
In 1984, Curtis tried a videocam which could be activated by remote control inside the Buick (nothing happened).

Context sentences for "-ben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian1945-ben az Egyesült Államok nem szakította meg a japán császári család uralmát.
In 1945, Uncle Sam specifically did not termi-nate the Japanese imperial house.
Hungarian2007-ben az Európai Unió GNP-jének 1,84%-át fordították kutatásra és innovációra.
In 2007, 1.84% of the European Union's GNP was spent on research and innovation.
HungarianIgen, az a bizonyos Geoffrey Chaucer, 1391-ben, 11 éves fiának, a kis Lewis-nak.
Yes, that Geoffrey Chaucer, in 1391, to his little Lewis, his 11-year-old son.
HungarianVisszaszerezte a Nehézsúlyú Koronát... amitől jogtalanul megfosztották 1967-ben.
He has regained the heavyweight crown... that was taken unjustly from him in 1967.
HungarianÚjságírókat, köztük az Associated Press munkatársát, Ben Stockingot is megverték.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
HungarianEgy vers soha nincs kész, csak félbemarad, mondta egy Sète-ben született költő.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
Hungarian2009-ben rendszeresen közzéteszik majd a nőkre vonatkozó kutatási statisztikákat.
In 2009, there will be a regular publication on the research statistics on women.
Hungarian1990-ben több mint 200 000 ember dolgozott a bányászati iparban Németországban.
In 1990, more than 200 000 people were working in the mining industry in Germany.
Hungarian2010-ben 74 millió euróra rúgtak a szorosan a vállaláshoz kapcsolódó kifizetések.
Disbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
HungarianValójában újra csatlakozunk a NATO-hoz, bár a hidegháború már 1990-ben véget ért.
In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
HungarianE problémák miatt a Bizottság 2004-ben kapcsolatba lépett a görög hatóságokkal.
Because of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
HungarianEz a családom fényképe, a négy testvérem, édesanyám és én, ez 1977-ben készült.
This is a picture of my family, my four siblings -- my mom and I -- taken in 1977.
HungarianNos, szerepeltünk a People-ben tűnődött hangosan Thad , és ezzel vége a dolognak.
'Well,' Thad said, 'we've been in People magazine, and that's the end of that.
HungarianMacedónia 2009-ben elért eredményei szintén az EU mágneses hatásának köszönhetőek.
The progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
HungarianNem 2011-ben, nem is 2012-ben, hanem 2013-ban, amikor majd lehetőségünk lesz rá.
Not in 2011, not in 2012, but in 2013, when we have the possibility to do so.
HungarianA Bizottság 2002-ben elkészítette javaslatait, és haladéktalanul munkába fogott.
The Commission made its proposals in 2002 and undertook to see speedy action.
Hungarian1989-ben kétségtelenül tudtuk ezt, és számos külföldi emberrel konzultáltunk.
In 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
Hungarian2007-ben az előirányzottnál jóval magasabb, 400 millió eurós összeget költünk.
In 2007 we are spending significantly more than estimated, up to EUR 400 million.
HungarianEz egy időközi jelentés, amelyet egy 2012-ben benyújtandó zárójelentés követ majd.
It is an interim report ahead of the final report that is to be tabled in 2012.
HungarianKelemen 1311-ben zsinatot hív össze Vienne-be, de Molay-t nem rendeli magához.
Clement had convened a council in Vienne in 1311, but Molay had not been invited.