"bent" English translation

HU

"bent" in English

EN
EN
EN

"bent" in Hungarian

HU

HU bent
volume_up

bent (also: szerint, -be, -en, alatt)
volume_up
in {prp.}
- Ha már bent volt, amikor megérkeztünk, akkor bent kell lennie.
He must be inside, if he was in there before we ar-rived.
Mélyen bent jártunk a Naprendszerben, harmincszoros nehézkedéssel lassítottunk.
When we were deep in Sol system, we could decelerate at thirty gravities.
Kissé lecsillapodva így folytatta: - Pillanatnyilag csak három lány van bent.
Calming down a little, she said, There are only three of them in the office at present.

Context sentences for "bent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGlyneth bent leült egy székre, Visbhume pedig becsukta és elreteszelte az ajtót.
She entered and seated herself, while Visbhume closed the door and shot the bolt.
HungarianA pumpa motorja mellett Chávez a franciakulccsal kivette a bent lévő tartályt.
Next to the pump motor, Chavez took the wrench and removed the existing canister.
Hungarian- Mialatt te bent jártál a városban, a Róka meg a Kandúr visszajött ide a mezőre.
While you were away in the city the Fox and the Cat returned here in a great hurry.
HungarianA szél odakint a világot rázta, Julie-t bent ugyanekkor az orgazmusok rázták.
The wind shook the world outside, in sympathy with the climaxes that shook Julie.
HungarianÉs bent, a nappali fény -- mindegyik egy-egy optika ami fényt hoz a középpontba.
And inside, the daylight -- each one is an optic and it brings light into the center.
Hungarian- A többit már bent is meghallgathatjuk a látogatók termében -mondta Newcombe.
We can listen in on the rest of the launch from the visitor's area, Newcombe asked.
HungarianMegint keményen harapott, de addig már jól bent volt, megtelt elkeseredéssel.
He bit down hard again but I was too far gone by then, too full up of despair.
HungarianKockázatos volt ugyan most kitörni, de ha bent maradnak, az talán még kockázatosabb.
While it was a risk breaking out now, remaining encapsuled could be a greater one.
HungarianAz összedőlt, Withallal a tetején, aki rázuhant a bent élő nyomorúságos kis alakra.
It collapsed inward, Withal on top, landing upon a squawking figure beneath.
HungarianHa bármilyen reménye is lehet a segítségben Cormanthor vidékén, akkor az bent ül.
Elminster rushed excitedly along the side of the palace, seeking a way in.
HungarianLátta, hogy bent félhomály van, a székek az asztalokon, s egy öregember söpröget.
In the dimness beyond she could see chairs up on tables and an old man pushing a broom.
HungarianFang megkért, hogy gépeljek le néhány oldalt, és ezért tovább kellett bent maradnom.
Fang needed me to transcribe some things, and he kept me in the office late.
HungarianMélyen bent jártunk a Naprendszerben, harmincszoros nehézkedéssel lassítottunk.
When we were deep in Sol system, we could decelerate at thirty gravities.
HungarianMilliárd évekkel ezelőtt begyűjtötték őket a bent összezsúfolódott éhes csillagok.
A billion years ago they must have been swept up for fuel by the hungry, crowded stars.
HungarianÖt perce sem volt bent, amikor egy ismerős tenyér nehezedett a vállára.
He'd only been there for five minutes when a familiar hand touched his shoulder.
HungarianBent, a sötét épületben Dana a Vigo arca előtt lebegő gyermekét figyelte.
Inside the darkened building, Dana watched her child dangle in midair before Vigo.
HungarianHa valami gond lép fel, a program futása megáll, s mindenki aki bent van, eltünhet.
If this isn't done correctly the program could abort and everyone inside could vanish.
HungarianHétvégén két szabadnapom lett volna, de szóltam, hogy bent akarok maradni.
In fact, even though I was due for two days off, I asked to stay on the case.
HungarianNos, két emberről tudjuk, hogy a kérdéses időpontban bent jártak a boltban.
Well, here were two men known to have been in the shop at the requisite time of day.
HungarianMost már bent voltak és alig várták, hogy belevethessék magukat az ígért vérfürdőbe.
Now they were inside and eager to begin the bloodletting that had been promised them.