"beszámoló" English translation

HU

"beszámoló" in English

HU beszámoló
volume_up
{noun}

beszámoló (also: beszámolás, haszon, közlés, jelentés)
Grantham odaadta a szerkesztőnek a Callahan haláláról beszámoló újsághír fénymásolatát.
Grantham handed over a copy of the newspaper account of Callahan's death.
Ezek egyike egy tényszerű beszámoló az iraki részvételünkről.
One of these is a factual account, laying down the principles of our involvement in Iraq.
Az első beszámoló húsz percig tartott, Reggie csak egyszer-kétszer szakította félbe.
The first account took twenty minutes with few interruptions from Reggie.
beszámoló (also: elbeszélés)
- A beszámoló bámulatosan világos - mondta Poi- rot-, de egy-két dolog kimaradt belőle, nemde?
Poirot said, It was an admirably clear narrative, but there were certain omissions, were there not?
De nekem nem kellett írott beszámoló barátomnak, Aaron Lightnernek a tollából, hogy megtudjam, mi lett David lelkével.
But I didn't need a secret narrative written by my friend Aaron Lightner to tell me what had become of David's soul.
Aztán a tényeket illetően is nyilván tévedtem egy s másban, és nemcsak itt, hanem a beszámoló más részeiben is.
Again, I must inevitably have made mistakes of fact, not only here but in other parts of this narrative.
A beszámoló megállapítja, hogy a terrorizmust többé már nem lehet kiirtani.
That recital states that terrorism can no longer be eradicated.
A beszámoló végén néhány pillanatig semmit sem szólt.
At the close of the recital he remained silent for a moment or two.
Idáig a két beszámoló kölcsönösen megerősítette egymást, de mikor a végrendelethez ért, nyilvánvaló lett az eltérés.
So far each recital confirmed the other; but when she came to the will, the difference was great.
beszámoló
volume_up
report {noun}
A beszámoló voltaképpen egy hírszerzési értékelés volt.
The report was an intelligence estimate in all but name.
A beszámoló legalábbis az ő tevékenységére utalt.
The report was very like her misbehaviors.
Elég annyi, hogy nem tudósítottak az egész ülésről, és ezért a beszámoló nem volt korrekt.
Suffice it to say that the meeting was not reported in full and therefore the report was not correct.
volume_up
talk {noun}

Context sentences for "beszámoló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRendkívül furcsa... véleményem szerint semmi nem gátolja a beszámoló lezárását.
Very strange ... to my mind, nothing prevented the accounts from being closed.
HungarianAz éves beszámoló elkészítésekor tudtuk, hogy a kiválasztott témák időszerűek lesznek.
When we prepared our Annual Statement, we knew that the selected issues would be topical.
HungarianÕszinte beszámoló volt, Sir Sparhawk mondta elismerően Bevier.
'A very straightforward presentation, Sir Sparhawk,' Bevier said approvingly.
HungarianA gazdálkodókra vonatkozó beszámoló négy formáját különbözteti meg a magyar számviteli törvény:
The Hungarian Accounting Act distinguishes four types of reports regarding the company:
HungarianA beszámoló közben megpróbálta felfedezni azt az egyet a boszorkányok között, de nem járt sikerrel.
As he spoke he hunted for one among the witches, without finding her in that assembly.
HungarianMindössze néhány beszámoló Kelet-Európa vámpírjairól, ami afféle biblia lett az ő számára.
Only those few accounts of the vampires of eastern Europe, which had become for her a sort of Bible.
Hungarian. - (RO) Én az euróövezetről és az államháztartásról szóló 2009-es éves beszámoló mellett szavaztam.
I voted for the 2009 Annual Statement on the Euro Area and Public Finances.
HungarianEXKLUZÍV BESZÁMOLÓ A VÉRSZÍVÓ ÉJSZAKAI PILÓTA LEBUKÁSÁRÓL.
EXCLUSIVE STORY ON HOW BLOOD-DRINKING NIGHT FLIER WAS FINALLY CAUGHT.
HungarianA két beszámoló közötti óriási különbségekre még rágondolni is szörnyű.
This conflict in stories was too awful to think about.
HungarianAz elmúlt években számos hamis beszámoló érkezett az úgynevezett nem kormányzati szervezetektől.
There have been numerous false reports by so-called non-government organisations over recent years.
HungarianA középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei (
Disclosure requirements for medium-sized companies and obligation to draw up consolidated accounts (
HungarianElőször is: az éves beszámoló immár harmadik éve kap korlátozás nélküli megerősítő véleményt.
Firstly, for the third year in a row, the annual accounts have received an unqualified positive opinion.
HungarianEnnélfogva, Ashworth úr, talán a konzervatívok egyszer az éves beszámoló mellett fognak szavazni.
Therefore, Mr Ashworth, perhaps the Conservatives will vote in favour of the annual accounts at least.
HungarianÚgy döntött, a beszámoló után engedélyez magának egy kis repülést.
After that, he'd allow himself to get skyed.
HungarianHa ülnénk a bombán egy évig, és majd akkor, az év eleji elnöki beszámoló idején robbantanánk fel?
What if we simply sit on the bomb for a year and bring it into the country for the next State of the Union speech .
HungarianEz a beszámoló is megerősítette róla és képességeiről alkotott elismerő véleményemet.
He has been giving me a sketch of the methods by which he avoided the English police and kept himself informed of our movements.
Hungarian- Ijesztő ez az öt beszámoló - tette a kezét a kézirat csomóra.
She said, It's so bewildering, all this.
HungarianA két beszámoló nagyszerűen kiegészíti egymást.
The two reports complement each other very well.
HungarianImmár harmadik éve állapítja meg a Számvevőszék, hogy a beszámoló mentes a lényeges hibáktól és megbízható.
This is the third consecutive year the Court has found the accounts to be free from material misstatements and reliable.
HungarianA beszámoló az alábbi, a mellékletben szereplő egyes termékcsoportokra külön-külön megadott adatokat tartalmazza:
The return shall contain the following particulars, shown separately for each of the classes of products listed in the Annex: