HU bezár
volume_up
{verb}

1. general

Ma reggel jelentették be, hogy a Chronicle péntekhez egy hétre bezár.
The Chronicle will close its doors a week from Friday.
Figyelem, a könyvtár 17:00 előtt bezár.
The library will close early tonight at 1700hours.
Bezár minden %PRODUCTNAME programot, és felszólít a változások mentésére.
Closes all %PRODUCTNAME programs and prompts you to save your changes.
bezár (also: kolostorba zár)
Az utca különböző pontjairól a brigád négy tagja látta, hogy a bolt személyzete elmegy, a tulajdonos bezár, a fények kialszanak.
From up and down the street the four-man team saw the staff of the shop leave, the proprietor close up, the lights go out.
bezár (also: elreteszel)
bezár
bezár (also: lezár, becsuk, lecsuk vkit)
bezár (also: nyávog, elzár, miákol)
bezár (also: elzár, körülzár)
Minden alkalommal, amikor Törökország kinyit egy ajtót a demokratizálódás felé, egy másik ajtót bezár.
Every time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.
Minden alkalommal, amikor Törökország kinyit egy ajtót a demokratizálódás felé, egy másik ajtót bezár.
Every time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.

2. "retesszel"

3. "ajtót"

bezár

4. "üveget"

5. "üzemet"

bezár (also: beszüntet)

6. "csirkéket"

bezár

Context sentences for "bezár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBármi elektronikusan vezérelt dolog jön egy mérföldes körzetbe,...azonnal bezár.
Anything electronically powered that comes within a mile radius instantly shuts down.
HungarianEz egy olyan hotel, ami éjfélkor bezár, éjszakára tehát nem lehet maradni.
It's a hotel that's only open until midnight, so it's not a place that you stay.
HungarianEl kell készíttetnem az útlevelét New Orleansban a szövetségi irodában, mielőtt bezár.
I have to make it to the federal passport office in New Orleans before it closes.'
HungarianBezár minden %PRODUCTNAME programot, és felszólít a változások mentésére.
Closes all %PRODUCTNAME programs and prompts you to save your changes.
HungarianA múltból rémálmot csinál, és bezár oda, a szabadulás reménye nélkül.
It makes the past into a nightmare, and then strands you there, with no hope of release.
HungarianKönyörgött neki, hogy vigye magával, mikor a klub éjjel kettőkor bezár.
She begged him to take her home with him after the club closed at two o'clock that morning.
HungarianAkárhogy is, az ő munkájuk itt igen egyszerű: tizenegyig végeznek, azután bezár a bazár.
And anyhow, their 'ob here is simple: turn the whole works up to eleven and then yank the knobs off.
HungarianMikor szombaton bezár a bank, hétfőig oda sem néz senki.
When the bank closes on Saturday, no one's in there again till Monday.
HungarianMemphisben a legenyhébb hóeséskor is egyhetes iskolai szünetet tartanak, és valamennyi kormányhivatal bezár.
A light snow in Memphis usually means no school for a week and the closing of all government offices.
HungarianMost rögtön kiszaladok, és elküldöm, mielőtt bezár a posta.
You will go there nicely dressed, wont you?
Hungarian- Ez igaz, de a bíróság bezár a hétvégére.
That's right, but the court is closed for the weekend.
HungarianA Panoráma szeptember végén bezár.
The Overlook closes down at the last end of September.
HungarianPÁRNA AJTÓ BEZÁR Hol a hátbaveregető robot?
Where's the robot to pat you on the back?
HungarianTűnjünk innen, mielőtt bezár a Board.
Let's get out of here before Boardner's closes.
HungarianEl kell mennem a könyvtárba mielőtt bezár.
Gotta get to the library before it closes.
HungarianReich minden ajtót bezár előttünk.
Reich's slamming every door in our face...
HungarianA tőzsde negyedóra múlva bezár.
HungarianEzzel Európa bezár egy magas radioaktivitású kibocsájtásért felelős, fontos üzemet, csökkentve a súlyos balesetek előfordulásának kockázatát.
In so doing, Europe is closing off a major producer of high radioactive emissions and eliminating the risk of serious accidents.
HungarianSemmi értelme megkérni arra a munkavállalókat, hogy maradjanak egy olyan vállalkozásnál, amely később úgyis bezár, netán eközben közpénzből fizetni a munkabérüket.
There is no point in asking a number of workers to remain in an undertaking or in paying their wages with public money if the undertaking closes down later.
HungarianEnnek a tudásnak a fenntartása és gyakorlati alkalmazása elengedhetetlen akkor is, ha valaki erőműveket működtet, és hosszú ideig azután is, ha valaki erőműveket bezár.
The maintenance and practical application of this knowledge is essential both in connection with the operation of power plants and, for a long time afterwards, in connection with their closure.