"bizarr" English translation

HU

"bizarr" in English

EN

HU bizarr
volume_up
{noun}

Context sentences for "bizarr" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMost balra fordultak, és Cuki látta, hogy újabb bizarr dolog van előttük.
They moved off to the left now, and what Candy saw ahead was yet another puzzlement.
HungarianA kapálódzó, visítozó abishaik bizarr köpenyként tapadtak a testére.
Writhing, screaming abishai covered her like a grotesque, blood-dripping cloak.
HungarianBár bizarr és nincs is sok értelme, mégis olyan... komolynak látszik.
Although it's weird and doesn't always make tense, it seems so ... earnest.
HungarianA bizarr lény tovább közeledett, zöld nyálcsíkot húzva maga után.
The many-jawed creature swept down, very close, trailing streams of green saliva.
HungarianEmlékszem arra a bizarr esetre, mikor tegnap este lefilmeztél.
I kind of remember this creepy incident where you were filming me last night?
HungarianEgy helyben ülni egy harci övezetben, ez teljesen bizarr volt számára.
Sitting still in a combat zone was an idea entirely foreign to him.
HungarianBizarr kísérlet volt, azt a címet adtam neki, hogy Egy monogám Casanova emlékiratai.
'I would just as gladly burn my own right arm,' she said.
Hungarian- Külön hangsúllyal emelte ki a szatyor szót, mintha valami nem odaillő, kirívóan bizarr jelenséget jelölne.
Her tone underlined the shopping basket as something incongruous and irrelevant.
HungarianMostanra az arca határozottan bizarr formát öltött... és ha hamarosan nem kezd el írni, még bizarrabb lesz.
. . and if he did not begin writing again soon, it would become more than strange.
HungarianKét bizarr verses drámáját drága pénzért be is mutatták, és diszkrét sikert aratott velük.
Two of his fantastical poetic dramas had been staged at vast expense and had had a succès d'estime.
HungarianAz öt holttestre nézett, és ismét bizarr, női vonások jelentek meg Almor arcán.
She glanced at the five corpses on the floor and again somehow twisted a warrior's face into a feminine smile.
Hungarian- Tommy-Ray is megmondhatja, soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben.
Tommy-Ray'll tell you, I don't do any weird stuff.
HungarianA világnak ezen a részén a II. világháború bizarr konfliktus volt, éppolyan bizarr, mint egy pankrációmérkőzés.
World War II on this front had been a strange conflict, like modern TV wrestling.
HungarianAz éjszaka visszasötétedett, ám Mona szemében megmaradt a kép bizarr fekete torlasz az égen.
The night went dark, but what she had seen remained, a great black hulk against the sky, impossible.
HungarianBizarr vonzalmat érzett a fájdalom és a szenvedés iránt akár ő okozta, akár neki kellett elszenvednie.
The Cormyrean had a fetish for painadministering it, and receiving it.
HungarianA panzió, a nyomor és az elegancia bizarr keveréke, az anyja, aki jóformán ki se józanodott.
The boardinghouse, the curious mixture of poverty and elegance and his mother drunk most of the time.
HungarianLehet, hogy Latham Hawthorne maga is ugyanolyan bizarr figura, mint az áruk, amelyekkel kereskedik.
Maybe Latham Hawthorne was as strange as the merchandise he sold.
HungarianÖnközpontú és bizarr ötlet, amellett hogy fizikailag kivitelezhetetlen.
'Monomaniacal and laughable as well as provably wrong.'
HungarianKöpenyüket bizarr, festett arany szegély díszítette.
Fancy painted gold borders lined their mantles; some wore simple dresses.
HungarianAztán eszébe jutott, hogyan mozog a bizarr arcuk, és elment a kedve a hősködéstől.
But then she thought of their vile unfixed features circling and circling and her appetite for confrontation faded.