HU

biztosítás {noun}

volume_up
1. general
biztosítás
Hasznos információk a gépjármű-biztosítás érvényességéről Európában:
All you need to know about your insurance cover for driving in Europe:
A biztosítás említése nagyon felzaklatta az igazgatót.
This mention of insurance really agitated the administrator.
A szülői biztosítás előmozdítja a munkaerő-piaci egyenlőséget.
Parental insurance is good for equality on the labour market.
Mire tíz harmincra maga Kurtz is befutott, a technikai biztosítás is jött.
By the time Kurtz himself got there, at ten-thirty, support was starting to appear.
Múlt évben, a biztosítás témájában beterjesztettem a Szolvencia II javaslatot, és felvetettem a felügyeleti testületek, a csoportos felügyelet és a csoportos támogatás gondolatát.
Last year I initiated the Solvency II proposal regarding insurance, and advanced the idea of colleges of supervisors, group supervision and group support.
3. insurance
biztosítás (also: fedezet, biztosíték)
Hasznos információk a gépjármű-biztosítás érvényességéről Európában:
All you need to know about your insurance cover for driving in Europe:
- Mennyit fedez a biztosítás? - kérdezte Mark az anyjától.
What will the insurance cover? he asked.
A legtöbb uniós országban kiegészítő biztosítás köthető a jármű vezetőjére.
In most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
4. "puskán"
biztosítás (also: biztosítótű)
biztosítás

Context sentences for "biztosítás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianNyilvánvaló okokból jómagam is a biztosítás nélküliek világában tengetem az életemet.
I, on the other hand, for obvious reasons, live in the world of the uninsured.
HungarianMa este tízkor találkozója lesz, és talán nem árt majd egy kis extra biztosítás.
He had a meet tonight at ten and he might need a little extra insurance.
HungarianMire tíz harmincra maga Kurtz is befutott, a technikai biztosítás is jött.
By the time Kurtz himself got there, at ten-thirty, support was starting to appear.
HungarianA legtöbb uniós országban kiegészítő biztosítás köthető a jármű vezetőjére.
In most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
HungarianEgy kérdést teszek fel neki a Heti baleseti biztosítás Nem kórházi kezelés részre vonatkozóan.
I ask him a question about the Weekly Accident Benefit-Non-Hospital Confinement.
HungarianVégül meg azt, hogy a fiú már felnőtt, és a szülei által kötött biztosítás nem vonatkozik rá.
Then they said the kid was an adult and thus not covered under his parents' policy.
HungarianA biztosítás helye szerinti tagállamnak biztosítania kell állampolgárai tájékoztatását.
The Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.
HungarianNem egyszerűen csak új létesítmény, erről szó sem lehet ilyesfajta biztosítás mellett.
It isn't just a new facility, not will THE CARDINAL OF THE KREMLIN • 31 that kind of security.
HungarianHasznos információk a gépjármű-biztosítás érvényességéről Európában:
All you need to know about your insurance cover for driving in Europe:
HungarianVigye le ezt a központi iktatóba az 5. részleghez, maximális biztosítás.
Take this down to Central Files—Section 5, maximum security.
HungarianMiről is szól a nemteljesítési csereügyletekkel való kereskedés és a hitel-nemteljesítési biztosítás?
What is the trade in credit default swaps and credit default insurance all about?
HungarianAz ügyvédi gyakorlata nem segítette át ezen, mert annak idején a biztosítás volt a szakterülete.
As he forgot one point after another, he returned to his common theme-Mr.
HungarianAz ügyfelek listája nem okozott meglepetést: olaj és üzemanyag, biztosítás, bankok, kormánykapcsolatok.
The client list was predictable: oil and gas, insurance, banks, government relations.
HungarianKiköti a szerződés, hogy nagykorúsága után a biztosítás már nem fedezi ezeket a költségeket?
Does the policy terminate his coverage when he becomes an adult?
HungarianKimondja, hogy bizonyos sebészeti beavatkozásokat nem fedez a biztosítás.
It excludes certain surgical procedures from the coverage.
HungarianA másik megemlítendő kérdés a 14. módosítás volt, nevezetesen a kötelező biztosítás bevezetése.
The other issue to be mentioned was Amendment 14, namely the introduction of mandatory insurance.
HungarianA házon is volt biztosítás, de azért egy fillért se fizettek.
He left the house insured, too, but she never got a penny of that.
HungarianBiztosítás, Puss Walgreen-iroda, a Fulwider Buildingben a Western Boulevard és a Santa Monica Street sarkán.
I got desk room in Puss Walgreen's office, Fulwider Building, Western and Santa Monica.
HungarianPersze semmilyen biztosítás sem fedi a hülyeségből elkövetett dolgokat.
In point of fact, no insurance covers acts of idiocy.
HungarianA szülői biztosítás előmozdítja a munkaerő-piaci egyenlőséget.
Parental insurance is good for equality on the labour market.