"bocsánat" English translation

HU

"bocsánat" in English

volume_up
bocsánat! {interj.}
EN

HU bocsánat
volume_up
{noun}

bocsánat (also: búcsú, bűnbocsánat)
volume_up
pardon {noun}
Bocsánat, uram szólalt meg Rogers , de a szigeten nincs csónak.
Rogers said: I beg your pardon, sir, but there's no boat on the island.
- Bocsánat - mondta Miss Bingley, s gúnyos mosollyal elfordult.
I beg your pardon, replied Miss Bingley, turning away with a sneer.
- Ezer bocsánat, kedves George-om - restelkedett Poirot.
I do beg your pardon, my dear George, replied Poirot.
His crime was beyond forgiveness.

Context sentences for "bocsánat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBocsánat, hogy csak így betörtem, de miután errefelé jártam, gondoltam, beugrok.
'Please excuse the intrusion, but I was in the neighborhood and thought I'd drop by.
HungarianA kép eléggé elmosódott, bocsánat, nagyon meg voltam fázva, amikor készítettem.
This picture is really fuzzy, I apologize; I had a bad cold when I took it.
Hungarian(Felemelkedik a székről, és vigyázzba áll) Bocsánat, nem akarom tovább feltartani.
[Rises from the chair and draws himself up straight with his hands hanging at his sides.]
Hungarian- Bocsánat, nem mondaná meg, kérem, hol van itt a legközelebbi nyilvános telefon?
Excuse me, can you tell me if there is a public telephone near here ?
Hungarian- Bocsánat - böffent ki belőle közben, mert a steeringisták többnyire jól neveltek voltak.
Excuse me, he burbled, for most of the boys at Steering were well brought up.
HungarianAz a kis kúra... kezdte, de hirtelen elhallgatott, aztán így folytatta: Bocsánat.
That little son of a— and cut it off and said, Excuse me.
HungarianBocsánat Uram, hogy így kimondom, de ezektől a buziktól majd kihányom a belemet.
Forgive me, sir, for speaking so bluntly, but those fags make me want to puke my fucking guts out.
HungarianKi az ördög, bocsánat, ki a csuda az a Fiona Macizé? húzta össze a szemöldökét Leicester.
Who the hell, pardoning the expression, who on this hell-fired world is Fiona Macwhatsis?
HungarianÖö, mivel... öö, mivel mindannyian ünnepelünk, szeretnék... bocsánat.
Uh, since... uh, since we're all celebrating, I'd like to... excuse me.
HungarianBocsánat, de akkor viszem el a gyereket az iskolából, amikor nekem tetszik.
Surely I can take the child away from a school any time I like?
HungarianÉs biztos vagyok benne, hogy ezt magával közölték is Washingtonban bocsánat, Langleyben.
Surely they told you that in Washington—excuse me, Langley.
HungarianFüggetlenül attól, hogy mennyire beindultál a nőre, arra nincs bocsánat, ahogy tegnap velem viselkedtél.
No matter how hot she made you, that's no excuse for what you did to me last night.
HungarianHa meg megkarcolná a kocsit, a férjecske biztosan jól leb... óh, bocsánat, letolná.
If she put a dent in the car, Handsome Hubby would give her hell - no, excuse me; he would give her beck.
HungarianBocsánat, hogy megzavarom, professzor hallatszott egy hang a válla fölött , de elérkezett az idő.
Forgive me for interrupting, Professor, a voice came from over his shoulder, but it is time.
Hungarian- Bocsánat, uram, az a személy, aki telefonált, az én nevemet használta?
'Excuse me, sir, did the person telephoning use my name?'
Hungarian-Bocsánat, nem találkoztunk mi a közelmúltban Plymouthban egy kerti ünnepségen?
Surely I met you in Plymouth at a garden-party some little time ago, Mrs. Straker? said Holmes.
HungarianEgyikünk sem jósolhatta... bocsánat... gondolhatta, hogy ilyen kevés eredményt fogunk elérni.
The advocate shook his head at this slip of the tongue and grimaced, all for show, Hari was convinced.
HungarianFőnök, Tesó ügynökök, egy hatalmas bocsánat kéréssel tartozom.
Chief, various brother agents, I owe all of you a huge apology.
HungarianBocsánat, felügyelő úr kíváncsiskodott Belbo , csak hogy tudjam: ön a gyilkossági vagy a politikai csoporttól van?
Excuse me, Belbo asked, but just out of curiosity, are you homicide or political?'
HungarianBocsánat, madame - mondta, mire Lucia ijedten összerezzent.
Permit me, madame, said Poirot, causing Lucia to start violently.