"boldog" English translation

HU

"boldog" in English

HU boldog
volume_up
{adjective}

1. general

boldog (also: vidám, örvendező, örvendetes)
volume_up
glad {adj.}
Túlságosan örültem a haraghoz, túl boldog voltam, hogy viszontláthatom.
But I was so glad to see him, so glad to be near him.
Boldog lennék, ha minél hamarabb egyedül maradhatnék a könyvtárban.
I shall be glad to have the library to myself as soon as may be.
Boldog vagyok, hogy a Parlament ilyen fontos szerepet tölt be e tekintetben.
I am glad Parliament is playing such a mayor role in this regard.
boldog (also: vidám)
volume_up
happy {adj.}
Mindenki boldog volt, olyan boldog, hogy nem is fontos érzékeltetni.
Everyone was profoundly happy, more happy than I can convey.
Igen boldog volt Agrippinával, és azt akarta, hogy én is boldog legyek.
He was very happy with Agrippina and wanted me to be happy too.
Boldog szülinapot Boldog szülinapot Helló, kutyus!
Happy birthday to you Happy birthday to you (PHONE RlNGS) Hi, puppy!
boldog (also: áldott, üdvözült)
Felkötött karral jó néhány boldog napot töltöttem el a vidéken barangolva.
While my arm was in the sling I spent several blissful days wandering about the country-side.
A többiek megmaradtak boldog tudatlanságukban.
All the rest live in blissful innocence!
Edwardnak és Luckynak boldog erkölcstelenségben, Gregnek áldott tudatlanságban, Edwardnak és nekem jó barátságban.
Edward and Lucky in happy immorality, Greg in blissful ignorance, and Edward and I just good friends.
boldog (also: sugárzó, vidám)
boldog (also: boldogító)
volume_up
beatific {adj.} [elev.]
boldog (also: boldoggá tett)
volume_up
felicitate {adj.} [obs.]
boldog (also: vidám, jókedvű, örömteli)
volume_up
joyous {adj.}
Ez a kontinuista nem volt kifejezetten boldog, hogy itt lehetett.
This survivalist was one who seemed less than joyous at being here.
Gazdag és boldog emberek örömmel teli hangja.
Joyous voices, of rich and happy people.
Légy boldog itt, s legyen számodra ez a mai nap éppoly örömteli, amilyen számomra.
May you be happy here, and may this day be as joyous for you as for me.
boldog (also: ujjongó, örvendező)

2. religion

boldog (also: szent)
Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart.
Blessed is he that condemneth not himself in that which he alloweth.
Boldog, aki megszívleli ennek a könyvnek prófétai szavait."
Blessed is he that keepeth the words of the prophecy of this book.
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban.
Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection.

Context sentences for "boldog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
I think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
HungarianAz egyszarvú a veszedelem ősi, boldog, rettentő kiáltásával előrontott búvóhelyéről.
With an old, gay, terrible cry of ruin, the unicorn reared out of her hiding place.
HungarianBoldog volt, hogy rendelkezésére állhat egy saint-domingue-i örökösnő hitvestársának.
He was most eager to be a service to the husband of an heiress from Saint-Domingue.
HungarianÉn ma reggel tulajdonképpen boldog házasságban éltem amíg rám nem ordítottál.
I was actually happily married this morning for a few seconds before you yelled at me.
HungarianNagyon boldog voltam, amikor első szentbeszédemet mondtam egy firenzei téren.
into me when I was asked a complex question, or asked to declare a truth.
HungarianBoldog volt, hogy örömet szerezhet neki, és biztosan számított a jutalomra.
He had procured this pleasure for her, and doubtless he would receive the price of it.
HungarianBoldog sóhajtást hallatott, és feje erőtlenül hanyatlott vissza a párnára.
She uttered a joyful sigh, and her head fell back motionless on the pillow.
HungarianMi minden egyes nap boldog házaséletet fogunk élni... életünk hátralevő részében.
We're gonna be happily married every day... for the rest of our lives.
HungarianBoldog voltam, hogy én álltam egyedül csillogó ezüst sisakban a színpadon.
I was thrilled to be the only person standing on the stage with a shiny silver helmet.
HungarianAzt mondani, hogy Petra Bock nem volt boldog, enyhe kifejezés lett volna.
To say that Petra Hassler-Bock was unhappy was an understatement of epic proportions.
HungarianBoldog volt, hogy a lány nem halt meg, mégis szomorúságot érzett, mert elveszítette
Callista remained alive, alive! - but he had still lost her, for now....
HungarianÉs amint Gaunt viszonozta a szorítást, Nettie arcán boldog mosolygás derengett fel.
He returned her grip, and a little smile of pleasure touched her face.
HungarianDe nehéz volt látni, milyen boldog Rowan Mayfair doktornő, és ártatlan férje, Michael Curry.
To see the happiness of Dr. Rowan Mayfair and her innocent husband, Michael Curry.
HungarianÉn is szeretnék köszönetet mondani mindkét előadónak és boldog karácsonyt kívánok Önöknek.
I, too, would like to thank both rapporteurs and wish you a Merry Christmas.
HungarianSemmi rosszat nem tettél, Zélie, és én is boldog vagyok, hogy újra látlak.
You haven't done any harm at all and it's lovely seeing you, dear Zeiie.
HungarianRészemről boldog lennék, ha a francia választásokról beszélgetnénk.
For my part, I would be delighted if we were to focus on the French elections.
HungarianAztán jött Matthew, és Hideg Sandra még soha életében nem volt olyan boldog.
Then Matthew came, and Cold Sandra was the happiest she'd ever been.
HungarianLeland Clewesnak sikerült az, ami nekem nem minden bizonnyal Sarah boldog ámulatára.
Leland Clewes had succeeded, where I had failed - much to her grateful amazement, I am sure.
HungarianNálunk az egyszerre boldog és fájdalmas szülés volt a legfontosabb misztérium.
And the birth, involving both pleasure and pain, was the most significant mystery of our lives.
HungarianA boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt, és sokukban már el is pusztult.
Behind their eyes the hope in them was sickening, and in many, dead.