"burkolt" English translation

HU

"burkolt" in English

HU burkolt
volume_up
{adjective}

1. general

burkolt (also: rejtett, titkolt, fedezett, védett)
volume_up
covert {adj.}
Az emberkereskedelem sajnos az egyik legsúlyosabb burkolt probléma az Európai Unióban.
Unfortunately, human trafficking is one of the worst covert problems in the European Union.
A javaslat burkolt protekcionizmustól bűzlik!
The proposal reeks of covert protectionism!
burkolt (also: vak, szemellenzős, rejtett, csuklyás)
volume_up
hooded {adj.}
Stark jól láthatta a hozzá hasonlóan prémekbe burkolt, kámzsás társait a kötőféken vezetett állatok nyergében, szót azonban nem válthatott velük.
Stark could see the others, hooded and wrapped in furs like himself, riding their led beasts, but he had no chance to talk to them.
burkolt (also: behízelgő)
burkolt (also: tompított)
Alex alig burkolt visszatetszéssel meredt Henryre.
Alex stared at Henry with a thinly veiled look of revulsion.
Úgy gondolod, ez egy újabb burkolt sértés a letherek felé?
You think this is yet another veiled insult to the Letherü?
Ha az igazságot ki lehetne mondani, az európai vezetők közül sokan tudnák, hogy országaik visszautasítanák ezt az alig burkolt alkotmányt.
If the truth be told, a number of European leaders knew that their countries would reject this thinly veiled constitution.

2. "átvitt értelemben"

burkolt (also: ferde, rézsútos, homályos, indirekt)
Simon elfogadta a burkolt visszautasítást.
Simon accepted that oblique dissent.

Context sentences for "burkolt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianZöld karácsonyi csomagolópapírba burkolt, apró palackot nyomott az angol kezébe.
He placed a small bottle, wrapped in green Christmas paper, in Aaron's hands.
HungarianAzon kapta magát, hogy a megsárgult vászonba burkolt vészjósló alakra mered.
He found himself staring at the grim creature in its bindings of yellow linen.
HungarianSárga és szederszínű csempével burkolt, szép fürdőszoba, a zuhanyozófülkén üvegajtó.
A nice bathroom with tan and mulberry tiling and a stall shower with a glass door.
HungarianA Királyok imádásának freskóján mintha mozgott volna a selyembe burkolt sokaság.
The silk-clad multitudes of The Procession of the Magi appeared to move.
HungarianMíg az asszony kávét főzött, Saul kibontotta a tőle kapott, műanyagba burkolt csomagot.
As the woman made coffee, Saul opened the plastic-wrapped packet she'd given them.
HungarianKihaltnak látszott s elfeledettnek, ahogy lefelé futott a ködbe burkolt romvárosba.
It appeared lonely and forsaken, running down to empty ruins in the mist.
HungarianA falu felől egész banda prémbe burkolt és fölfegyverzett manó kacsázott rohanva feléjük.
A whole band of trolls, furred and armed, came waddling at speed from the village.
HungarianJilly eltűnődött ezen a fejleményen, és egyáltalán nem tetszett neki a burkolt célzás.
Jilly brooded about this development for a moment and clearly didn't like the implications.
Hungarian- Nyersen mondta meg nekem ugyanazt, amit Beauséant-né burkolt formában mondott.
Yet Mme. de Beauseant said as much more gracefully; he has only stated the case in cruder language.
HungarianElhallgatott, belenyúlt a tarisznyába, és elővett egy vászonba burkolt, apró csomagot.
She stopped speaking, and reached down and drew up a small cloth-wrapped parcel from her bag.
HungarianAmi pedig burkolt célzását illeti, úgy vélem, hogy nem érdemes válaszolni rá.
Regarding the insinuation you make, I really believe that it does not deserve any kind of answer.
HungarianBreeze elővett egy celofánba burkolt szivart a zsebéből, és elkezdődött a szokásos procedúra.
Breeze got a cellophane-wrapped cigar out of his pocket and the routine with it started.
HungarianNéha elejtett egy-egy szakmai zsargonba burkolt megjegyzést.
He made occasional pronouncements in what I took to be the jargon of his trade.
HungarianVizes köpenye alá nyúlt, és elővett egy hosszú, vékony, sötét vászonba burkolt csomagot.
He reached beneath his sodden cloak and with- drew a long, slim bundle wrapped in dark canvas.
HungarianErre egyébként burkolt célzást tesznek a 16. oldalon, a versenyképesség előmozdításáról szól részben.
Indeed, this is hinted at in the section on page 16, on fostering competitiveness.
HungarianCsuklyába burkolt alakok hömbörödtek a szobába, egymás hegyén-hátán, ordítva, káromkodva.
Into the room surged a knot of cloaked figures, stumbling over one another, cursing and yelling.
HungarianAranyba burkolt bal kezével megfogta jobb csuklóját a kard markolata fölött.
His left hand, gauntleted in gold, lifted to join his right where it gripped the handle of the sword.
HungarianA mennyezet fával burkolt boltívei fülsiketítővé erősítették a zsinatolást.
The noise was deafening under the arched wooden ceilings.
HungarianEgy lepedőbe burkolt, öt centi vastag szivacslap szolgált matracként.
The mattress was two inches of foam rubber wrapped in a sheet.
HungarianTermészetesen szerettük volna a burkolt reklámot megtiltani.
Of course we would have preferred product placement to be prohibited.