"cár" English translation


Did you mean: car
HU

"cár" in English

EN

HU cár
volume_up
{noun}

cár
volume_up
tsar {noun}
Az esemény inkább hasonlított egy cár, mintsem egy osztályok nélküli munkásparadicsom vezetőőjének a visszavonulására.
It could have been a tsar who was abdicating, rather than the leader of a classless workers paradise.
A keretet egy nagyobb szabású misztikus reflexió szolgáltatta, s a könyv végül elkerül a cár kezébe.
The scope was broader, the framework that of mystical reflection, and the book ended up in the hands of the tsar.
Micsoda férfi mondta lassan -, micsoda férfi, akinek legfontosabb ambíciója, hogy egy egyszerű cár legyen?
What man, he said slowly, what man with true ambition in his soul would want to be merely tsar?

Context sentences for "cár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTehát az első világháború idején az orosz cár Anglia királyának unokatestvére volt.
So in the First World War the Czar of Russia and the King of England were cousins.
HungarianNem tipikus angol arcok, de hát a cár félig orosz, félig dán volt.
Theyre not typically British facesanyway the czar was half-Russian, halfDanish.
HungarianA ZipCar egyébként sosem működhetne vezeték nélküli technológia nélkül.
And the last point I want to make is Zipcar would never be possible without technology.
HungarianA cár azt állította, hogy isten kegyelméből uralkodik; a párt vezérei azt, hogy a nép akaratából.
The Party chieftains claimed their positions by the will of the people.
Hungarian- Beszélek Grigorij atyával a cár visszatérésének ügyében.
Finally he said, I will speak with Father Gregor on the matter of the return of a czar.
Hungarian- Eszerint lehetséges volna, hogy az igazi cár esetleg amerikai?
Are you saying the true czar might be an American? asked Irvine.
HungarianPál cár fektette le, hogy, különleges körülmények kivételével, a trón csak férfiágon örökölhető.
Succession, save in exceptional circumstances, is by the male line only.
HungarianMiklósnak volt egy másodszülött fia is, Miklós nagyherceg, akiből természetesen nem lett cár.
Now, Nich-olas the First had a junior son, Grand Duke Nicholas, who of course never became czar.
HungarianAznap délelőtt, mikor Car meghalt... úgy tizenegy óra felé.
In the morning of the day Car diedabout eleven oclock.
Hungarian- Hát persze hogy segíteni fog, drágám - mondta Car-oline.
'Of course he'll help you, my dear,' said Caroline.
HungarianCar folyton dicsérte, milyen bátor, és milyen kitűnő munkaerő.
Said she was so brave and such a good worker.
Hungarian- Tehát Miklós cár és György király unokatestvérek voltak.
So Czar Nicholas and King George were cousins.
HungarianSándor cár egyik befolyásos tanácsadója a martinista jellegű szektákhoz kötődő Galicin herceg volt.
One of the most influential advisers of Alexander I is Prince Galitzin, connected with sects of Martinist inspiration.
HungarianDe Car halála után, mikor arról volt szó, hogy maradjon-e nálunk Miss Grey, akkor... nos, akkor Charlotte kikelt magából.
But after Cars death, when there was a question of Miss Grey staying onwell, Charlotte cut up rough.
HungarianCar olyan erős volt, csodálatosan erős a korához képest.
Car was very strongwonderful for his age.
HungarianMinden gazdasági problémájukra a talpuk alatt hevert a megoldás, amióta megdöntötték a cár uralmát.
All their economic problems, the solution for them lay right under their feet from the moment they assumed power from the czar.
HungarianCar... vagyis Lord Easthampton barátja.
He's a friend of Mr Car- of Lord Easthampton's.
HungarianReggie neve akkoriban Regina Cár-doni volt.
Reggie's name back then was Re-gina Cardoni.
HungarianPálnak azonban volt egy fia, a cár unokaöccse.
But Paul had a son, cousin of the czar.
HungarianMilyen érzés egy ZipCar-t használni?
How does it feel to be a person using a Zipcar?