"cég" English translation

HU

"cég" in English

HU cég
volume_up
{noun}

1. general

Volt egy nagy amerikai megrendelőm, egy Butterfly nevű cég.
I do much business with an American business.
A nő azt mondta, hogy a cég néhány olyan dologgal is foglalkozik, amihez semmi köze.
She said seemed concerned about some things that were none of its business.
Minél nagyobb lesz a cég, annál hamarabb adhatjuk el, és csíphetjük meg Az Álmot.
The more business we build, the sooner we can sell out, grab the Dream.
Egyébként bankár, a Taillefer és Társa cég főnöke.
He is a banker - senior partner in the house of Frederic Taillefer and Company.
Viktor már kínálta is a behűtött Moszkovszkajával töltött két kis poharat - a cég költségére.
Viktor had prepared two brimming tumblers of freezing Moskovskaya, on the house.
Vagy van talán egy kis cég, amelyik hirtelen rájött, hogy szüksége lenne egy ügyvédre.
Or maybe a small company has suddenly found the need for another in-house lawyer.
Ezen cég létrehozása a közpénzek magáncélokra történő felhasználásának veszélyes esetét példázza.
The establishment of this company represents a dangerous precedent in the use of public money for private purposes.

2. business

cég (also: vállalat)
volume_up
firm {noun}
Apró, de feltörekvő cég lévén a világon minden reklámtevékenységet elvállalt.
It was a smallish rising firm and took every class of publicity it could get.
Maratoni tanulást tervezett ma délutánra a Shankle cég egyik tárgyalójában.
He's scheduled a marathon review for this afternoon in a conference room at the Shankle firm.
A cég fizet nekünk egy finom ebédet az egyik elegáns kelet-memphisi étteremben.
The firm buys us a nice lunch at a fashionable restaurant in East Memphis.

Context sentences for "cég" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tank tele volt, a cég fizette, és tele tankkal kellett visszavinnem az autót.
The tank was full and was paid for by the company. I had to return it full again.
HungarianA cég vezetője folytatta monológját, miközben Mitch zavartan álldogált mellette.
The senior partner continued his monologue while Mitch stood awkwardly beside him.
HungarianA Greencore cég és a földművelésügyi miniszterünk rosszul irányította a folyamatot.
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
HungarianA többiek mind a Thompson művek dolgozóinak gyerekei, és a cég hadiszállító.
All the rest are children of workers for Thompson, the defense equipment company.
HungarianDe én akkor is inkább azokkal a százezrekkel érzek együtt, akiket a cég tönkretett.
But I have more sympathy for the thousands of people hooked on their products.
HungarianA Cég kémelhárító csoportjának, az MI-5-nek az alkalmazottjai voltak a kollégák".
To its employees, those in the counterintelligence arm, or MI5, were the Colleagues.
HungarianOlyan arcot vágtam, mint egy pénzügyi cég embere, aki a kocsirészletért jön.
I made a face like a man from the finance company coming about the car payment.
HungarianTudok róla, hogy az ohiói államügyész állítólag nyomozást indított a cég ellen?
Did I know that the Ohio Attorney General is rumored to be investigating the company?
HungarianA Birodalom Cég nem képes állni a sarat a versenyben a DCourtneyval szemben.
Monarch Utilities & Resources was losing the gut-fight with the D'Courtney Cartel.
HungarianErre azt mondta, hogy szerinte stabil cég, a részvényei ára az égbe szökik majd.
And he said he thought it was a solid company and the stock would go through the roof.
HungarianA mögötte lévő falon vastag, sárgaréz betűkkel állt a cég neve: WHTTE ÉS BLAZEVICH.
The name WHITE AND BLAZEVICH covered the wall behind her in thick, brass lettering.
Hungarian- Nem tehetünk jelentést a lovagoknak, amíg Dusseault atya a Cég kezében van.
We can't report to the Fraternity as long as the Agency has Father Dusseault.
HungarianA vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát.
But its management hung on to the company's original mottofor old time's sake.
HungarianRohr teremtette elő az első milliót, majd további hét cég is csatlakozott hozzá.
Rohr put up the first million, and was eventually joined by seven others.
HungarianA cég később tönkrement, és természetesen mindenért a jogászokat okolták.
The company later went broke, and of course all blame was directed at the lawyers.
HungarianKiszámították a legnagyobb 3.000 cég esetében a környezeti kihatásokat.
And they calculated for the top 3,000 corporations, what are the externalities?
HungarianEz a cég is azok közé tartozik, amelyeket majdnem tönkretett a tengerentúli konkurencia.
It's one of the companies that almost got destroyed by overseas compe- tition.
HungarianMoszkvában a nyolcszáz őrző-védő" cég közül kétszáz a Dolgorukij kirakatcége volt.
Two hundred of the eight hundred private security firms in Moscow were Dolgoruki fronts.
HungarianKétszer is -megkeresték biztonsági tanácsadók, egy osztrák és egy brit cég.
Twice he'd been approached by security consultants, an Austrian and a Brit.
HungarianPéldául egy cég elmesélhet egy szerelmi történetet a saját keresőmotorján keresztül.
For example, one company would tell a story of love through its very own search engine.