"cím" English translation

HU

"cím" in English

HU cím
volume_up
{noun}

1. general

A cím, amit Kowalski Jojótól kapott, a városból Cassis felé kivezető főútvonal mentén volt.
The address JoJo had given Kowalski was on the main road out of town heading towards Cassis.
A "Belgium" pont alatt szereplő cím helyébe a következő lép: "1.
The address details under the heading Belgium shall be replaced with: 1.
b) A 21. fejezetben a "Kiegészítő megjegyzés" cím helyébe a "Kiegészítő megjegyzések" felirat lép.
(b) The heading Additional Note to Chapter 21 shall be replaced by the heading Additional Notes.
cím (also: könyv címe)
volume_up
title {noun}
A 10. cím (szociálpolitika) rendelkezéseit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
The provisions of Title 10, social policy, cannot be disregarded.
E jogszabályokat e cím rendelkezései szerint kell meghatározni.
That legislation shall be determined in accordance with the provisions of this Title.
Még pontosabb lehetett volna a "Stabilitás a Növekedésért Paktum” cím.
An even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.

2. "lakcím"

It bears an address - the address of a house in Dover.
Természetesen, a cím is vele jár nyafogta Peoria, miközben elfelejtett dadogni.
The address goes with it naturally, Peoria whined, forgetting to stutter.
Szerintem egy online cím hozzájárulhatna ehhez, és fokozottabb bizalmat eredményezne.
I think an online address would create that and create more confidence.

Context sentences for "cím" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz összes internetes cím és fizikai elérhetőség, amit megadott ezen a weblapon.
All online and physical contact information that you have provided to this web site.
HungarianNeve után egy csomó cím áll, s olyan lelkesen néz rád csiptetős szemüvegén át.
Strings of letters after his name, peers at you soulfully through pince-nez.
HungarianA papír tetején volt a cím, alatta kilenc vagy tíz sor Julia kusza írásával.
Some nine or ten lines of writing in Julia's uneven and sprawling handwriting came below.
HungarianCím: Claude Lebel főkapitány-helyettes, Police Judiciaire, Párizs.
'To: Commissaire Claude Lebel, Deputy Director-General, Police judiciaire, Paris.
Hungariana cím különleges helyesírása nem Tina ötlete volt, de alapvetően elégedett volt azzal, amit
A month ago, for the first time, she'd thought that at last she had begun to
HungarianHelyes és jó elgondolás volt, hogy a cím odaítélését egy kétéves időszakhoz kötik.
It was right and proper that a biennial cycle should have been chosen for awarding the label.
HungarianValószínűleg vagy a jogosultság vagy a megadott cím nem megfelelő.
There might be a problem with the access rights, or you specified an incorrect URL.
HungarianA doktori cím megszerzése után, alig huszonhat évesen, azonnal ezen a területen kezdtél dolgozni.
You had started on that road immediately after earning your doctor-ate, when you
HungarianÕk a cím mindenkori birtokosához voltak hűségesek, és állítólag nem lehetett őket megvesztegetni.
Their loyalties were to the office itself, and they were totally incorruptible.
HungarianA helyi IP-cím és port az összes Jabber-es azonosítóra érvényes.
The information in the local IP and port fields apply to all Jabber accounts.
HungarianAz új "Európai Örökség” cím talán pont ebben a tekintetben lenne hasznos.
The new European Heritage Label may be helpful in just this respect.
HungarianAZ ÕRÜLT NEKROLÓGGYÁRTÓ ÚJSÁGÍRÓ FOLYTATJA GYILKOS TOMBOLÁSÁT adta hírül a vastagon szedett cím.
The crazed obituary writer's murder spree continued, bold letters announced.
HungarianA cím önmagában nem képes kiküszöbölni a nyilvánosság és az Európai Unió között meglévő törésvonalat.
The label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
Hungarianb) a 7. fejezet 1. szakasza címének helyébe a következő cím lép:
(b) the tide of Section 1 of Chapter 7 shall be replaced by the following:
HungarianA turizmus az egyik olyan terület, amelyre várhatóan jó hatással lesz "Európai Örökség" cím.
One of the areas expected to benefit from the European Heritage Label is the area of tourism.
HungarianKönyveimet az asztalon szétszórva hagytam, az egyiken jól látható a cím: Elton Jogi Szemle.
I left my books scattered on the table, and one plainly labels itself as the Elton Bar Review.
HungarianA cím támogatásával fejleszteni fogjuk a multikulturális párbeszédet.
By supporting this label, we will improve multicultural dialogue.
Hungarian- Az egyik cím spanyolul azt jelenti: A hattyú nyaklánca - mondta Tess.
'The one in Spanish means The Dove's Neck Ring,' Tess said.
Hungarianb) A 21. fejezetben a "Kiegészítő megjegyzés" cím helyébe a "Kiegészítő megjegyzések" felirat lép.
(b) The heading Additional Note to Chapter 21 shall be replaced by the heading Additional Notes.
HungarianA tizenhetedik században, úgy látszik, minden cím ilyen volt.
Apparently all titles were like that in the seventeenth century.